Číslo Suma Dátum daň. povin. Predmet 1 RČ / IČO Meno / názov Mesto / Obec
DF2016/1 35 04.01.2016 služby- prístup na sieť 1.1.-31.1.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/2 106,2 04.01.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.01.-31.01.201 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/3 306 04.01.2016 služby- servis výťahov 1/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/4 80 04.01.2016 služby- systémová podpora URBIS 01.01.-31.03.2016 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2016/5 96,36 10.01.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/6 62,63 11.01.2016 služby- tlf.poplatky 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/7 359,62 11.01.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/8 55,2 11.01.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 12/2015 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/9 1217 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.01.-31.01.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/10 1090 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.02.-29.02..2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/11 1027 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.03.-31.03.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/12 774 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.04.-30.04.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/13 774 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.05.-31.05..2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/14 774 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.06.-30.06.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/15 1027 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.07.-31.07.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/16 1090 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.08.-31.08.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/17 1027 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.09.-30.09.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/18 1153 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.10.-31.10.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/19 1153 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.11.-30.11.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/20 1217 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.12.-31.12.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/21 -3086,43 12.01.2016 energie- el.en. preddavok 01.01.-31.01.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/22 5820,85 14.01.2016 energie- PLYN 01 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/23 4867,21 14.01.2016 energie- PLYN 02 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/24 4731 14.01.2016 energie- PLYN 03 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/25 3368,68 14.01.2016 energie- PLYN 04 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/26 1352,45 14.01.2016 energie- PLYN 05 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/27 1352,45 14.01.2016 energie- PLYN 06 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/28 1352,45 14.01.2016 energie- PLYN 07 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/29 1352,45 14.01.2016 energie- PLYN 08 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/30 1352,45 14.01.2016 energie- PLYN 09 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/31 3096,21 14.01.2016 energie- PLYN 10 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/32 4186,05 14.01.2016 energie- PLYN 11 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/33 5412,22 14.01.2016 energie- PLYN 12 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/34 38,3 11.01.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/35 -3163,81 23.12.2016 energie- el.en. preddavok 01.07.-31.07.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/36 -2330,24 13.01.2016 energie- PLYN- vyúčtovanie 12 2015 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/37 504 15.01.2016 služby- licencia k programu KUCHYŇA- r. 2016 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2016/38 123,89 08.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/39 55,68 08.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/40 41,12 13.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/41 9,42 13.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/42 25,6 13.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/43 17,46 13.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/44 234,37 15.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/45 17,46 15.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/46 81,98 15.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/47 210,78 15.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/48 256,2 19.01.2016 služby- servis váh - kuchyňa 31379133 NOVUM SK spol.s.r.o. Trenčín
DF2016/49 62,1 19.01.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/50 620,9 19.01.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/51 331,51 19.01.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/52 637,37 20.01.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/53 46,6 28.01.2016 materiál - kance.potreby-pečiatky 11772450 Peter Macko- LUDOPRINT Nové Mesto nad Váhom
DF2016/54 751,49 28.01.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/55 85,8 29.01.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/56 418,42 31.01.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/57 1509,2 31.01.2016 vodné + stočné 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/58 35 01.02.2016 služby- prístup na sieť 1.2.-29.02.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/59 106,2 01.02.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.02.-29.2.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/60 510,8 29.01.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/61 258,82 29.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/62 248,72 29.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/63 27,94 29.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/64 20,95 27.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/65 112,49 27.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/66 136,42 27.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/67 24,44 22.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/68 126,1 22.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/69 277,84 22.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/70 179,02 29.01.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/71 85,37 03.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/72 10,48 03.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/73 144,61 03.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/74 11,52 05.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/75 173,73 05.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/76 27,94 05.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/77 612,14 09.02.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/78 41,4 08.02.2016 služby - vývoz odpadu 01.01.-31.01.2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/79 61,31 09.02.2016 služby- tlf.poplatky 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/80 94,36 10.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/81 93,57 10.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/82 6,98 10.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/83 62,95 09.02.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/84 7,5 11.02.2016 materiál - potraviny- príkrmy 46688269 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/85 498,47 11.02.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/86 311,17 11.02.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/87 95 10.02.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/88 24,44 12.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/89 161,17 12.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/90 176,85 12.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/91 12,6 12.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/92 418,5 15.02.2016 materiál - papier 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/93 100 12.02.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 01/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/94 230,62 01.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/95 223,73 05.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/96 12,84 08.02.2016 materiál - čistiace potreby-soľ tabletová 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/97 81,36 09.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/98 174,36 11.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/99 51,36 12.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/100 111,84 15.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/101 44,16 16.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/102 33,12 16.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/103 7,34 17.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/104 -2520,31 10.02.2016 energie- PLYN 01 2016- vyúčtovanie 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/105 812,54 12.02.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 01.01.-31.01.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/106 72,04 12.02.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/107 152,97 05.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/108 38,41 17.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/109 327,56 17.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/110 273,8 17.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/111 732,41 18.02.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/112 68,66 19.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/113 796,58 22.02.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/114 81,6 22.02.2016 služby- kontrola kom.telies 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/115 362,16 22.02.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/116 165,54 24.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/117 162,19 24.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/118 17,46 24.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/119 2,26 24.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/120 204 01.02.2016 služby- servis výťahov 2/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/121 200,4 19.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/122 355,32 19.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/123 102 19.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/124 41,47 19.02.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/125 426,34 24.02.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/126 387,75 29.02.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/127 281,99 29.02.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/128 173,18 29.02.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/129 35 01.03.2016 služby- prístup na sieť 131.-31.3.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/130 13,97 26.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/131 282,34 26.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/132 205,99 26.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/133 28,8 26.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/134 6,86 26.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/135 17,46 02.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/136 158,52 02.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/137 132,33 02.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/138 1,32 02.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/139 17,46 04.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/140 95,69 04.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/141 273,96 04.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/142 12,64 04.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/143 38,82 04.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/144 306 01.03.2016 služby- servis výťahov 3/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/145 82,8 29.02.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/146 73,8 03.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/147 75,74 03.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/148 71,14 03.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/149 375,42 03.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/150 106,2 01.03.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.03.-29.3.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/151 7,56 29.02.2016 služby- aktualizácia web stránky 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2016/152 38,3 01.03.2016 služby- výmena rohoží 02 2016 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/153 32,44 25.02.2016 materiál- oprava osvetlenia 34102132 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/154 55,2 09.03.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 2/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/155 298,99 01.03.2016 služby- odborná prehliadka-skúška zar.Kotla 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/156 100 04.03.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 02/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/157 1,91 07.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/158 13,97 09.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/159 126,05 09.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/160 1,34 09.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/161 48,42 09.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/162 60,98 09.03.2016 služby- tlf.poplatky 02/2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/163 95 10.03.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/164 18 14.03.2016 služby- seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/165 18 14.03.2016 služby- seminár - Finančné výkazy 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/166 724,09 10.03.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/167 336,16 11.03.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/168 13,97 11.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/169 75,17 11.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/170 15,62 11.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/171 137,52 11.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/172 340,94 11.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/173 612,04 11.03.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/174 731,02 10.03.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 02/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/175 1383,37 10.03.2016 vodné + stočné 02-03/2016 36302724 TVK a.s. Trenčín

 

Číslo Suma Dátum daň. povin. Predmet 1 RČ / IČO Meno / názov Mesto / Obec
DF2016/176 96 16.03.2016 služby- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2016/177 -2211,79 10.03.2016 energie- vyúčtovanie PLYN 02 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/178 461,7 15.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/179 9,72 15.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/180 145,01 16.03.2016 materiál - potraviny 2023043814 PROGRESSA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/181 9 17.03.2016 materiál - potraviny- príkrmy 46688269 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/182 49,68 18.03.2016 služby - kontrola prenos.hasiacich prístrojov, 36325155 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/183 28,98 16.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/184 198,65 16.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/185 17,46 16.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/186 1,57 16.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/187 74,37 16.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/188 184,8 16.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/189 49,68 17.03.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/190 419,48 18.03.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/191 150,71 18.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/192 170,52 18.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/193 172,78 18.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/194 367,63 21.03.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/195 945,08 24.03.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/196 17,29 23.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/197 62,86 23.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/198 433,65 23.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/199 663,24 23.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/200 116,16 23.03.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/201 40,8 22.03.2016 materiál - páska-kancel.potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/202 75,06 30.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/203 27,94 30.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/204 209,23 30.03.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/205 452,4 30.03.2016 materiál-čistiace prostr. do kuchyne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/206 25 17.03.2016 materiál - kniha- Účtovné súvzťažnosti v samospr. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/207 540,09 31.03.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/208 131,04 31.03.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/209 490,56 29.03.2016 služby - prehliadka zálož.zdroja 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2016/210 18 31.03.2016 služby- seminár - správa registratúry a archivácia 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/211 632,46 31.03.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/212 218,88 23.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/213 163,08 23.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/214 161,64 23.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/215 100 30.03.2016 služby - montáž a dodávka dverového kovania 43980325 SHESTR s.r.o. Prievidza
DF2016/216 35 01.04.2016 služby- prístup na sieť 1.4.-30.4.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/217 106,2 04.01.2016 služby- káblová televízia za obd. 1.4.- 30.04.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/218 82,8 31.03.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/219 380,36 31.03.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/220 13,97 01.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/221 271,85 01.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/222 187,29 01.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/223 80 05.04.2016 služby- URBIS-systémová podpora1.4.-30.6.2016 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2016/224 306 01.04.2016 služby- servis výťahov 4/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/225 279 31.03.2016 služby- zmluva o bezp.tech.ochrany pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/226 123 31.03.2016 služby- zmluva zabezp.dohľadu nad prac.podmienkami 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/227 38,3 01.04.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/228 100 01.04.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 03/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/229 19,6 01.04.2016 materiál - polystyr.veniec-materiál-aktivity 47389818 Krea office, s.r.o. Kamenica nad Hronom
DF2016/230 25 06.04.2016 služby - prezúvanie pneumatík 34148078 CIRTOEN Vidlicka Nové Mesto nad Váhom
DF2016/231 107,28 31.03.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/232 325,22 05.04.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/233 200 31.03.2016 služby - vstupné lekárske prehliadky 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2016/234 72 04.04.2016 služby - opravy a údržby 44564112 TELEFAX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/235 92,52 07.04.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/236 383,38 07.04.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/237 511,45 08.04.2016 materiál - rukavice 46688269 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/238 101,64 06.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/239 106,59 06.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/240 65,91 06.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/241 6,98 06.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/242 222,33 08.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/243 208,75 08.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/244 20,95 08.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/245 11,52 08.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/246 15,52 08.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/247 95 10.04.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/248 155 11.04.2016 služby- seminár - účtovníctvo-3 dni-Liptov.Ján 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/249 517,56 11.04.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/250 65,82 11.04.2016 služby- tlf.poplatky 03-04 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/251 27,6 11.04.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 03/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/252 329,25 11.04.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/253 603,11 12.04.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/254 6,98 13.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/255 94,96 13.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/256 104,28 13.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/257 62,93 13.04.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/258 444 31.03.2016 služby - revízie systému EPS, HSP, 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2016/259 740,16 15.04.2016 vodné + stočné 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/260 27,94 15.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/261 221,4 15.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/262 305,38 15.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/263 28,8 15.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/264 782,35 13.04.2016 energie- el.en. doplatok za 3.mes. 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/265 -2030,82 13.04.2016 energie- vyúčtovanie PLYN 03/2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/266 6,98 20.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/267 113,52 20.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/268 308,06 20.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/269 14,9 14.04.2016 materiál - tvorivé dielne 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2016/270 332,76 21.04.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/271 932,98 21.04.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/272 652,33 20.04.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/273 359,64 22.04.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/274 128,74 26.04.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/275 180,7 22.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/276 17,46 22.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/277 439,74 22.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/278 1,68 22.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/279 39,36 22.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/280 182,17 22.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/281 48,72 22.04.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/282 138,24 22.04.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/283 144,72 22.04.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/284 83,09 26.04.2016 materiál-šálky na polievku-sklad 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/285 529,56 29.04.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/286 18,1 29.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/287 543,68 28.04.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/288 82,8 29.04.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/289 38,3 02.05.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/290 385,94 29.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/291 255,62 29.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/292 10,48 29.04.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/293 366,36 30.04.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/294 106,2 02.05.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.01.-31.01.201 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/295 35 02.05.2016 služby- prístup na sieť 1.5.-31.5.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/296 28,8 12.02.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/297 306 02.05.2016 služby- servis výťahov 5/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/298 45,17 02.05.2016 služby- odpad-vývoz a zneškod. 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2016/299 126,98 04.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/300 124,05 04.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/301 13,97 04.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/302 1,08 04.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/303 136,26 06.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/304 24,44 06.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/305 280,89 06.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/306 30,59 06.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/307 4,74 06.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/308 5,64 06.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/309 13,8 10.05.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 04/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/310 517,71 10.05.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/311 56,42 09.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/312 100 06.05.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 04/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/313 60,53 09.05.2016 služby- tlf.poplatky-04/2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/314 95 10.05.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/315 861,24 10.05.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/316 131,44 11.05.2016 materiál-čistiace prostr. do kuchyne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/317 270,67 11.05.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/318 18,71 11.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/319 223,23 11.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/320 17,46 11.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/321 145,04 11.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/322 17,64 11.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/323 257,27 13.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/324 76,38 13.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/325 13,97 13.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/326 16,4 13.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/327 7,2 16.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/328 93,07 06.05.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/329 93,6 06.05.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/330 864,36 11.05.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 04/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/331 -1212,6 12.05.2016 energie- PLYN-vyúčtovanie- 04 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/332 64,8 10.05.2016 materiál - 46929720 Nerezové Materiály,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/333 224 17.05.2016 služby- opatrovateľský kurz - Martina Kostelanská 45601810 BM Centrum, s.r.o. Trenčín
DF2016/334 1117,91 12.05.2016 vodné + stočné 02.04.-.04.05.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/335 231,16 18.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/336 93,67 18.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/337 10,48 18.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/338 44,28 18.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/339 61,49 18.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/340 947,88 19.05.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/341 350 18.05.2016 služby - revízia bezpečnost.projektu 36041726 SOMI Consulting, s.r.o. Banská Bystrica
DF2016/342 594,31 20.05.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/343 389,77 23.05.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/344 10,48 20.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/345 216,52 20.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/346 128,09 20.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/347 7,99 20.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/348 73,69 23.05.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/349 694,36 31.05.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/350 536,5 31.05.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/351 113,01 01.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/352 17,46 25.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/353 305,18 25.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/354 297,3 25.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/355 22,06 25.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/356 80,75 27.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/357 10,48 27.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/358 16,73 27.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/359 50,14 27.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/360 16,26 27.05.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/361 155,46 01.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/362 128,13 26.05.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/363 35 01.06.2016 služby- prístup na sieť 1.6.-30.6.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/364 399,92 31.05.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/365 38,3 31.05.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/366 326,95 25.05.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/367 106,2 01.06.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.03.-29.3.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/368 82,8 31.05.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/369 5100 01.06.2016 služby - vývoz komunálneho odpadu 2016 00350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
DF2016/370 124,01 01.06.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/371 227,26 03.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/372 6,98 03.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/373 153,72 03.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/374 341,44 03.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/375 306 01.06.2016 služby- servis výťahov 6/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/376 23,9 03.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/377 359,6 01.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/378 107,65 03.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/379 55,2 08.06.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 12/2015 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/380 99,5 08.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/381 95,23 10.06.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/382 160,88 08.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/383 4,92 08.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/384 24,44 08.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/385 151,37 08.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/386 4,22 10.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/387 1,91 10.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/388 31,43 10.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/389 170,32 10.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/390 228,05 10.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/391 663,69 10.06.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/392 973,4 09.06.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/393 55,32 09.06.2016 služby- tlf.poplatky 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/394 120 30.06.2016 služby - vstupné lekárske prehliadky 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2016/395 294,54 13.06.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/396 305,12 06.06.2016 energie- vyúčtovanie PLYN 05 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/397 877,55 10.06.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 05/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/398 139,5 13.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/399 231,16 15.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/400 17,46 15.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/401 334,04 15.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/402 112,2 17.06.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/403 166,92 17.06.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/404 35,64 17.06.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/405 149,51 20.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/406 95,6 20.06.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/407 100 15.06.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 05/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/408 1005,9 13.06.2016 vodné + stočné 05.05.-.06.06.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/409 28,92 17.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/410 425,16 21.06.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/411 293,24 21.06.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/412 79,1 22.06.2016 materiál - potraviny 2023043814 PROGRESSA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/413 120 23.06.2016 služby -označenie vozidla-Sociálny taxík 34131396 Štúdio TEXO, spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/414 464,4 23.06.2016 materiál - stoly-6 ks + doprava 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2016/415 11,86 22.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/416 120,37 22.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/417 20,95 22.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/418 158,43 22.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/419 41,16 22.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/420 110,24 24.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/421 10,48 24.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/422 93,46 24.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/423 124,87 24.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/424 729,29 23.06.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/425 61,32 28.06.2016 služby- poistné- preprava osôb-Sociálny taxík 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2016/426 36 28.06.2016 služby-seminár -prersonalistka a mzdová účtovníčka 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/427 7,99 28.06.2016 materiál- oprava osvetlenia 34102132 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/428 1 28.06.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/429 17,46 29.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/430 3,1 29.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/431 161,61 29.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/432 185,35 29.06.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/433 421,52 30.06.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/434 442,81 30.06.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/435 279 30.06.2016 služby- zmluva o bezp.tech.ochrany pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/436 123 30.06.2016 služby- zmluva zabezp.dohľadu nad prac.podmienkami 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/437 71,93 30.06.2016 materiál- oprava osvetlenia 34102132 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/438 339,72 30.06.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/439 306 01.07.2016 služby- servis výťahov 7/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/440 97,8 30.06.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/441 80 01.07.2016 služby- systémová podpora URBIS 01.07-30.09..2016 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2016/442 106,2 01.07.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.07.-31.072016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/443 35 01.07.2016 služby- prístup na sieť 1.6.-30.6.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/444 205,11 01.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/445 250,59 01.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/446 13,97 01.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/447 18,82 01.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/448 4,3 22.06.2016 materiál - kreativ-praktická žena 35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava
DF2016/449 60 30.06.2016 služby - vstupné lekárske prehliadky 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2016/450 230,4 07.07.2016 materiál-čistiace prostr. do kuchyne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/451 55,2 08.07.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 06/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/452 478,08 08.07.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/453 97,83 06.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/454 17,46 06.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/455 5,64 08.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/456 3,83 08.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/457 56,42 08.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/458 197 08.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/459 24,44 08.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/460 303,62 08.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/461 149,49 10.07.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/462 317,47 11.07.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/463 843,16 12.07.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/464 100 07.07.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 06/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/465 -80,03 07.07.2016 energie- PLYN - vyúčtovanie 06 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/466 147,6 08.07.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/467 79,68 08.07.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/468 111,6 08.07.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/469 183,72 06.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/470 17,46 13.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/471 47,09 13.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/472 148,95 13.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/473 111,32 13.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/474 273,23 15.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/475 65,82 15.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/476 164,05 15.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/477 13,97 15.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/478 21,06 15.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/479 38,3 08.07.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/480 518,44 18.07.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/481 368 18.07.2016 služby- Celoslovenský seminár-zariadení poskyt. 31938434 Reg.zdr.miest a obcí MARTIN Martin
DF2016/482 28,8 18.07.2016 služby -označenie odevu-logo-Sociálny taxík 34131396 Štúdio TEXO, spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/483 250,8 30.06.2016 služby - revízie systému EPS, HSP, 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2016/484 172,8 19.07.2016 materiál- tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/485 1129,04 14.07.2016 vodné + stočné 07.06.,04.07.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/486 62,89 11.07.2016 služby- tlf.poplatky 06 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/487 896,31 12.07.2016 energie- el.en.-vyúčtovanie-06/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/488 26,05 26.07.2016 materiál- tvrorivé dielne 36731684 MY HOME s.r.o. Snina
DF2016/489 28,4 22.07.2016 služby-kontrola filtrov v kuchyni 36312363 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/490 39,48 29.07.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/491 72,36 27.07.2016 materiál-taniere plytké 24 cm 30 ks 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/492 106,2 01.08.2016 služby- káblová televízia za obd. 01.08.-31.082016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/493 35 01.08.2016 služby- prístup na sieť 01.08.-31.08.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/494 82,8 29.07.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/495 351,33 21.07.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/496 477,98 28.07.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/497 530,61 22.07.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/498 552,26 29.07.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/499 898,93 21.07.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/500 312,54 20.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/501 6,98 20.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/502 136,59 20.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/503 69,84 22.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/504 31,09 22.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/505 632,39 22.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/506 549,42 22.07.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/507 403,16 31.07.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/508 25,92 29.07.2016 služby- aktualizácia web stránky 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2016/509 306 01.08.2016 služby- servis výťahov 8/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/510 100 04.08.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 07/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/511 55,2 04.08.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 07/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/512 38,3 02.08.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/513 251,35 03.08.2016 materiál-čistiace prostr. do kuchyne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/514 375,85 03.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/515 108,2 03.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/516 81,6 04.08.2016 služby- kontrola kom.telies 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/517 241,63 04.08.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/518 76,86 05.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/519 607,43 05.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/520 77,76 05.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/521 538,44 05.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/522 34,92 05.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/523 125,24 04.08.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/524 47,52 04.08.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/525 86,76 01.08.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/526 65,4 09.08.2016 služby- tlf.poplatky 07 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/527 138,24 09.08.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/528 116,54 10.08.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/529 1108,13 11.08.2016 vodné + stočné 05.07.2016-03.08.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/530 816,34 10.08.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 07/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/531 625,23 12.08.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/532 -104,22 03.08.2016 energie- PLYN - vyúčtovanie 07 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/533 68,72 15.08.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/534 72,04 15.08.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/535 71,21 15.08.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/536 480,44 17.08.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/537 27,62 08.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/538 871,57 11.08.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/539 324,95 11.08.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/540 198,8 12.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/541 337,43 12.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/542 59,36 12.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/543 358,21 12.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/544 72,86 18.08.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/545 85,97 23.08.2016 materiál-šálky na polievku-sklad 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/546 361,56 22.08.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/547 50,54 19.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/548 717,53 23.08.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/549 770,87 23.08.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/550 11,86 24.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/551 106,92 24.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/552 179,33 24.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/553 12,6 16.08.2016 materiál - DEKOR-čísla 2016/6-2017/5 35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava
DF2016/554 452,92 31.08.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/555 118,8 31.08.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/556 413,95 31.08.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/557 35 02.09.2016 služby- prístup na sieť 01.09.-30.09.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/558 106,2 01.09.2016 služby- káblová televíz. za obd. 01.09.-30.09.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/559 369,29 31.08.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/560 306 02.09.2016 služby- servis výťahov 9/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/561 88,55 26.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/562 229,09 26.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/563 217,08 26.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/564 99,56 26.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/565 6,98 26.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/566 192,12 31.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/567 223,87 31.08.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/568 289,23 02.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/569 390,73 02.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/570 6,98 02.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/571 6,98 02.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/572 48,38 02.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/573 55,2 06.09.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 08 2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/574 175,06 07.09.2016 materiál - kance.potreby-pečiatky 11772450 Peter Macko- LUDOPRINT Nové Mesto nad Váhom
DF2016/575 342,7 07.09.2016 materiál- tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/576 24,97 07.09.2016 materiál - tvorivé dielne 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2016/577 74,52 07.09.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/578 764,92 08.09.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/579 72,35 07.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/580 27,94 07.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/581 148,31 07.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/582 46,56 07.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/583 32,59 09.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/584 135,36 09.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/585 148,56 09.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/586 535,7 09.09.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/587 227,16 12.09.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/588 -94,45 06.09.2016 energie- PLYN - vyúčtovanie 08 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/589 416,75 12.09.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/590 56,51 09.09.2016 služby- tlf.poplatky 08 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/591 287,64 09.09.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/592 40,8 09.09.2016 materiál - keram.doska 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/593 130,18 09.09.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/594 79,13 14.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/595 174,05 14.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/596 13,2 14.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/597 120,3 10.09.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/598 696,51 12.09.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 08/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/599 100 14.09.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 08/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/600 1354 14.09.2016 vodné + stočné 04.08.-.08.09.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/601 58,09 16.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/602 248,48 16.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/603 172,13 16.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/604 17,46 16.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/605 9,36 16.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/606 33,78 19.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/607 508,05 20.09.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/608 38,3 16.09.2016 služby- výmena rohoží 02 2016 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/609 719,28 20.09.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/610 239,76 21.09.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/611 788,9 23.09.2016 materiál-polohov.lôžko ABE 190/15/2 pojazdné 48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Nové Zámky
DF2016/612 305,5 21.09.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/613 86,72 21.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/614 123,55 21.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/615 10,48 21.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/616 167,25 23.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/617 72,35 23.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/618 6,98 23.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/619 6,98 28.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/620 245,25 28.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/621 152,83 28.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/622 84 28.09.2016 služby-Verejná správa SR -ročný prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina
DF2016/623 66,72 23.09.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/624 238,56 23.09.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/625 170,4 23.09.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/626 120 22.09.2016 služby- Citroen-poistenie ZODPOV.za škodu 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2016/627 72,86 27.09.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/628 92,74 29.09.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/629 627,02 29.09.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/630 641,08 30.09.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/631 255,59 30.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/632 205,68 30.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/633 21,58 30.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/634 66,1 30.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/635 45,4 30.09.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/636 100 30.09.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 09/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/637 88,44 29.09.2016 služby- oprava kotla kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/638 239,28 04.10.2016 materiál-plechy na lievance-sklad 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/639 279 30.09.2016 služby- zmluva o bezp.tech.ochrany pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/640 123 30.09.2016 služby- zmluva zabezp.dohľadu nad prac.podmienkami 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/641 35 03.10.2016 služby- prístup na sieť 01.10 -31.10.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/642 106,2 03.10.2016 služby- káblová televíz. za obd. 01.10.-31.10.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/643 80 03.10.2016 služby- systémová podpora URBIS 01.10.-31.12.2016 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2016/644 97,8 30.09.2016 služby - servisné práce 09/2016 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/645 38,3 03.10.2016 služby- výmena rohoží 09/2016 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/646 382,43 30.09.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/647 94,8 30.09.2016 materiál - tepovač- prášok 34098194 EKOPOL, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/648 564 28.09.2016 materiál- DHM- Tepovač PUZZI 8/1 C 34098194 EKOPOL, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/649 154,82 05.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/650 6,98 05.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/651 149,1 05.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/652 306 03.10.2016 služby- servis výťahov 10/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/653 88,92 05.10.2016 služby- oprava kotla kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/654 250,8 29.09.2016 služby - revízie systému EPS, HSP, 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2016/655 297,6 29.09.2016 služby - revízie požiarnych uzáverov 46093923 FIREWALL, s.r.o. Bojnice
DF2016/656 429,47 05.10.2016 materiál- tonery 31036279 PROGMA - Ing.Marcela Bebjaková Trenčín
DF2016/657 553,8 07.10.2016 služby- výmena filtračných vložiek - kuchyňa 36312363 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/658 212,21 06.10.2016 materiál- oprava osvetlenia 34102132 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/659 69,88 07.10.2016 služby- oprava umývačky riadu- kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/660 510,85 07.10.2016 materiál - rukavice 46688269 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/661 9,24 07.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/662 187,71 07.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/663 153,72 07.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/664 440,3 06.10.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/665 41,4 06.10.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 09 2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/666 59,71 30.09.2016 služby- tlf.poplatky 09 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/667 -52,92 10.10.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/668 424,9 11.10.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/669 333,47 11.10.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/670 20 14.10.2016 služby- semináre a školenia ..... Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava
DF2016/671 181,15 07.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/672 27,94 12.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/673 204 17.10.2016 služby- odborná prehliadka-skúška zar.Kotla 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/674 28,64 12.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/675 251,71 12.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/676 122,7 12.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/677 238,22 14.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/678 272,19 14.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/679 6,98 14.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/680 390 11.10.2016 služby - poradenstvo v rámci štandardov kvality 46582339 Európska Vzdelávacia Agentúra MERIDIÁN s.r.o. Bratislava
DF2016/681 40 30.09.2016 služby - vstupné lekárske prehliadky 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2016/682 16,16 07.10.2016 energie- PLYN - vyúčtovanie 09 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/683 620 12.10.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 09/2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/684 60 14.10.2016 materiál- zrkadlá 2 ks 40828484 Ján Jaško- AJA Dolné Srnie
DF2016/685 127,2 14.10.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/686 78,24 14.10.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/687 127,49 14.10.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/688 7,08 14.10.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/689 998,75 13.10.2016 vodné + stočné 09.09.-06.10.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/690 471,11 13.10.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/691 328,9 18.10.2016 materiál- skriňa-DHM-interiérové vybavenie 35903414 MOBELIX SK, s.r.o. Trenčín
DF2016/692 96 14.10.2016 služby- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2016/693 84,9 19.10.2016 materiál - potraviny 2023043814 PROGRESSA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/694 519,48 19.10.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/695 555,48 20.10.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/696 415,02 20.10.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/697 27,94 19.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/698 96,92 19.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/699 213,33 19.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/700 88,8 19.10.2016 služby- oprava -duplikátor- časť kotla- kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/701 303,42 21.10.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/702 28,8 24.10.2016 materiál - záslepka okrúhla pod stoličky 46766367 Posuvné brány s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/703 104,09 21.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/704 226,26 21.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/705 299,09 21.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/706 39,58 21.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/707 126,4 24.10.2016 materiál - kostým Sv.Mikuláš + brada 414398872 Ivan Galo-Roga Plus Nitra
DF2016/708 70,38 24.10.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/709 100 31.10.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 10/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/710 20 31.10.2016 služby - vstupné lekárske prehliadky 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2016/711 35 02.11.2016 služby- prístup na sieť 01.11 -30.11.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/712 269,64 02.11.2016 materiál-ochrana lôžka 10+ 10 ks 48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Nové Zámky
DF2016/713 106,2 02.11.2016 služby- káblová televíz. za obd. 01.11.-30.11.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/714 82,8 31.10.2016 služby - servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/715 433,15 31.10.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/716 649,43 31.10.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/717 646,2 31.10.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/718 321,99 28.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/719 299,08 28.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/720 6,98 28.10.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/721 17,46 02.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/722 288,17 02.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/723 144,54 02.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/724 46,68 02.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/725 77,76 31.10.2016 materiál- oprava osvetlenia 34102132 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/726 18 08.11.2016 služby-seminár -Účtovná závierka v RO- Urbanová 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2016/727 240 02.11.2016 služby- odborná prehliadka-skúška tlak.nádoby 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/728 11 04.11.2016 služby- výmena kolies- Peugeot-Soc.taxík 11771291 Miroslav Janega BOSCH Nové Mesto nad Váhom
DF2016/729 38,3 01.11.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/730 246,72 04.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/731 129,4 04.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/732 6,98 04.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/733 55,2 08.11.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 10/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/734 306 02.11.2016 služby- servis výťahov 11/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/735 145,97 09.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/736 24,44 09.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/737 256,16 09.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/738 29,51 09.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/739 44,28 09.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/740 430,46 10.11.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/741 109,29 24.11.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/742 262,2 04.11.2016 materiál - stromčeky tuje /34 kusov/+ substrát/8ks 31444024 HOST s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/743 62,26 31.10.2016 služby- tlf.poplatky 10 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/744 139,52 11.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/745 187,09 11.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/746 34,92 11.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/747 81,98 11.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/748 71,21 10.11.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/749 119 11.11.2016 služby- konferencia-Štrbské Pleso 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2016/750 355,04 11.11.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/751 225,52 07.11.2016 služby - poistenie-HAVRAIJNÉ 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2016/752 97,2 11.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/753 22,85 11.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/754 159,84 11.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/755 37,2 11.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/756 593,94 11.11.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 01.10.-31.10.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/757 993,73 14.11.2016 vodné + stočné 07.10.-31.10.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/758 -767,62 07.11.2016 energie- PLYN - vyúčtovanie 10 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/759 316 15.11.2016 služby - servisné práce-antivirus 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/760 134,06 11.11.2016 materiál-čistiace prostr. do kuchyne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/761 121,96 18.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/762 252,22 18.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/763 154,56 18.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/764 18,36 18.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/765 13,39 18.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/766 194,51 16.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/767 146,91 16.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/768 6,98 16.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/769 775,82 15.11.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/770 824,24 21.11.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/771 17,46 18.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/772 171,12 04.11.2016 služby - domena,hosting-správa systému 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/773 158,75 21.11.2016 materiál- látky - tvorivé dielne 33896208 Ing.Peter Vozár Selce
DF2016/774 43,2 18.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/775 98,4 21.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/776 56,81 18.11.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/777 441,94 24.11.2016 materiál + oprava 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2016/778 358,4 21.11.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/779 726,23 29.11.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/780 17,46 23.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/781 243,3 23.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/782 124,28 23.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/783 139,63 25.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/784 10,48 25.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/785 140,46 25.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/786 132,61 30.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/787 6,98 30.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/788 304,65 30.11.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/789 35 01.12.2016 služby- prístup na sieť 01.12.-31.12.2016 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/790 127,73 29.11.2016 služby - aktualiz. zálohovacieho programu ALTARO 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/791 82,8 30.11.2016 služby - servisné práce 11/2016 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/792 70 30.11.2016 služby- seminár 30812682 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Bratislava
DF2016/793 38,3 01.12.2016 služby- výmena rohoží 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/794 106,2 01.12.2016 služby- káblová televíz. za obd. 01.12.-31.12.2016 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/795 211,69 02.12.2016 služby- prehliadka po 2 rokoch 34148078 CITROEN Vidlicka Nové Mesto nad Váhom
DF2016/796 6,99 28.11.2016 materiál - tvorivé dielne 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2016/797 7,99 29.12.2016 materiál - tvorivé dielne 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2016/798 439,56 29.11.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/799 279 02.12.2016 služby- zmluva o bezp.tech.ochrany pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/800 123 02.12.2016 služby- zmluva zabezp.dohľadu nad prac.podmienkami 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2016/801 350,34 22.11.2016 služby- oprava pračka 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/802 70,01 02.12.2016 materiál-obracačky, dno falošné 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/803 460,8 02.12.2016 materiál-RM Clean, RM grill, RV Scale, soľ tabletk 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/804 100 30.11.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 11/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/805 194,4 05.12.2016 materiál - obrusy 10 ks,20 ks PL D,CA 150X250 34117598 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2016/806 306 02.11.2016 služby- servis výťahov 12/2016 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/807 419 30.11.2016 služby-komunikačný kurz pre 35 zamestnancov 48020877 VaV Akademy - TT, s.r.o. Prešov
DF2016/808 117,98 05.12.2016 materiál + oprava 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2016/809 41,4 06.12.2016 služby- odpad-vývoz a prenájom nádoby za 11/2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2016/810 300 06.12.2016 služby - poradenstvo v rámci štandardov kvality 46582339 Európska Vzdelávacia Agentúra MERIDIÁN s.r.o. Bratislava
DF2016/811 299,7 08.12.2016 materiál - čistiace potreby 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2016/812 82,8 08.12.2016 služby - servisné práce 12/2016 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/813 508,96 30.11.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/814 652,62 08.12.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/815 161,57 02.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/816 292,73 02.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/817 34,92 02.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/818 198,08 07.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/819 28,8 07.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/820 129,27 07.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/821 354,65 30.11.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/822 174,99 08.12.2016 materiál- obrazy-tlač na plátno 3 ks 47915951 Libor Dvonč DuxxPrint Stará Turá
DF2016/823 40,3 30.11.2016 služby- testovanie sterilizačnej techniky 00610968 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
DF2016/824 274,97 07.12.2016 materiál- oprava osvetlenia 34102132 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/825 16,39 08.12.2016 materiál-obracačky, dno falošné 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/826 70,1 09.12.2016 služby- tlf.poplatky 11 2016 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2016/827 241,92 07.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/828 13,97 09.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/829 179,85 09.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/830 216,02 09.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/831 784,66 09.12.2016 materiál-ochrana lôžka 110x180 - 30 ks 48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Nové Zámky
DF2016/832 641,33 12.12.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/833 202,66 12.12.2016 materiál - potraviny 2023043814 PROGRESSA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/834 388,97 12.12.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/835 100 13.12.2016 služby - zabezp.prevádzky kotolne za 12/2016 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2016/836 83,53 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/837 161,36 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/838 330 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/839 336 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/840 56,16 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/841 166,09 12.12.2016 materiál - zdravotnícke potreby rehabilitačné 22676368 CORDINA-Ing.Jozef Leško Bratislava
DF2016/842 348 14.12.2016 materiál- žalúzie a sieťky proti hmyzu 43074413 Peter UDVORKA-NIMESK Nové Mesto nad Váhom
DF2016/843 315,84 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/844 18,5 14.12.2016 materiál - Zdravie-časopis-predplatné r.2017-nákl. 47256281 New and Media Holding a.s. Bratislava
DF2016/845 432 10.12.2016 materiál - reproduktor ALTO Mixpack 1 ks 47694858 MusicData plug play Trenčín
DF2016/846 634,03 09.12.2016 energie- el.en. vyúčtovanie 01.11.-30.11.2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2016/847 199 13.12.2016 materiál- Hospodárske noviny-predplatné 2017 31333524 MAFRA Slovakia Bratislava
DF2016/848 344 13.12.2016 služby- odstránenie závad 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/849 108,24 10.12.2016 služby-tlf.popl. Orange 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2016/850 541,8 13.12.2016 materiál- obrazy-tlač na plátno 9 ks 47915951 Libor Dvonč DuxxPrint Stará Turá
DF2016/851 81,6 15.12.2016 materiál - čistiace potreby prozónová keramic.dosk 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/852 89 09.12.2016 materiál - AH SPS023- set+ 2x kábel mikrofón 47694858 MusicData plug play Trenčín
DF2016/853 108,43 15.12.2016 materiál - Konig Meyer 21020-300-55 stojan-na 47694858 MusicData plug play Trenčín
DF2016/854 322,8 13.12.2016 materiál - reproduktor ALTO Mixpack 1 ks 47694858 MusicData plug play Trenčín
DF2016/855 44,95 19.12.2016 materiál - výzdoba 10 ks 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2016/856 1149,64 14.12.2016 vodné + stočné 07.10.-03.11.2016 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2016/857 252 16.12.2016 služby -zakladač A4 na dvere -samolepiaci 70 ks 34131396 Štúdio TEXO, spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/858 624 16.12.2016 materiál- kolky 36243485 GRACE Slovakia, s.r.o. Hlohovec
DF2016/859 1668 19.12.2016 materiál- defibrilátor AED Lifepak CR Plus 44275986 Flack Academy s.r.o. Košice
DF2016/860 24,44 14.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/861 360,95 14.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/862 32,34 14.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/863 118,36 14.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/864 1308,28 16.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/865 10,37 19.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/866 381,42 16.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/867 13,97 16.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/868 47,7 16.12.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/869 -1463,52 05.12.2016 energie- PLYN - vyúčtovanie 11 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2016/870 1975 15.12.2016 ceniny- darčekové poukazy 35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
DF2016/871 236,08 16.12.2016 materiál - potraviny- SOC.FOND- 32780656 Univerzál Potraviny Pobedim
DF2016/872 300 15.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/873 35,82 09.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/874 48 19.12.2016 služby- seminár-arteterapia január 2017 31938434 Reg.zdr.miest a obcí MARTIN Martin
DF2016/875 250,8 14.12.2016 služby - revízie systému EPS, HSP, 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2016/876 125,26 16.12.2016 materiál-zdravotné pomôcky na rehabilitáciu 46020152 3lobit s.r.o. Bratislava
DF2016/877 189,6 21.12.2016 materiál-čistiace prostr. do kuchyne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/878 303,61 21.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/879 91,78 21.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/880 81,4 21.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/881 785,87 21.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/882 478,15 20.12.2016 materiál - tlačiareň Epson K655+ papier 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/883 271,7 21.12.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/884 798,54 22.12.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/885 70,38 22.12.2016 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/886 437,95 22.12.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/887 1060,7 20.12.2016 materiál- DHM-čítačka+zdroj + ovládacie čipy 46968369 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/888 1143,6 21.12.2016 materiál- tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/889 18 22.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/890 40,8 22.12.2016 materiál - čistiace potreby prozónová keramic.dosk 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/891 82,44 22.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/892 126 22.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/893 38,76 22.12.2016 materiál - čistiace potreby 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/894 594,95 23.12.2016 materiál - rukavice 46688269 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2016/895 17,46 23.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/896 486,37 23.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/897 462,46 23.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/898 559,8 23.12.2016 materiál- toaletné a sprchovacie kreslo McWET 5 48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Nové Zámky
DF2016/899 32,59 28.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/900 156,38 28.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/901 209,41 28.12.2016 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2016/902 156,72 28.12.2016 služby - inštalácia Office 365, soft MS Office365 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2016/903 580 27.12.2016 služby- odstránenie závad 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2016/904 462 29.12.2016 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2016/905 10,8 22.12.2016 služby- aktualizácia web stránky 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2016/906 373,88 31.12.2016 materiál-potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2016/907 708,71 30.12.2016 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
OF2016/1 60 16.05.2016 služby - poskytnutie priestoru 32016247 Soňa Korčeková- ASO VENDING Banská Bystrica
OF2016/2 60 05.10.2016 služby - poskytnutie priestoru 32016247 Soňa Korčeková- ASO VENDING Banská Bystrica