Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2017/1 35 03.01.2017 služby- prístup do siete internet 01/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/2 151 03.01.2017 služba- kábl.televízia za 01 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/3 38,3 02.01.2017 služby - výmena rohoží 12/2016 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/4 61,06 03.01.2017 služby - oprava kotla kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/5 60,31 04.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/6 253,36 04.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/7 306 04.01.2017 služby - servis výťahov 01 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/8 55,2 09.01.2017 služby - prenájom a vývoz odpad.nádoby 12 2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/9 62,38 10.01.2017 služby - tlf.popl. za 9.12.- 9.1.2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/10 18 10.01.2017 služby - seminár-ukonč.roka v mzdovej a person. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/11 133,11 10.01.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.01-07.02.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/12 422,8 10.01.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/13 120,1 11.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/14 53,83 11.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/15 6,98 11.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/16 307,9 11.01.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/17 1314 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 01 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/18 1213 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 02 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/19 1312 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 03 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/20 1280 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 04 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/21 1314 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 05 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/22 1280 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 06 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/23 1314 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 07 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/24 1314 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 08 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/25 1280 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 09 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/26 1315 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 10 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/27 1280 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 11 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/28 1314 30.12.2016 služby- plyn predd.fa 12 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/29 1070 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 01 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/30 974 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 02 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/31 1068 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 03 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/32 1038 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 04 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/33 1070 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 05 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/34 1038 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 06 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/35 1070 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 07 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/36 1070 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 08 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/37 1038 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 09 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/38 1071 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 10 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/39 1038 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 11 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/40 1070 28.12.2016 služby- el. energia- predd.fa 12 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/41 161,86 13.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/42 27,94 13.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/43 217,53 13.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/44 526,27 12.01.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/45 71,21 12.01.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/46 80 02.01.2017 služby - systém.podpora URBIS 01-03 2017 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2017/47 885,83 17.01.2017 služby - vodné + stočné 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/48 821,69 13.01.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 12 2016 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/49 371,86 20.01.2017 služby- servis PEUGEOT-Boxer NM535CP 36323675 AUTO - LION, s.r.o.PEUGEOT Nové Mesto nad Váhom
DF2017/50 26,56 19.01.2017 služby - praktické vyučov. žiakov 09-12 2016 00893111 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom
DF2017/51 14,4 10.01.2017 materiál - okenná kľučka 3 ks 46997717 TOP okno TN, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/52 -2168,33 31.12.2017 služby- plyn za 12 2016 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava
DF2017/53 156,32 20.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/54 103,49 20.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/55 20,95 20.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/56 16,37 20.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/57 62,45 18.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/58 144,38 18.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/59 77,76 18.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/60 300,44 23.01.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/61 36 27.01.2017 služby- servisné práce zálohov.programu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/62 28,01 27.01.2017 služby- servisné práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/63 18,71 25.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/64 10,48 25.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/65 51,67 25.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/66 69,61 25.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/67 100,8 31.01.2017 služby- servisné práce zálohov.programu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/68 71,21 27.01.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/69 151 01.02.2017 služba- kábl.televízia za 02 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/70 35 01.02.2017 služby- prístup do siete internet 02/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/71 165 02.02.2017 služby- seminár-účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/72 18 02.02.2017 služby- seminár-účtov.a rozpočtovníctvo RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/73 9,48 27.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/74 20,95 27.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/75 346,86 27.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/76 327,21 27.01.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/77 860,85 31.01.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/78 1250,94 31.01.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/79 380,6 31.01.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/80 306 01.02.2017 služby - servis výťahov 02 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/81 316,99 31.01.2017 služby- odbor.prehliadka na spotr.plynu spalovaním 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/82 100 31.01.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 01 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/83 37,2 01.02.2017 služby - oprava - čistenie- horákov na plyn.sporák 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/84 296,52 06.02.2017 materiál - čistiace prostriedky 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/85 40 07.02.2017 služby - seminár Arteterapia-Mgr.Černoková 50335944 OZ Nervuška-ARTE Bratislava
DF2017/86 70,38 01.02.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/87 133,92 01.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/88 147,56 03.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/89 236,06 03.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/90 100 31.01.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/91 53,44 08.02.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/92 23,04 08.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/93 6,98 08.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/94 161,34 08.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/95 221,27 08.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/96 504 31.01.2017 služby- licencia 2017-kuchyňa 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2017/97 19,08 03.02.2017 služby - čist.prostr.-Namo prací prach 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/98 53,66 03.02.2017 služby - čist.prostr.cif,pantra 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/99 124,2 03.02.2017 služby - čist.prostr.utierky,špongie na riad 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/100 64,8 03.02.2017 služby - čist.prostr.jar 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/101 124,56 03.02.2017 služby - čist.prostr.savo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/102 73,8 03.02.2017 služby - čist.prostr.pulirapid 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/103 55,2 09.02.2017 služby- vývoz odpadu Marius Pedersen 01 2017 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/104 67,62 09.02.2017 služby - tlf.popl. za 01 2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/105 644 09.02.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/106 498,3 10.02.2017 materiál - čistiace prostriedky-prersil,sanytol 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/107 32,59 03.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/108 220,3 10.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/109 11,64 10.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/110 163,43 10.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/111 108,84 10.02.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.01-07.02.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/112 80 13.02.2017 služby - seminár-telesné,netelesné obmedzenia 42142946 TATRA AKADÉMIA o.z. Prievidza
DF2017/113 25,61 15.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/114 220,71 15.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/115 157,45 15.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/116 316,33 13.02.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/117 575,01 10.02.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/118 1009,54 08.02.2017 služby - vodné + stočné 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/119 1467,98 13.02.2017 služby- plyn vyúčtovanie za 01 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/120 27,05 17.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/121 162,19 17.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/122 25,61 17.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/123 115,3 17.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/124 480,83 20.02.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/125 100,54 13.02.2017 služby - čist.prostr.aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/126 54,26 13.02.2017 služby - čist.prostr.clin na okná,pronto 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/127 218,76 13.02.2017 služby - čist.prostr.clin na okná,pronto 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/128 89,28 13.02.2017 služby - čist.prostr.clin na okná,pronto 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/129 1123,03 16.02.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 01 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/130 292,23 21.02.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/131 153,04 22.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/132 168,56 22.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/133 118,55 22.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/134 48,96 21.02.2017 materiál - materiál na terapiu,tvorivé dielne 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2017/135 75,48 23.02.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/136 17,63 24.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/137 46,56 24.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/138 132,85 24.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/139 244,11 24.02.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/140 942,66 28.02.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/141 100 28.02.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/142 4,66 01.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/143 250,22 01.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/144 143,99 01.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/145 382,19 28.02.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/146 151 01.03.2017 služba- kábl.televízia za 03 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/147 76,8 28.02.2017 služby- servisné práce server, licencia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/148 35 01.03.2017 služby- prístup do siete internet 03/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/149 293,57 28.02.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/150 100 28.02.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 02 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/151 12 28.02.2017 materiál - Novomestský spravodajca rok 2017 00350702 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
DF2017/152 38,3 01.03.2017 služby - výmena rohoží 02 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/153 306 01.02.2017 služby - servis výťahov 03 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/154 36 01.02.2017 služby - seminár E-Goverment v praxi 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/155 76,37 02.03.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/156 13,97 03.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/157 125,4 03.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/158 270,57 03.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/159 6,98 08.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/160 281,21 08.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/161 138,1 08.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/162 55,2 09.03.2017 služby - prenájom a vývoz odpad.nádoby 12 2016 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/163 63,96 09.03.2017 služby - tlf.popl. za 02 2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/164 38,3 09.03.2017 služby - výmena rohoží 01 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/165 41,76 03.03.2017 služby - čist.prostr.krystal Pine Sanan 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/166 41,4 03.03.2017 služby - čist.prostr. Air wick spray 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/167 46,8 03.03.2017 služby - čist.prostr.-servítky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/168 83,16 03.03.2017 služby - čist.prostr.dezinfekcia rúk náplň 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/169 41,45 10.03.2017 materiál- kryt ochranný 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/170 83,48 01.03.2017 služby- plyn vyúčtovanie - doplatok 01 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/171 818,13 07.03.2017 služby- plyn vyúčtovanie 02 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/172 109,26 10.03.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.03-07.04.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/173 147,75 10.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/174 24,44 10.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/175 382,42 10.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/176 124,44 10.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/177 643,89 10.03.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/178 130,03 15.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/179 267,01 15.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/180 993,07 14.03.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/181 218,14 13.03.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/182 38,88 15.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/183 78,14 16.03.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/184 479,52 22.03.2017 materiál - čistiace prostriedky-persil color, 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/185 1211,7 14.03.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 02 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/186 368,16 17.03.2017 služby- profilaktická prehl. zálož. zdroja MGGP 65 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2017/187 177 10.03.2017 materiál - potraviny 50679520 NISION s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/188 4,92 17.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/189 151,23 22.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/190 172,34 22.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/191 34,92 17.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/192 160,24 17.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/193 319,61 17.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/194 99,45 17.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/195 20,28 22.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/196 850,03 21.03.2017 služby - vodné + stočné 04.02.-02.03.2017 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/197 96 19.03.2017 služby- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2017/198 402 21.03.2017 služby - doplň.práce tlf. 44564112 TELEFAX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/199 662,4 21.03.2017 služby- oprava a údržba 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/200 10,48 24.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/201 80,58 24.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/202 14,64 24.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/203 181,55 24.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/204 377,66 21.03.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/205 51,84 24.03.2017 služby - čist.prostr. JAR 1 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/206 45 24.03.2017 služby - čist.prostr.-Tongo aviváž,biely 1 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/207 153,36 28.03.2017 materiál- kryt ochranný 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/208 77,64 24.03.2017 služby - čist.prostr.-Cleamen 100/200 generálny 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/209 178,78 24.03.2017 služby - čist.prostr.-Banox Wash, Savo Prim Fresh 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/210 217,32 29.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/211 212,93 29.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/212 34,92 29.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/213 195,12 29.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/214 96,84 24.03.2017 služby - čist.prostr.-TP Tork Jumbo,Rukavice 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/215 -24,77 30.03.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 01 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/216 123 31.03.2017 služby - zabezp.dohľad nad prac.podmienkami 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/217 100 31.03.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 03 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/218 80 31.03.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/219 38,3 01.04.2017 služby - výmena rohoží 03 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/220 151 03.04.2017 služba- kábl.televízia za 04 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/221 35 03.04.2017 služby- prístup do siete internet 04/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/222 76,8 31.03.2017 služby- servisné práce server, licencia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/223 368,47 31.03.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/224 1286,28 31.03.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/225 1456,15 30.03.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/226 77,26 30.03.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/227 59,4 31.03.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/228 13,97 31.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/229 168,96 31.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/230 169,19 31.03.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/231 306 03.04.2017 služby - servis výťahov 04 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/232 444 31.03.2017 služby - revízie systému EPS, HSP 1-3/2017 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2017/233 76,37 05.04.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/234 254,65 05.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/235 121,1 05.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/236 10,8 05.04.2017 služby- aktualiz.web-stránky 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2017/237 80 03.04.2017 služby - systém.podpora URBIS 04-06 2017 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2017/238 279 31.03.2017 služby- zmluva o bezp.tech.ochrany pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/239 436,05 10.04.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/240 13,97 07.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/241 205,1 07.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/242 243,96 07.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/243 37,2 06.04.2017 služby - oprava kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/244 62,12 10.04.2017 služby - tlf.popl. za .03.2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/245 117,86 10.04.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.04.-07.05.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/246 55,2 12.04.2017 služby - vývoz odpadu Marius Pedersen 03 2017 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/247 373,2 07.04.2017 služby- plyn - vyúčtovacia fa za 03 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/248 55,44 13.04.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/249 606,9 11.04.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/250 283,07 11.04.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/251 29,03 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/252 59,53 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/253 292,88 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/254 55,87 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/255 76,08 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/256 391,46 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/257 100,35 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/258 30,46 12.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/259 251,64 10.04.2017 služby - čist.prostr. vrecia, utierky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/260 65,5 10.04.2017 služby - čist.prostr. vanish, Namo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/261 88,56 10.04.2017 služby - čist.prostr. Pulirapid s octom 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/262 155,04 10.04.2017 služby - čist.prostr. penové mydlo,antib.mydlo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/263 48,66 13.04.2017 služby - vodné + stočné doplatky za 01+02 2017 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/264 1100,46 12.04.2017 služby - vodné + stočné za 03.03.-05.04.2017 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/265 804,74 12.04.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 03 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/266 24,6 12.04.2017 služby - kontrola požiar.vodovodov 36325155 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/267 167,71 19.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/268 154,9 19.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/269 6,98 19.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/270 20,95 21.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/271 260,72 21.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/272 116,69 21.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/273 311,01 21.04.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/274 18 26.04.2017 služby - seminár-Petície a sťažnosti 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/275 132,71 26.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/276 91,92 26.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/277 10,48 26.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/278 227,3 26.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/279 78,14 27.04.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/280 960,72 27.04.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/281 331,99 28.04.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/282 82,8 28.04.2017 služby- servisné práce server, licencia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/283 164,4 04.05.2017 materiál - čistiace prostriedky-Sanytol 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/284 18 05.05.2017 služby- seminár-mzdová účtovníčka II.Q 2017 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/285 38,3 01.05.2017 služby - výmena rohoží 04 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/286 5100 01.05.2017 služby- vývoz komunálneho odpadu 2017 00350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
DF2017/287 306 02.05.2017 služby - servis výťahov 05 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/288 60 28.04.2017 služby - čist.prostr. -Tango aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/289 120,96 28.04.2017 služby - čist.prostr. -Cleamen gel-čistič Wc 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/290 91,08 28.04.2017 služby - čist.prostr. - TP tork Jumbo+servítky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/291 110,52 28.04.2017 služby - čist.prostr. - Osviež.vzduchu Airwick 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/292 57,02 28.04.2017 služby - čist.prostr. - Banox Wash 1000 ml 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/293 59,36 28.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/294 249,18 28.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/295 143,82 28.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/296 215,53 28.04.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/297 703,13 28.04.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/298 35 02.05.2017 služby- prístup do siete internet 05/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/299 151 02.05.2017 služba- kábl.televízia za 05 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/300 316,5 30.04.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/301 24,44 05.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/302 379,4 05.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/303 454,92 05.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/304 78,14 04.05.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/305 20 30.04.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/306 55,2 10.05.2017 služby - vývoz odpadu Marius Pedersen 04 2017 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/307 59,63 09.05.2017 služby - tlf.popl. za 10.4.-09.05.2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/308 222,89 05.05.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 04 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/309 100 05.05.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 04 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/310 6,98 10.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/311 170,16 10.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/312 196,08 10.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/313 852,64 10.05.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/314 350 02.05.2017 služby- revízia bezpečnostného projektu 36041726 SOMI Consulting, s.r.o. Banská Bystrica
DF2017/315 519,67 11.05.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/316 142,5 12.05.2017 materiál - potraviny 50679520 NISION s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/317 94,62 12.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/318 25,61 12.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/319 265,15 12.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/320 330,23 12.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/321 278,14 11.05.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/322 109,02 10.05.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.05.-07.06.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/323 250,8 05.05.2017 služby - oprava prev.strojov,prístr. a zariadení 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/324 757,13 12.05.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 04 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/325 953,11 15.05.2017 služby - vodné + stočné za 06.04.-05.05.2017 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/326 70,62 18.05.2017 potraviny- športový deň- SOC.FOND 30875498 Ľubica Mariančíková-LUMAVIA Nové Mesto nad Váhom
DF2017/327 77,26 18.05.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/328 172,52 19.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/329 24,44 19.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/330 227,23 19.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/331 19,58 19.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/332 127,52 19.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/333 92,63 17.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/334 195,8 17.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/335 195,36 19.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/336 106,46 19.05.2017 služby - oprava konvektomat-kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/337 369,58 22.05.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/338 108,91 24.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/339 189,84 24.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/340 17,46 24.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/341 23,4 24.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/342 179,4 26.05.2017 materiál - čistiace prostriedky 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/343 117,66 26.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/344 108,48 26.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/345 6,98 26.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/346 18,19 26.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/347 7,26 26.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/348 55,44 26.05.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/349 61,32 29.05.2017 služby- úrazové poistné preprav.osôb-SOC.TXI 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2017/350 207,47 31.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/351 150,14 31.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/352 13,97 31.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/353 27,12 31.05.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/354 781,28 31.05.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/355 480,19 31.05.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/356 1238,36 30.05.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/357 35 01.06.2017 služby- prístup do siete internet 06/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/358 151 01.06.2017 služba- kábl.televízia za 06 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/359 118,8 31.05.2017 služby- servisné práce server, licencia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/360 139 01.06.2017 služby- seminár:Individuálny plán-zdravotný úsek 42142946 TATRA AKADÉMIA o.z. Prievidza
DF2017/361 335,85 31.05.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/362 80 31.05.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/363 100 31.05.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 05 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/364 306 31.05.2017 služby - servis výťahov 05 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/365 44,76 25.05.2017 služby - čist.prostr. Cleamen, Clin 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/366 249,6 25.05.2017 služby - čist.prostr. TP Tork,Strong,Eco utierky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/367 164,88 25.05.2017 služby - čist.prostr. Osviež.AirWick 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/368 95,04 25.05.2017 služby - čist.prostr. Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/369 145,8 25.05.2017 služby - čist.prostr. Krystal Pine,Tongo,Namo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/370 73,8 25.05.2017 služby - čist.prostr. Pulirapid 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/371 38,3 01.06.2017 služby - výmena rohoží 05 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/372 227,35 09.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/373 20,95 09.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/374 312,19 09.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/375 152,83 02.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/376 27,94 02.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/377 211,76 02.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/378 6,98 07.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/379 201,22 07.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/380 129,11 07.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/381 775,78 07.06.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/382 76,37 02.06.2017 materiál - potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/383 55,2 08.06.2017 služby - vývoz odpadu Marius Pedersen 05 2017 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/384 108,48 10.06.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.06-07.07.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/385 56,5 31.05.2017 služby - tlf.popl. za .05.2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/386 -323,26 05.06.2017 služby- plyn - vyúčtovanie 05 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/387 1090 06.06.2017 služby - revízie-odbor.prehliadka el.zariadenia 32775377 Ľubomír Vilín Nové Mesto nad Váhom
DF2017/388 355,81 12.06.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/389 318,94 12.06.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/390 81,07 06.06.2017 služby - čist.prostr. Vanish 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/391 186,18 06.06.2017 služby - čist.prostr. vrecia, rukavice 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/392 43,2 06.06.2017 služby - čist.prostr., Jar 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/393 0 12.06.2017 služby - oprava auta CITROEN Berlingo-spoluúčasť 34148078 CITROEN Vidlicka Nové Mesto nad Váhom
DF2017/394 130,8 13.06.2017 materiál - tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/395 195,69 14.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/396 6,98 14.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/397 213,07 14.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/398 838,09 09.06.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 05 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/399 20,44 20.06.2017 služby - čist.prostr.-čist.olej na výťahy 50530968 ČistiaceBednárik s.r.o. Bratislava – mestská časť Petr
DF2017/400 279,19 21.06.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/401 301,56 21.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/402 24,44 21.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/403 201,68 16.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/404 181,03 16.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/405 13,97 16.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/406 34,44 16.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/407 87,82 21.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/408 1039,36 14.06.2017 služby - vodné + stočné za 06.05.-06.06.2017 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/409 27,94 23.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/410 171,3 23.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/411 32,76 23.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/412 10,13 23.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/413 3,49 23.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/414 84 23.06.2017 služby - servisná prehliadka sušičiek 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/415 253,86 22.06.2017 služby - čist.prostr. Cleamen 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/416 69,6 22.06.2017 služby - čist.prostr. utierka Wischtuch 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/417 55,2 22.06.2017 služby - čist.prostr. osviež.vzduchu Airwick 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/418 135,48 22.06.2017 služby - čist.prostr. -dezinfekč.prípr. 5P,detol 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/419 43,2 22.06.2017 služby - čist.prostr. -vrecia do koša 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/420 45,56 28.06.2017 služby - dielenské práce na zákazku-mechanické 36323675 AUTO - LION, s.r.o.PEUGEOT Nové Mesto nad Váhom
DF2017/421 10,48 28.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/422 114,97 28.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/423 267,26 28.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/424 27,12 28.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/425 204,74 23.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/426 603,8 30.06.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/427 560,23 30.06.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/428 294,42 30.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/429 24,44 30.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/430 123,98 30.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/431 327,44 30.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/432 17,05 30.06.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/433 1056,41 30.06.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/434 10,8 29.06.2017 služby- aktualiz.web-stránky 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2017/435 82,8 30.06.2017 služby- servisné práce server, licencia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/436 151 03.07.2017 služba- kábl.televízia za 07 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/437 279 30.06.2017 služby- zmluva o bezp.tech.ochrany pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/438 123 30.06.2017 služby - zabezp.dohľad nad prac.podmienkami 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/439 325,56 30.06.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/440 38,3 01.07.2017 služby - výmena rohoží 06 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/441 35 03.07.2017 služby- prístup do siete internet 07/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/442 80 03.07.2017 služby - systém.podpora URBIS 07-09 2017 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2017/443 45 04.07.2017 služby - oprava okien 32783108 Svitač Oto Nové Mesto nad Váhom
DF2017/444 40 30.06.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/445 306 03.07.2017 služby - servis výťahov 07 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/446 100 04.07.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 06 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/447 315,17 07.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/448 206,86 07.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/449 48,89 07.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/450 57,17 10.07.2017 služby - tlf.popl. za .09.06.-10.07.2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/451 60 06.07.2017 služby - čist.prostr.Tongo aviváž Lotus, biely 1l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/452 196,92 06.07.2017 služby - čist.prostr.TP Jumbo Standard Plus,servít 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/453 95,04 06.07.2017 služby - čist.prostr.-Banox Wash 1000 ml-40 ks 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/454 -518,64 04.07.2017 služby- plyn - vyúčtovanie 06 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/455 108,06 10.07.2017 služby - popl.za tlf.hovory 08.07.-07.08.2017 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/456 751,04 11.07.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/457 55,2 11.07.2017 služby - vývoz odpadu Marius Pedersen 06 2017 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/458 3,49 12.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/459 237,71 12.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/460 100,21 12.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/461 21,46 12.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/462 313,09 11.07.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/463 98 13.07.2017 služby - seminár Soc.služby po novele v praxi 47220937 Ivana Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra Zvolen
DF2017/464 360 12.07.2017 materiál - zmäkčovacia jednotka-kuchyňa-stroje 48006033 LIBARO s.r.o. Hôrka nad Váhom
DF2017/465 130,56 14.07.2017 služby - kontrola a čistenie kom.telies 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/466 182,57 14.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/467 20,95 14.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/468 81,98 14.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/469 188,23 14.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/470 13,78 14.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/471 957,68 13.07.2017 služby - vodné + stočné za 07.06.-06.07.2017 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2017/472 934,41 12.07.2017 služby- el. energia- vyúčtovanie 06 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/473 353,07 17.07.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/474 141,21 17.07.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/475 120,1 13.07.2017 služby - čist.prostr.sanytol 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/476 277,82 19.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/477 238,4 19.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/478 264 19.07.2017 materiál - papier-kancelárske potreba 35787180 ACTIVA Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2017/479 244,8 19.07.2017 služby - servisná prehliadka pračiek PRIMUS - 4 ks 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/480 250,8 30.06.2017 služby - revízie systému EPS 1/4 ročná kontrola 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2017/481 329,7 21.07.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/482 538,56 20.07.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/483 155,83 21.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/484 27,94 21.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/485 208,03 21.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/486 223,54 21.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/487 148,45 26.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/488 13,97 26.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/489 362,04 26.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/490 136,57 28.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/491 153,38 28.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/492 15,29 28.07.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/493 57,24 20.07.2017 služby - čist.prostr. -namáčací prostr.Namo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/494 125,88 20.07.2017 služby - čist.prostr. -utierky,rukavice 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/495 43,2 20.07.2017 služby - čist.prostr. -jar 1 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/496 70,2 20.07.2017 služby - čist.prostr. - sitko do pisoára CitrusMan 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/497 142,8 28.07.2017 materiál - tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/498 284,99 31.07.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/499 262,16 31.07.2017 materiál - potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/500 1293,35 28.07.2017 materiál - potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/501 35 01.08.2017 služby- prístup do siete internet 08/2017 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/502 151 01.08.2017 služba- kábl.televízia za 08 2017 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/503 76,8 31.07.2017 služby- servisné práce server, licencia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/504 19,48 27.07.2017 materiál - tvorivé dielne-dekoratív. lepiace pásky 31335632 Tchibo Slovensko , spol. s.r.o. Bratislava
DF2017/505 375,42 31.07.2017 materiál - potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/506 100 31.07.2017 služby- zabezp.prevádzky kotolne 07 2017 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/507 306 01.08.2017 služby - servis výťahov 08 2017 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/508 38,3 01.08.2017 služby - výmena rohoží 07 2017 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/509 20 31.07.2017 služby-špeciálne lekárske vyšetrenia-vstup.prehlia 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/510 138,66 03.08.2017 služby - čist.prostr. Tongo aviv.,krystal,vanish 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/511 69,5 03.08.2017 služby - čist.prostr. Cleamen, cif 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/512 96,3 03.08.2017 služby - čist.prostr. Cleamen, cif 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/513 238,56 03.08.2017 služby - čist.prostr.antib.mydlo,dezinfek.rúk,airw 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/514 72,91 03.08.2017 služby - čist.prostr.SavoPrim, Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/515 73,8 03.08.2017 služby - čist.prostr.Pulirapid na VK 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/516 55,2 07.08.2017 služby - vývoz odpadu Marius Pedersen 07 2017 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/517 119 08.08.2017 služby - konferencia URBIS Štrbské pleso 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2017/518 475,44 09.08.2017 materiál - čistiace prostriedky Persil 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/519 13,97 09.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/520 117,34 09.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/521 223,98 09.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/522 20,95 09.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/523 113,43 09.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/524 216,78 09.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/525 17,46 02.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/526 121,08 02.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/527 27,12 02.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/528 189,7 02.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/529 -565,24 07.08.2017 služby- plyn - vyúčtovacia fa za 07 2017 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/530 62,3 09.08.2017 služby - tlf.popl. za 07 2017 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/531 20,95 11.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/532 90,37 11.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/533 201,31 11.08.2017 materiál - potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/534 138,24 10.08.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/535 185,68 10.08.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/536 342,24 16.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/537 146,52 16.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/538 20,95 18.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/539 26,06 18.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/540 185,45 18.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/541 79,96 18.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/542 33,84 18.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/543 19,58 18.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/544 27,94 23.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/545 209,26 23.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/546 83,01 23.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/547 322,76 21.08.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/548 330,34 11.08.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/549 917,15 14.08.2017 TVK a.s. Trenčín
DF2017/550 67,76 16.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/551 39,05 22.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/552 805,68 22.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/553 407,79 22.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/554 914,08 10.08.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/555 1059,92 11.08.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/556 595,12 22.08.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/557 80,4 18.08.2017 RELM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/558 108 10.08.2017 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/559 236 24.08.2017 Reg.zdr.miest a obcí MARTIN Martin
DF2017/560 306 04.09.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/561 40 31.08.2017 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/562 151 04.09.2017 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/563 35 04.09.2017 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/564 423,28 31.08.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/565 38,3 01.09.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/566 629,53 31.08.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/567 82,8 31.08.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/568 79,2 25.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/569 12,6 22.08.2017 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava
DF2017/570 239,89 31.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/571 415,22 31.08.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/572 62,44 25.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/573 287,26 25.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/574 13,97 25.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/575 81,98 25.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/576 75,23 25.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/577 118,94 28.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/578 41,18 30.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/579 156,37 30.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/580 354,79 30.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/581 237,58 30.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/582 41,9 30.08.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/583 211,02 06.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/584 220 06.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/585 17,46 08.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/586 179,91 08.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/587 224,58 08.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/588 40,32 08.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/589 109,52 10.09.2017 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/590 97,4 11.09.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/591 304,87 11.09.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/592 30 08.09.2017 OZ Nervuška-ARTE Bratislava
DF2017/593 56,32 11.09.2017 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/594 55,2 11.09.2017 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/595 294,94 11.09.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/596 676,86 12.09.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/597 200 08.09.2017 OZ Planéta Malého princa Holíč
DF2017/598 51,62 07.09.2017 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2017/599 135,4 13.09.2017 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/600 -572,26 05.09.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/601 24,44 13.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/602 298,39 13.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/603 507,63 13.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/604 126,6 13.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/605 113,16 11.09.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/606 90,1 11.09.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/607 157,32 11.09.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/608 118,8 11.09.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/609 100 14.09.2017 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/610 1022,77 12.09.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/611 1105,03 13.09.2017 TVK a.s. Trenčín
DF2017/612 475,64 20.09.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/613 114,83 20.09.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/614 79,03 22.09.2017 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/615 405,7 22.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/616 619,33 22.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/617 38,41 22.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/618 77,76 22.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/619 141,1 22.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/620 331,86 21.09.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/621 204 19.09.2017 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/622 286,73 27.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/623 164,09 27.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/624 100 21.09.2017 Hudec Roman Žilina
DF2017/625 120 21.09.2017 Kooperatíva Bratislava
DF2017/626 213,79 25.09.2017 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/627 353,96 29.09.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/628 197,54 29.09.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/629 118,8 28.09.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/630 6,98 29.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/631 109,93 29.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/632 201,57 29.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/633 18,12 29.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/634 18,96 25.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/635 55,44 28.09.2017 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/636 250,8 27.09.2017 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2017/637 38,3 01.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/638 80 02.10.2017 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2017/639 10,8 29.09.2017 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2017/640 100 29.09.2017 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/641 123 30.09.2017 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/642 279 30.09.2017 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/643 6,98 04.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/644 204,15 04.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/645 15,6 04.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/646 197,96 04.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/647 1233,72 29.09.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/648 363,01 30.09.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/649 495 02.10.2017 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2017/650 20 30.09.2017 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/651 96 04.10.2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina
DF2017/652 306 02.10.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/653 151 02.10.2017 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/654 35 02.10.2017 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/655 267,6 04.10.2017 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/656 96 05.10.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/657 78,38 05.10.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/658 86,56 03.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/659 386,7 03.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/660 393 03.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/661 194,64 03.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/662 23,55 04.10.2017 Ing.Peter Vozár Selce
DF2017/663 211,41 06.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/664 267,1 06.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/665 27,94 06.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/666 354 03.10.2017 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/667 55,2 09.10.2017 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/668 372,05 09.10.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/669 302,74 11.10.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/670 329,76 10.10.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/671 -227,33 05.10.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/672 55,86 09.10.2017 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/673 109,02 10.10.2017 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/674 535,2 09.10.2017 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/675 1486,44 09.10.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/676 152,32 10.10.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/677 13,97 11.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/678 141,88 11.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/679 341,56 11.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/680 286,79 13.10.2017 Kooperatíva Bratislava
DF2017/681 78,08 13.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/682 117,89 13.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/683 34,92 13.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/684 103,2 13.10.2017 Peter UDVORKA-NIMESK Nové Mesto nad Váhom
DF2017/685 1093,2 16.10.2017 Radoský Peter Krakovany
DF2017/686 11,52 13.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/687 129,68 13.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/688 96 11.10.2017 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2017/689 928,58 12.10.2017 TVK a.s. Trenčín
DF2017/690 909,08 10.10.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/691 139,5 17.10.2017 NISION s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/692 6,98 18.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/693 279,66 18.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/694 297,13 18.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/695 62,31 18.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/696 928,68 12.10.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/697 74,64 13.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/698 79,68 13.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/699 286,74 13.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/700 77,52 13.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/701 231,36 13.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/702 98,4 13.10.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/703 297,6 10.10.2017 FIREWALL, s.r.o. Kľačno
DF2017/704 675 19.10.2017 Pyroservis a.s. Melčice Lieskové
DF2017/705 1152 17.10.2017 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2017/706 33,3 19.10.2017 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie Banská Bystrica
DF2017/707 36 23.10.2017 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/708 18 23.10.2017 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/709 18 23.10.2017 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2017/710 326,39 25.10.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/711 165,67 20.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/712 230,08 20.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/713 17,46 20.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/714 28,8 20.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/715 297,19 25.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/716 27,94 25.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/717 190,64 25.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/718 254,4 20.10.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/719 353,3 20.10.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/720 298,23 23.10.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/721 103,63 25.10.2017 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/722 113,58 24.10.2017 MY HOME s.r.o. Snina
DF2017/723 456,1 27.10.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/724 30 30.10.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/725 451,01 27.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/726 258,14 27.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/727 34,92 27.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/728 109,1 27.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/729 205,33 31.10.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/730 769,48 31.10.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/731 800,38 30.10.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/732 78,14 27.10.2017 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/733 100,8 31.10.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/734 151 02.11.2017 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/735 35 02.11.2017 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/736 398,02 31.10.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/737 29,4 03.11.2017 Office Depot Bratislava
DF2017/738 219 27.10.2017 MAFRA Slovakia Bratislava
DF2017/739 292,8 30.10.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/740 306 02.11.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/741 362,79 03.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/742 392,11 03.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/743 31,43 03.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/744 17,39 03.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/745 171,12 30.10.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/746 55,2 06.11.2017 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/747 342,24 30.10.2017 ELEKTROINŠTALA spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/748 598,8 07.11.2017 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/749 700 26.10.2017 GURIČAN Zdeno Nové Mesto nad Váhom
DF2017/750 290,1 06.11.2017 ELEKTROINŠTALA spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/751 100 07.11.2017 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/752 127,5 15.11.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/753 250 08.11.2017 ADEVEC s.r.o. Šaľa
DF2017/754 104,21 13.10.2017 TELEFAX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/755 38,3 02.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/756 266,63 13.11.2017 ELEKTROINŠTALA spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/757 160,08 15.11.2017 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/758 124,74 10.11.2017 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/759 229,87 03.11.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/760 586,56 10.11.2017 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/761 60,07 09.11.2017 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/762 120 07.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/763 86,53 07.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/764 39,79 07.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/765 436,79 10.11.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/766 158,15 10.11.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/767 370,4 20.11.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/768 301,41 10.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/769 281,96 10.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/770 24,44 10.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/771 52,38 10.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/772 299,14 15.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/773 349,69 15.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/774 5,16 15.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/775 36,32 15.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/776 284,06 13.11.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/777 622,16 10.11.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/778 966,91 15.11.2017 TVK a.s. Trenčín
DF2017/779 926,81 13.11.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/780 45 10.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/781 192,46 22.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/782 136,36 22.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/783 287,76 21.11.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/784 538,13 21.12.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/785 35,64 24.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/786 262,58 24.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/787 11,52 24.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/788 37,26 27.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/789 313,66 27.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/790 462,96 28.11.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/791 82,24 24.11.2017 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/792 21,24 15.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/793 88,56 14.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/794 17,4 15.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/795 142,06 15.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/796 87,36 15.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/797 139,66 15.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/798 5,9 15.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/799 37,92 24.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/800 33,84 24.11.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/801 273,24 29.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/802 194,1 29.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/803 14,26 29.11.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/804 59,57 29.11.2017 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/805 343,86 30.11.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/806 192,27 30.11.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/807 245,14 30.11.2017 CITROEN Vidlicka Nové Mesto nad Váhom
DF2017/808 38,3 01.12.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/809 35 01.12.2017 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/810 151 01.12.2017 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/811 115,2 30.11.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/812 17,39 01.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/813 170,36 01.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/814 141,88 01.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/815 163,46 01.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/816 14,26 01.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/817 311,42 30.11.2017 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2017/818 20 30.11.2017 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2017/819 290,3 01.12.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/820 306 01.12.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/821 55,2 05.12.2017 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2017/822 252,25 06.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/823 106,45 06.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/824 21,38 06.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/825 15,6 06.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/826 41,28 06.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/827 293,2 07.12.2017 Kronenpharma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/828 206,4 30.11.2017 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2017/829 100 30.11.2017 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/830 100 07.12.2017 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2017/831 73,2 08.12.2017 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/832 771,05 06.12.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/833 137,38 04.12.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/834 130,27 04.12.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/835 660,7 02.12.2017 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2017/836 117,72 10.12.2017 Orange Slovensko Bratislava
DF2017/837 156 08.12.2017 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Nitra
DF2017/838 890,4 11.12.2017 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2017/839 8,04 04.12.2017 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/840 89,2 11.12.2017 Pharmaceutical care s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/841 201,56 11.12.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/842 570,24 11.12.2017 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2017/843 431,43 11.12.2017 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2017/844 735,13 08.12.2017 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2017/845 28,51 08.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/846 319,13 08.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/847 150,4 08.12.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2017/848 55,61 11.12.2017 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2017/849 123 11.12.2017 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/850 279 11.12.2017 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2017/851 30 12.12.2017 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce