Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2019/1 42 01.01.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodpovednej osoby -pri 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/2 310 07.01.2019 sl.- výťah servis 01 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/3 151 03.01.2019 sl.- káblová televízia 01/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/4 80 02.01.2019 sl.- systémová podpora URBIS- 01-03/2019 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2019/5 35 03.01.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 01/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/6 55,2 07.01.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 12/2018 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/7 80,53 04.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/8 42,12 04.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/9 289,88 04.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/10 9,79 07.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/11 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 01/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/12 1304 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 02/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/13 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 03/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/14 1369 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 04/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/15 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 05/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/16 1369 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 06/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/17 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 07/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/18 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 08/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/19 1369 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 09/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/20 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 10/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/21 1369 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 11/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/22 1402 19.12.2018 sl.- plyn- preddavkova fa za 12/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/23 1092 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 01/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/24 994 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 02/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/25 1091 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 03/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/26 1060 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 04/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/27 1092 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 05/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/28 1060 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 06/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/29 1092 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 07/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/30 1092 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 08/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/31 1060 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 09/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/32 1093 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 10/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/33 1060 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 11/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/34 1092 19.12.2018 sl.- el. energia - preddavkova fa za 12/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/35 20 30.12.2018 sl.- špec.lekárske vyšetrenia 12 /2018 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2019/36 154,8 10.12.2018 sl.-Soft MS Office 365 Business-pre p.Harmadyovú 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/37 36 09.01.2019 sl.- seminár - Novela zákona č.553/2003 Z.z. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/38 615 10.01.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/39 258,05 10.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/40 9,36 10.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/41 157,37 10.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/42 62,36 09.01.2019 sl.-telef.poplatky za 12/2018 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/43 123,01 10.01.2019 sl.- tlf.poplatky 08.01.-07.02.2019, DF 2479334798 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/44 18 11.01.2019 sl.- seminár -Ročné zúčtovanie predd.na daň z príj 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/45 18 11.01.2019 sl.- seminár -Novela Postupov účtovania platná od 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/46 843,2 07.01.2019 sl.- plyn- vyúčtovacia 12/2018 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/47 23,4 11.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/48 190,36 11.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/49 9,36 16.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/50 271,79 16.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/51 87,92 16.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/52 220,9 16.01.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/53 220,64 11.01.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/54 933,21 14.01.2019 sl.- el. energia - vyúčtovacia fa 12/2018 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/55 298,99 14.01.2019 sl.-odborná prehliadka kotla- revízia+ rozvody 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/56 838,24 14.01.2019 vodne + stocne-12/2018 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/57 230,42 11.01.2019 mat.- potraviny- 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/58 487,54 18.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/59 337,93 18.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/60 51,48 18.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/61 54,67 17.01.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/62 643,45 21.01.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/63 504 16.01.2019 sl.- licencia rok 2019-program SAZA -kuchyňa 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2019/64 50 02.01.2019 sl.- seminár-umenie z papiera- dňa: 31.1.2019 ,,, Pamäť srdca-P.S. Šenkvice
DF2019/65 823,76 23.01.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/66 301,27 21.01.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/67 575,76 18.01.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/68 407,16 18.01.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/69 408,12 18.01.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/70 413,47 18.01.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/71 85,75 25.01.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/72 340,29 25.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/73 37,44 25.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/74 105,65 25.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/75 599,52 28.01.2019 sl.- oprava pračiek RM-G, typ:FX 105,FX 180 P6 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom

 

Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2019/76 67,2 31.01.2019 sl.-Remote Management 1/2019, licencia-KerioMail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/77 151 01.02.2019 sl.- káblová televízia 02/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/78 18,72 30.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/79 237,13 30.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/80 157,46 30.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/81 22,2 30.01.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/82 220,23 01.02.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/83 37,44 01.02.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/84 128,43 01.02.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/85 311,42 30.01.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/86 57 31.01.2019 mat.- potraviny- kompoty 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/87 504,7 31.01.2019 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/88 373,66 31.01.2019 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/89 35 01.02.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 02/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/90 42 01.02.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 02/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/91 38,3 01.02.2019 sl.- výmena rohoží 01 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/92 260 31.01.2019 sl.- špec.lekárske vyšetrenia 01 2019 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2019/93 267,41 31.01.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/94 36 06.02.2019 sl.- seminár -Zmeny a akualizácie vo vnútorných 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/95 81,6 05.02.2019 sl.- kontrola a čistenie kom. telies- revízia 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/96 18,72 06.02.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/97 210,23 06.02.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/98 190,78 06.02.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/99 18,76 06.02.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/100 55,2 08.02.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 01/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/101 100 04.02.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 01/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/102 317,74 02.01.2019 sl.- výťah servis 02 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/103 368,16 08.02.2019 sl.- servisné práce -zálož.zdroj MG GP 65 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2019/104 153,36 11.02.2019 mat.- kotúč AS4XX, sližikovač 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/105 119,65 10.02.2019 sl.- tlf.poplatky 08.02.-07.03.2019, DF 2483895889 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/106 1093,37 11.02.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 01/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/107 62,21 11.02.2019 sl.-telef.poplatky za 01 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/108 349,05 12.02.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/109 342,48 11.02.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/110 11,1 08.02.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/111 42,12 08.02.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/112 128,41 08.02.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/113 239,04 08.02.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/114 60 31.01.2019 sl.- akreditované online školenie HACCP 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2019/115 595,45 11.02.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/116 223,87 13.02.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/117 132,27 13.02.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/118 4,68 13.02.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/119 21,6 13.02.2019 sl.- oprava kotla ELR-vyačistenie upchatého 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/120 336,12 11.02.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/121 940,18 15.02.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 01/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/122 32,76 15.02.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/123 256,36 15.02.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/124 215,08 15.02.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/125 64,14 15.02.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/126 1078,98 14.02.2019 vodne + stocne- 5.1.-6.2.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/127 158,02 20.02.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/128 14,04 20.02.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/129 93,35 20.02.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/130 451,91 18.02.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/131 451,72 20.02.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/132 255 22.02.2019 mat.-tonery 4 ks 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/133 250,24 21.02.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/134 18,72 22.02.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/135 155,32 22.02.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/136 340,76 22.02.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/137 22,2 27.02.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/138 68,04 27.02.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/139 4,68 27.02.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/140 177,33 27.02.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/141 81,07 22.02.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/142 236,82 28.02.2019 mat.- rukavice latex 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2019/143 100 28.02.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 02/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/144 400,8 27.02.2019 sl.- oprava GSM komunikácie v tepelnom zariadení 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/145 42 01.03.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 03/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/146 283,37 26.02.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/147 65,02 26.02.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/148 18,72 26.02.2019 mat.- čist.porstriedky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/149 151,2 28.02.2019 sl.-Remote Management 2/2019, licencia-KerioMail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/150 35 01.03.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 03/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/151 151 01.03.2019 sl.- káblová televízia 03/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/152 396,54 04.03.2019 sl.- oprava sušičky PRIMUS ,typ :T16 v.č.16T007484 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/153 55,2 04.03.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 02/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/154 38,3 01.03.2019 sl.- výmena rohoží 02 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/155 184,42 28.02.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/156 82,98 01.03.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/157 430,73 28.02.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/158 502,01 28.02.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/159 773,68 27.02.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/160 32,76 01.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/161 7,2 01.03.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/162 209,88 01.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/163 269,97 01.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/164 1,8 04.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/165 317,74 01.03.2019 sl.- výťah servis 03 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/166 189 07.03.2019 sl.- seminár-odborno-konzultačný - Urbanová 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/167 613,86 05.03.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 02/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/168 14,04 06.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/169 167,57 06.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/170 130,8 06.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/171 56,16 08.03.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/172 126,31 08.03.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/173 691,93 08.03.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/174 453,92 06.03.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/175 12 28.02.2019 sl.- aktualizácia web stránky zpsnm 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2019/176 108,07 10.01.2019 sl.- tlf.poplatky 08.03.-07.04.2019, DF 2488457289 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/177 110,16 07.03.2019 mat.- čist.porstriedky- vrecia do koša 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/178 430,86 07.03.2019 mat.- čist.porstriedky- Persil color, white 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/179 113,04 07.03.2019 mat.- čist.porstriedky- banox wash, denkmit 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/180 258,51 11.03.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/181 69,8 11.03.2019 sl.-telef.poplatky za 02 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/182 127,2 14.03.2019 mat.-soľ tabletová, RM Scale-vodný kameň-sklad 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/183 18,72 13.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/184 214,19 13.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/185 110,56 13.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/186 25,96 13.03.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/187 409,18 14.03.2019 sl.- oprava pračky PRIMUS ,typ:FX 180 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/188 18 18.03.2019 sl.- seminár-mzdová účtovníčka II.Q roku 2019 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/189 21 15.03.2019 sl.- servisné práce 4.3.2019 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/190 770,1 13.03.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 02/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/191 178,33 15.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/192 271,49 15.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/193 18,72 15.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/194 69 13.03.2019 sl.- seminár-Správa registratúry a registratúrny 35900831 PROEKO s.r.o. Bratislava
DF2019/195 1118,57 13.03.2019 vodne + stocne- 7.2.-12.3..2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/196 753,57 20.03.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/197 211,6 20.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/198 198,91 20.03.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/199 9,36 20.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/200 131,35 20.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/201 96 20.03.2019 sl.- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2019/202 70,2 21.03.2019 mat.- žiarivky 30 ks 46143297 ELMIT, s.r.o. Vranov nad Topľou
DF2019/203 14,05 20.03.2019 mat.-maska chirurgická 5 ks 472355225 Herbia a.s. Bratislava
DF2019/204 57,82 21.03.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/205 330,68 21.03.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/206 42,12 22.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/207 319,86 22.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/208 381,39 22.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/209 30 25.03.2019 sl.- akreditované školenie HACCP - 1 ks 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2019/210 299,95 22.03.2019 mat.- čist.porstriedky-rukavice Semprelvelvet modr 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/211 72,29 22.03.2019 mat.- čist.porstriedky-Sanytol univlprej 500 ml 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/212 84,72 22.03.2019 mat.- čist.porstriedky-- penové mydlo,antibakteriá 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/213 1334,41 27.03.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/214 262,28 27.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/215 83,91 27.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/216 4,68 27.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/217 48,96 27.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/218 116,95 26.03.2019 mat.- tlakomer, vložka s amupáriom pre lekárske 64085210 HARRMED, spol.s.r.o. OSTRAVA- Stará Ves n.O.
DF2019/219 83,64 29.03.2019 mat.- potraviny- Miso-tvarohovy krem + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/220 42 01.04.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 04/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/221 80 01.04.2019 sl.- systémová podpora URBIS- 04-06/2019 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2019/222 38,3 01.04.2019 sl.- výmena rohoží 03 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/223 67,2 29.03.2019 sl.-Remote Management 3/2019, licencia-KerioMail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/224 229,02 31.03.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/225 270,26 29.03.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/226 230,02 29.03.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/227 14,04 29.03.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/228 288,66 29.03.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/229 547,31 29.03.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/230 360 29.03.2019 mat.- potraviny-tuniak, kompot dia 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/231 100 29.03.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 03/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/232 60 31.03.2019 sl.- špec.lekárske vyšetrenia 03 2019 46443878 Poliklinika MarMedico, s.r.o. Partizánske
DF2019/233 317,74 01.04.2019 sl.- výťah servis 04 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/234 35 01.04.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 04/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/235 151 01.04.2019 sl.- káblová televízia 04/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/236 279 31.03.2019 sl.- BOZP a ochrana pred požiarmi-za 01-03/2019 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2019/237 48 01.04.2019 sl.- lekárska prehliadka - zamestnanci 03/2019 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2019/238 79,2 04.04.2019 mat.- čist.prostriedky- RM Clean - umývací 12 kg 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/239 179,82 05.04.2019 mat.-rukavice vinyl 46717471 Kronenpharma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/240 323,91 03.04.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 03/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/241 116,78 03.04.2019 sl.- oprava kotla typ: ERL 782 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/242 165,85 03.04.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/243 28,08 03.04.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/244 199,43 03.04.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/245 28,08 05.04.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/246 161,5 05.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/247 132,7 05.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/248 344,83 05.04.2019 sl.- oprava výťahu v.č.259100313 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/249 55,2 08.04.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 03/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/250 64,79 09.04.2019 sl.-telef.poplatky za 03 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/251 444 18.03.2019 sl.- ročná odborná kontrola /revízia/ EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/252 69,28 09.04.2019 sl.- oprava nárezového stroja GM275RM 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/253 365,06 10.04.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/254 888,85 10.04.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/255 18,72 10.04.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/256 279,89 10.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/257 272,08 10.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/258 18,76 10.04.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/259 116,9 10.04.2019 sl.- tlf.poplatky 08.04.-07.05.2019, DF 2493025836 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/260 753,27 10.04.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 03/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/261 55,8 08.04.2019 mat.- čist.porstriedky-alobal,Eco ntural servítky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/262 65,02 08.04.2019 mat.- čist.porstriedky-Tongo aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/263 37,44 08.04.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamen 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/264 66,23 16.04.2019 sl.- úrazové poistenie - SOC.TAXI 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2019/265 193,8 15.04.2019 sl.-UPS APC Back-UPS 700VA, servis.práce 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/266 270,01 11.04.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/267 14,04 12.04.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/268 197,01 12.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/269 159,3 12.04.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/270 85,51 12.04.2019 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/271 343,04 12.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/272 88,92 15.04.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/273 289,72 15.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/274 429 15.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/275 795,29 11.04.2019 vodne + stocne- 13.03.-04.04..2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/276 320,34 23.04.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/277 17,88 17.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/278 53,22 17.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/279 4,18 17.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/280 9,36 24.04.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/281 189,21 24.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/282 105,33 24.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/283 592,6 17.04.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/284 224,1 24.04.2019 mat.-čistiace prostr.-Persi Color, Expertl, Savo 22634452 Renáta Zacharová - EZAL Žilina
DF2019/285 409 25.04.2019 mat.-Kosačka VARI MP1 504 SQ-B /TOP/ 36337501 Gestor H, s.r.o. Stará Turá
DF2019/286 260,6 24.04.2019 mat.- čist.porstriedky-Mop s teledkopisckou rúčkou 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/287 209,28 24.04.2019 mat.- čist.porstriedky-Banox Wash, dezinfekcia rúk 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/288 83,64 26.04.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/289 881,71 30.04.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/290 335,79 30.04.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/291 360,54 30.04.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/292 519,84 30.04.2019 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/293 350,91 26.04.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/294 23,4 26.04.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/295 176,93 26.04.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/296 67,2 30.04.2019 sl.-Remote Management 4/2019, licencia-KerioMail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/297 42 01.05.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 05/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/298 100 02.05.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 04/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/299 35 02.05.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 05/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/300 151 02.05.2019 sl.- káblová televízia 05/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/301 38,3 02.05.2019 sl.- výmena rohoží 04 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/302 -71,67 03.05.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 04/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/303 24 02.05.2019 sl.- lekárska prehliadka - zamestnanci 04/2019 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2019/304 82,66 03.05.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/305 429,31 03.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/306 320,6 03.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/307 32,76 03.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/308 212,26 30.04.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/309 460,2 29.04.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/310 348 30.04.2019 sl.- výmena dobíjača a elektrod pre SN-defibriláto 44571747 Falck Healthcare a.s. Bratislava
DF2019/311 68,4 03.05.2019 mat.-tonery 1 ks 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/312 517,96 06.05.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/313 317,74 02.05.2019 sl.- výťah servis 05 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/314 55,2 07.05.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 04/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/315 61,27 09.05.2019 sl.-telef.poplatky za 04 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/316 9,65 07.05.2019 mat.- misky hlboké - gulášové- akcia-klienti 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/317 108,01 10.05.2019 sl.- tlf.poplatky 08.05.-07.06.2019-2497615519, 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/318 377,2 13.05.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/319 79,56 10.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/320 296,99 10.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/321 18,76 10.05.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/322 522,23 10.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/323 6,72 10.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/324 237,35 10.05.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/325 21 18.03.2019 sl.- servisné práce 13.3.2019 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/326 315,6 07.05.2019 sl.-kontrola prenosných hasiacich prístrojov 36325155 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/327 139,2 14.05.2019 mat.- potraviny- zákusky- deň matiek 50679520 NISION s.r.o. "Svet dezertov" Nové Mesto nad Váhom
DF2019/328 99,36 14.05.2019 mat.-RM Clean-umývací, misa empil 7,5-liekovka 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/329 716,04 14.05.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 04/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/330 768,1 15.05.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/331 990,91 14.05.2019 vodne + stocne- 06.04..-07.05..2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/332 21 17.05.2019 sl.- servisné práce 10. a 13.5.2019 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/333 342,95 20.05.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/334 328,04 20.05.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/335 254,77 17.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/336 165,82 17.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/337 11,1 17.05.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/338 14,04 17.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/339 152,98 21.05.2019 mat.-taniere hlboké, plytké, miska polievková 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/340 315,16 20.05.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/341 9,36 22.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/342 229,36 22.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/343 219,09 22.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/344 176,4 22.05.2019 mat.- kancelársky papier Maestro - sada 50 balíkov 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/345 54,31 23.05.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/346 42,12 24.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/347 194,86 24.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/348 260,36 24.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/349 53,38 24.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/350 4,06 24.05.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/351 150 27.05.2019 sl.- konferencia Urbis- Štrbské Pleso 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2019/352 147,46 20.05.2019 mat.- čist.porstriedky-TP Jumbo Eco Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/353 46,44 20.05.2019 mat.- čist.porstriedky-Tongo aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/354 56,16 20.05.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamen 310 gel čistič 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/355 41,4 20.05.2019 mat.- čist.porstriedky-Krystal olejový osviežovač 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/356 34,8 20.05.2019 mat.- čist.porstriedky-Wischtuch 40x20 cm -utierka 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/357 24,19 20.05.2019 mat.- čist.porstriedky- rukavice nitrilové. Reflex 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/358 50,95 27.05.2019 mat.-rukavice 24209201 NOVALEKARNA.eu FARMAKAT s.r.o. Konice
DF2019/359 182,43 30.05.2019 mat.-rukavice ambulex, latex 46717471 Kronenpharma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/360 12 27.05.2019 mat.- Novomestský spravodaj 24 ks rok 2019 00350702 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
DF2019/361 42 01.06.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 06/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/362 109,2 31.05.2019 sl.-Remote Management 5/2019, licencia-KerioMail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/363 236,62 31.05.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/364 370,78 31.05.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/365 175,2 31.05.2019 mat.- potraviny-dia marhuľový kompót, tuniak 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/366 1013,42 29.05.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/367 64,03 29.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/368 9,36 29.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/369 388,83 29.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/370 185,26 31.05.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/371 191,61 31.05.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/372 14,04 31.05.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/373 248,37 31.05.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/374 151 03.06.2019 sl.- káblová televízia 06/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/375 35 03.06.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 06/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/376 60,42 30.05.2019 mat.-čist.prostr-Sidolux 22634452 Renáta Zacharová - EZAL Žilina
DF2019/377 509,39 05.06.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/378 46,8 05.06.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/379 426,45 05.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/380 264,22 05.06.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/381 -122,76 04.06.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 05/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/382 36,29 31.05.2019 mat.- čist.porstriedky- rukavice nitrilové čierne 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/383 68,16 03.06.2019 mat.- čist.porstriedky-Eco Natural Gastro- skladan 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/384 38,3 03.06.2019 sl.- výmena rohoží 05 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/385 5100 01.06.2019 sl.- vývoz komunálneho odpadu 2019 00350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
DF2019/386 55,2 06.06.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 05/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/387 317,74 04.06.2019 sl.- výťah servis 06 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/388 72 05.06.2019 sl.- lekárska prehliadka - zamestnanci 05/2019 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2019/389 63,29 10.06.2019 sl.-telef.poplatky za 05 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/390 304,31 10.06.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/391 9,36 12.06.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/392 18,76 12.06.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/393 267,41 12.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/394 117,3 12.06.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/395 9 12.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/396 656,48 11.06.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 05/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/397 220 12.06.2019 mat.- horizontálne žalúzie 43074413 Peter UDVORKA-NIMESK Nové Mesto nad Váhom
DF2019/398 363,72 03.06.2019 mat.- čist.porstriedky-Rukavice, vrecia 700x1100 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/399 105,84 03.06.2019 mat.- čist.porstriedky- Banox, Denkmint 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/400 85,99 03.06.2019 mat.- čist.porstriedky- Cleamen 510 a 540 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/401 14,4 12.06.2019 mat.- čist.porstriedky- Denkmint 1,25 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/402 947,24 11.06.2019 vodne + stocne- 08.05..-05.06..2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/403 85,08 14.06.2019 mat.- rukavice latex 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2019/404 217,8 14.06.2019 mat.-tonery 2 ks 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/405 100 12.06.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 05/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/406 15,91 14.06.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamen 540 dezinfek AP 1 L 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/407 236,85 14.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/408 9,36 14.06.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/409 126,16 14.06.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/410 11,1 14.06.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/411 522,97 12.06.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/412 53,86 19.06.2019 sl.- servisné práce a výmena Cartridge Epson T6712 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/413 79,2 21.06.2019 mat.-RM Clean - umývací 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/414 238,59 20.06.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/415 274,4 24.06.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/416 352,74 24.06.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/417 444,85 20.06.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/418 37,44 19.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/419 7,2 19.06.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/420 127,02 19.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/421 36 19.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/422 125,64 19.06.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/423 191,57 21.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/424 28,08 21.06.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/425 170,13 21.06.2019 mat.- potraviny-jogurt 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/426 20,82 21.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/427 493,81 27.06.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/428 9,36 26.06.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/429 214,96 26.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/430 99,92 26.06.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/431 107,16 28.06.2019 sl.- tlf.poplatky 08.06.2019-07.07.2019,2502200498 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/432 139 26.06.2019 mat.-spínač súmrakový, vypínač, servisné práce 37024752 GURIČAN Zdeno Nové Mesto nad Váhom
DF2019/433 -621,06 02.07.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 06/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/434 39,6 28.06.2019 sl.-oprava núdzových tlačítok 46968369 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/435 131,04 27.06.2019 mat.- čist.porstriedky-TP mini One-Eco Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/436 82,68 01.07.2019 mat.- čist.porstriedky-špngia, švédska utierka, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/437 46,44 01.07.2019 mat.- čist.porstriedky-Tongo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/438 28,68 01.07.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamenh 410 kúpeľne 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/439 279 30.06.2019 sl.- BOZP a ochrana pred požiarmi-za 04-06/2019 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2019/440 100 02.07.2019 sl.- lekárska prehliadka - zamestnanci 06/2019 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2019/441 38,3 01.07.2019 sl.- výmena rohoží 06 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/442 35 01.07.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 07/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/443 151 01.07.2019 sl.- káblová televízia 07/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/444 80 01.07.2019 sl.- systémová podpora URBIS- 07-09/2019 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2019/445 79,2 28.06.2019 sl.-Remote Management 6/2019, licencia-KerioMail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/446 42 01.07.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 07/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/447 149,5 04.07.2019 sl.-prívesok PROXIMITY, mazanie a programovanie 46968369 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/448 55,2 04.07.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 06/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/449 317,74 01.07.2019 sl.- výťah servis 07 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/450 250,8 28.06.2019 sl.- 1/4 odborná kontrola /revízia/ EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/451 315,46 04.07.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/452 274,35 30.06.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/453 265,9 28.06.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/454 542,28 28.06.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/455 172,2 28.06.2019 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/456 106,9 28.06.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/457 42,12 28.06.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/458 301,43 28.06.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/459 230,61 28.06.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/460 67,9 01.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/461 56,16 03.07.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/462 48,16 03.07.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/463 328,63 03.07.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/464 390,78 03.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/465 280 09.07.2019 sl.-Seminár: Manažér zariadenia sociálnych služieb 50392701 3P - Projekt n.o. Prešov
DF2019/466 125,15 27.06.2019 mat.-rukavice 24209201 NOVALEKARNA.eu FARMAKAT s.r.o. Konice
DF2019/467 47,9 03.07.2019 mat.- stojan na infúzie 36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Prešov
DF2019/468 62,08 09.07.2019 sl.-telef.poplatky za 06 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/469 111,01 10.07.2019 sl.- tlf.poplatky 08.07.2019-07.08.2019,2506802163 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/470 100 08.07.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 06/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/471 384,64 09.07.2019 mat.-čistiace prostr.-Persil Color, Persil Expert 22634452 Renáta Zacharová - EZAL Žilina
DF2019/472 494,15 10.07.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/473 957,62 10.07.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 06/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/474 180,45 12.07.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/475 65,52 12.07.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/476 265,25 12.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/477 337,61 12.07.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/478 261,73 10.07.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín

 

Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2019/479 276 17.07.2019 mat.- čist.prostriedky- RM Clean -umývací,RM Rinse 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/480 9,79 15.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/481 7,2 17.07.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/482 198,11 17.07.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/483 23,4 17.07.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/484 635,02 18.07.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/485 1213,91 16.07.2019 vodne + stocne- 06.06..- 10.7.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/486 344,88 20.07.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/487 438,92 19.07.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/488 37,44 19.07.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/489 204,16 19.07.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/490 296,15 19.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/491 59,4 23.07.2019 mat.-čist.prostr-Savo Originál 1 l - 60 ks 22634452 Renáta Zacharová - EZAL Žilina
DF2019/492 255,36 17.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/493 89,57 26.07.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/494 329,82 26.07.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/495 46,8 26.07.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/496 545,61 26.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/497 856,51 29.07.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/498 278,64 25.07.2019 mat.- čist.porstriedky- rukavice modré, náhr.mop 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/499 46,44 25.07.2019 mat.- čist.porstriedky- Tongo aviváž Lotus biely 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/500 112,32 25.07.2019 mat.- čist.porstriedky- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/501 136,2 25.07.2019 mat.- čist.porstriedky-Krystal olejový osviežovač, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/502 11,04 25.07.2019 mat.- čist.porstriedky- Hygienické vrecká 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/503 296,93 31.07.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/504 536,16 31.07.2019 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/505 310,44 31.07.2019 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/506 28,08 31.07.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/507 255,73 31.07.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/508 502,01 31.07.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/509 79,2 31.07.2019 sl.-Remote Management 7/2019, licencia-KerioMa 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/510 12 30.07.2019 sl.- aktualizácia web stránky zpsnm 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2019/511 188,4 30.07.2019 mat.-tonery 2 ks- OLT-HP CF380A - 1 ks 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/512 151 01.08.2019 sl.- káblová televízia 08/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/513 35 01.08.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 08/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/514 55,2 02.08.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 07/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/515 283,89 31.07.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/516 10,22 02.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/517 9,79 02.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/518 83,2 05.08.2019 sl.- oprava chladničky 34490787 Pavol Žucha - OCHZ Nové Mesto nad Váhom
DF2019/519 42 01.08.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 08/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/520 317,74 01.08.2019 sl.- výťah servis 08 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/521 -646,35 05.08.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 07/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/522 23,4 07.08.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/523 251,77 07.08.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/524 38,3 01.08.2019 sl.- výmena rohoží 07 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/525 244 09.08.2019 sl.- lekarske prehliadky 07/2019-vypracov.posudku 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2019/526 60,07 09.08.2019 sl.-telef.poplatky za 07 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/527 116,01 10.08.2019 sl.- tlf.poplatky 08.08.2019-07.09.2019 2511426104 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/528 301,62 10.08.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/529 83,35 07.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/530 218,06 09.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/531 56,16 09.08.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/532 208,82 09.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/533 60,44 12.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/534 279,6 06.08.2019 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/535 957,39 13.08.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 07/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/536 80 13.08.2019 sl.-program SOCEV upravené život.minimum podľa . Hudec Roman Žilina
DF2019/537 18,76 14.08.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/538 14,04 14.08.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/539 115,9 14.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/540 75,6 14.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/541 259 14.08.2019 sl.-sociálny kurz -inštruktor soc. rehabilitácie 46106723 VaV Akademy , s.r.o. Prešov
DF2019/542 603,24 15.08.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/543 860,94 15.08.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/544 916,5 14.08.2019 vodne + stocne- 11.07.- 06.08.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/545 100 14.08.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 07/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/546 419,73 20.08.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/547 373,47 20.08.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/548 11,1 16.08.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/549 9,36 16.08.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/550 312,12 16.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/551 194,25 16.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/552 86,47 12.08.2019 mat.- čist.porstriedky-TP Jumbo Natural 300 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/553 14,4 21.08.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/554 32,76 21.08.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/555 408,42 21.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/556 207,56 20.08.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/557 15,54 22.08.2019 mat.-časopis dekor 2019/6-2020/5 35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava
DF2019/558 394,56 20.08.2019 mat.- čist.porstriedky- strong,vrecia do koša, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/559 69,66 20.08.2019 mat.- čist.porstriedky- tongo aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/560 141,12 20.08.2019 mat.- čist.porstriedky-Banox Wash 1000 ml, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/561 118,1 20.08.2019 mat.- čist.porstriedky-krystal olej.osviežovač 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/562 42 01.09.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 09/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/563 12,65 26.08.2019 mat.- Miska okrúhla BIO cukr. trstina-2 bal.-AKCIA 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/564 965,76 30.08.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/565 443,11 30.08.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/566 616,5 30.08.2019 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/567 114 30.08.2019 mat.- potraviny- marhuľový kompót 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/568 51,48 28.08.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/569 417,04 28.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/570 516,27 28.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/571 9,79 28.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/572 106,9 28.08.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/573 17,64 30.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/574 9,79 30.08.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/575 75,6 23.08.2019 mat.-čistiace prostr.-jar saponát 22634452 Renáta Zacharová - EZAL Žilina
DF2019/576 413,77 31.08.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/577 79,2 30.08.2019 sl.-Remote Management 8/2019, licencia-KerioMa 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/578 151 03.09.2019 sl.- káblová televízia 09/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/579 35 02.09.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 09/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/580 38,3 01.09.2019 sl.- výmena rohoží 08 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/581 295,19 04.09.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/582 9,36 04.09.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/583 76,82 04.09.2019 mat.- potraviny- mlieko 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/584 -666,46 03.09.2019 sl.-plyn - vyúčtovanie 08/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/585 317,74 02.09.2019 sl.- výťah servis 09 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/586 160,83 03.09.2019 mat.-rukavice ambulex,latex 46717471 Kronenpharma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/587 120 09.09.2019 sl.- XVI.odborná konferencia sociálnych služieb 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2019/588 55,2 09.09.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 08/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/589 60,37 09.09.2019 sl.-telef.poplatky za 08 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/590 108,07 10.09.2019 sl.-tlf.poplatky 08.09.2019-07.10.2019 ,2516041848 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/591 357,61 10.09.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/592 82,66 06.09.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/593 292,77 21.08.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/594 37,44 06.09.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/595 210,45 06.09.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/596 198,01 06.09.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/597 23,4 11.09.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/598 134,91 11.09.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/599 237,18 11.09.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/600 18 11.09.2019 sl.- seminár -Aktuality vo verejnom obstarávaní 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/601 18 11.09.2019 sl.- seminár -Finančné výkazníctvo v obciach 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/602 18 11.09.2019 sl.- seminár -Účtovná závierka v RO zriadených 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/603 18 11.09.2019 sl.- seminár -Mzdová účtovníčka -IV.Q roku 2019 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/604 782,98 10.09.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 08/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/605 239,41 10.09.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/606 40,96 11.09.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/607 63,24 11.09.2019 sl.- oprava umývačky riadu ZANUSSI typ:NHT8 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/608 1010,24 10.09.2019 vodne + stocne- 07.08.- 04.09.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/609 49,9 13.09.2019 mat.-čistiace prostr-olej na nerez - výťahy 31344381 EUROPAPIER Bratislava
DF2019/610 42,12 13.09.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/611 213,02 13.09.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/612 722,48 09.09.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/613 563,87 16.09.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/614 137,18 11.09.2019 mat.- čist.porstriedky-špongia, alobal, TP Jumbo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/615 19,08 11.09.2019 mat.- čist.porstriedky-Namo-namáčací prostr. 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/616 56,16 11.09.2019 mat.- čist.porstriedky-Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/617 100 13.09.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 08/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/618 135,6 16.09.2019 mat.-tonery 2 x CE285A=85 A-black 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/619 285,91 18.09.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/620 23,4 18.09.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/621 87,11 18.09.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/622 208,46 20.09.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/623 23,4 20.09.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/624 11,1 20.09.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/625 335,15 20.09.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/626 211,61 13.09.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/627 414,14 20.09.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/628 342,9 20.09.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/629 81,6 23.09.2019 sl.- kontrola a čistenie kom. telies- revízia 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/630 137,04 24.09.2019 mat.- MODUL tlačítko WC Sanitec biele 10 ks 17672520 EMPIRIA Piešťany
DF2019/631 312,12 20.09.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/632 635,88 23.09.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/633 14,04 25.09.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/634 230,79 25.09.2019 mat.- potraviny-základná 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/635 156,03 25.09.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/636 57,6 26.09.2019 mat.-soľ tabletová-vodný kameň-sklad 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/637 39,72 24.09.2019 sl.- oprava umývačky riadu ZANUSSI, typ NHT 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/638 135,25 27.09.2019 sl.- zodpov.za škodu - SOC.TAXI 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2019/639 258,11 27.09.2019 sl.- havarijné poistenie -Citroen 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2019/640 186,34 24.09.2019 sl.- oprava systému Hlasovej signalizácie požiaru 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/641 250,8 23.09.2019 sl.- 1/4 odborná kontrola /revízia/ EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/642 56,16 26.09.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamen 310 gel.čistič WC 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/643 311,35 25.09.2019 mat.- čist.porstriedky-Vrecia do koša, hyg.vrecká 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/644 136,08 25.09.2019 mat.- čist.porstriedky-Tongo aviváž Lotus biely 3l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/645 93,7 25.09.2019 mat.- čist.porstriedky-Dezinfekcia rúk-náplň, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/646 41,62 25.09.2019 mat.- čist.porstriedky-vrecia do koša 60x70 cm 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/647 70,25 30.09.2019 mat.-látky vianočné na tvorivé dielne 50206648 Ján Meliško-MeliTech Prievidza
DF2019/648 79,2 30.09.2019 sl.-Remote Management 9/2019, licencia-KerioMa 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/649 100 30.09.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 09/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/650 42 01.10.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 10/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/651 204 01.10.2019 sl.-odborná prehliadka kotla- revízia+ rozvody 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/652 47,32 29.09.2019 sl.-odber a zneškodnenie odpadu 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2019/653 151 01.10.2019 sl.- káblová televízia 10/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/654 28 19.08.2019 sl- oprava a údržba interiéru- dosky k nočným 44351127 Miroslav Kusenda- STOLÁRSTVO Nové Mesto nad Váhom
DF2019/655 279 30.09.2019 sl.- BOZP a ochrana pred požiarmi-za 07-09/2019 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2019/656 9,36 02.10.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/657 233,18 02.10.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/658 67,97 02.10.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/659 239,89 27.09.2019 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/660 270 27.09.2019 mat.- potraviny- mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/661 42,12 27.09.2019 mat.- potraviny- vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/662 469,67 30.09.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/663 145,26 30.09.2019 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/664 308,72 30.09.2019 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/665 271,18 30.09.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/666 -456,03 03.10.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 09/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/667 88,8 02.10.2019 mat.-toner 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/668 35 01.10.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 10/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/669 117 04.10.2019 sl.- Verejná správa-ročný prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina
DF2019/670 317,74 01.10.2019 sl.- výťah servis 10 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/671 80 01.10.2019 sl.- systémová podpora URBIS- 10-12/2019 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2019/672 182,75 08.10.2019 mat.- čist.prostriedky- RM Clean-umývací 12 kg-4ks 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/673 489,64 07.10.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/674 85,61 04.10.2019 mat.- potraviny-Mišo tvarohový 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/675 18,72 04.10.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/676 193,17 04.10.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/677 236,64 04.10.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/678 37,44 09.01.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/679 96,22 09.01.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/680 221,87 09.01.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/681 288 30.09.2019 sl.- revízia, kontrola protipožiarnych dverí 46093923 FIREWALL, s.r.o. Kľačno
DF2019/682 55,2 09.10.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 09/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/683 210,96 08.10.2019 sl.- oprava kotla RM-G, typ :ELR 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/684 96 09.10.2019 sl.- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2019/685 388,33 10.10.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/686 704,1 09.10.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 09/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/687 1020,76 11.10.2019 vodne + stocne- 05.09.- 04.10.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/688 432,19 11.10.2019 sl.- oprava umývačky riadu ZANUSSI, typ NHT 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/689 205,08 09.10.2019 mat.- čist.porstriedky-Eco Natural-Gastro-servítky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/690 57,36 09.10.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamen 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/691 63,23 09.10.2019 sl.-telef.poplatky za 09 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/692 403,85 18.10.2019 sl.- servisné práce 10/19 -akrualizácia 13PC 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/693 125,32 10.10.2019 sl.-tlf.poplatky 08.10.2019-07.11.2019 ,200672789 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/694 316,61 21.10.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/695 250,76 10.10.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/696 309,7 20.10.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/697 502,93 21.10.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/698 556,39 14.10.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/699 18,76 11.10.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/700 102,96 11.10.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/701 11,1 18.10.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/702 14,04 18.10.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/703 363,53 18.10.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/704 269,81 18.10.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/705 303,64 11.10.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/706 316,18 11.10.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/707 411,35 21.10.2019 vodne + stocne- 05.10.- 15.10.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/708 160 24.10.2019 sl.- seminár-PhDr.Košútová-Dohľad nad poskytovaním 42142946 TATRA AKADÉMIA o.z. Prievidza
DF2019/709 167 23.10.2019 mat.- potraviny- zákusky 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/710 14,04 23.10.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/711 14,4 23.10.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/712 105,68 23.10.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/713 249,77 23.10.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/714 38,3 12.09.2019 sl.- výmena rohoží 09 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/715 84,24 30.10.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/716 18,72 25.10.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/717 304,26 25.10.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/718 106,9 30.10.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/719 346,25 30.10.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/720 459,16 30.10.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/721 536,96 31.10.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/722 680,88 31.10.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/723 270,72 31.10.2019 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/724 599,47 31.10.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/725 63 31.10.2019 sl.- servisné práce vytiahnutie záloh, nové mail 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/726 79,2 31.10.2019 sl.- servisné práce Monitoring PC/NTB, monitoring 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/727 42 01.11.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 11/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/728 35 05.11.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 11/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/729 -24,61 04.11.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 10/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/730 143,46 25.10.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/731 4,92 06.11.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/732 9,36 06.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/733 169,15 06.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/734 157,74 06.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/735 349,39 31.10.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/736 151 04.11.2019 sl.- káblová televízia 11/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/737 38,3 01.11.2019 sl.- výmena rohoží 10 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/738 140,4 04.11.2019 mat.- čist.porstriedky-Banox Wash 1000 ml 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/739 100 05.11.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 10/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/740 317,74 04.11.2019 sl.- výťah servis 11 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/741 55,2 08.11.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 10/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/742 256,8 08.11.2019 mat.-soľ tabletová,RM Rinse-oplachový, RM Clean 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/743 122,54 10.11.2019 sl.-tlf.poplatky 08.11.2019-07.12.2019 ,2525327931 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/744 600,12 07.11.2019 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/745 65,14 11.11.2019 sl.-telef.poplatky za 10 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/746 82,66 08.11.2019 mat.- potraviny- Miso-tvarohovy krem + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/747 32,76 08.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/748 128,47 08.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/749 178,14 08.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/750 18,72 13.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/751 48,16 13.11.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/752 224,26 13.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/753 268,18 13.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/754 266,74 10.11.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/755 231,34 08.11.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/756 440,7 07.11.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/757 288 15.11.2019 sl.- jednorazový ročný poplatok 52695352 Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o. Košice
DF2019/758 740,2 14.11.2019 vodne + stocne- 16.10.- 31.10.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/759 753,35 12.11.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 10/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/760 178,32 17.11.2019 sl.-registrácia domena, hosting pre domenu Správa 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/761 43,61 13.11.2019 sl.-bateria do telefonu Panasonic, montáž a nastav 44564112 TELEFAX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/762 283,47 18.11.2019 sl.- servisné práce na Soc. taxi 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2019/763 430,5 19.11.2019 mat.-čistiace prostriedky Sanytol, Persil 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2019/764 55,19 15.11.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/765 15,12 18.11.2019 mat.- zámok posuvných dverí 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2019/766 273,25 20.11.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/767 774,71 18.11.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/768 37,44 20.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/769 330,45 20.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/770 341,16 20.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/771 37,44 15.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/772 99,53 15.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/773 311,66 15.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/774 46,8 22.11.2019 mat.-preložka do boxu na vajcia 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/775 18 25.11.2019 sl.- seminár -Novela zák.č.448/2008 Z.z. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/776 722,72 18.11.2019 mat.- čist.porstriedky-Strong Maxi utierka,servítk 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/777 116,1 18.11.2019 mat.- čist.porstriedky-Tongo aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/778 260,64 18.11.2019 mat.- čist.porstriedky-Denkmit, Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/779 162 18.11.2019 mat.- kancelársky papier Master 80g- 50 bal. 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/780 130,14 22.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/781 18,72 27.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/782 228,16 27.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/783 217,43 27.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/784 303,73 20.11.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/785 759,58 28.11.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/786 145,25 28.11.2019 sl.- servis auta Citroen- výmena oleja, filter 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2019/787 528,96 18.11.2019 mat.- čist.porstriedky-Cleamen, mydlo, antibak. 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/788 79,2 29.11.2019 sl.- servisné práce Monitoring PC/NTB, monitoring 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/789 276,17 26.11.2019 sl.- oprava výťahu 25.11.2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/790 103,68 26.11.2019 sl.-výmena filtrov 36312363 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/791 276,8 01.12.2019 mat.-tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/792 91,7 29.11.2019 mat.- Paraván zdravotnícky 2-krídlový 46216413 Cardinal ,s.r.o. Žilina
DF2019/793 1 29.11.2019 sl.- dobierka - paravan 46216413 Cardinal ,s.r.o. Žilina
DF2019/794 35 02.12.2019 sl.- poskytnutie prístupu - internet- 12/2019 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/795 151 02.12.2019 sl.- káblová televízia 12/2019 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/796 42 01.12.2019 sl.- zab.vykonu činnosti zodp. osoby 12/2019 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2019/797 37,44 29.11.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/798 293,55 29.11.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/799 199,92 29.11.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/800 507,35 29.11.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/801 358,36 29.11.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/802 491,94 29.11.2019 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/803 307 30.11.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK, s.r.o. Trenčín
DF2019/804 20 03.12.2019 sl.- seminár-Novela Z.č.553/2003 Z.z. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2019/805 257 22.11.2019 sl.- skupinová supervízia pre skupiny zamestnancov 50813331 Mgr.Beáta Sklenárová Šaľa
DF2019/806 283,93 02.12.2019 sl.- plyn- vyúčtovanie plyn 11/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/807 96 29.11.2019 sl.- lekárska prehliadka - zamestnanci 11/2019 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2019/808 55,2 02.12.2019 sl.- oprava konvektomatu ELX 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/809 29,34 03.12.2019 mat.- Oven Cleaner Power 5 l 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/810 38,3 01.12.2019 sl.- výmena rohoží 11 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/811 24 30.11.2019 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/812 454,25 05.12.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/813 23,4 04.12.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/814 611,91 04.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/815 278,25 04.12.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/816 47,38 04.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/817 279 06.12.2019 sl.- BOZP a ochrana pred požiarmi-za 10-12/2019 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom

 

Číslo Číslo ext. Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2019/818 3125194536 55,2 09.12.2019 sl.- prenájom a vývoz nádoby - kuch.odpad- 11/2019 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2019/819 6190668698 63,79 09.12.2019 sl.-telef.poplatky za 11 2019 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2019/820 11910153 301,1 10.12.2019 mat.- taniere hlboké, plytké,dezertné 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/821 11910156 289,76 10.12.2019 mat.- D hrnce, metla šľahacia, kotlík ,naberačky 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/822 11909978 345,79 05.12.2019 sl.- oprava konvektomatu ELX 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/823 OF20190517 317,74 02.12.2019 sl.- výťah servis 12 2019 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2019/824 49130792 120,48 06.12.2019 sl.- servis vzduchotechniky 36312363 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/825 VF195368 154,8 06.12.2019 sl.-Soft OFFICE 365 CSP Businesss 1Y 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/826 0247905524 114,16 10.12.2019 sl.-tlf.poplatky 08.12.2019-07.01.2019,2529981415, 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2019/827 19049 119,4 11.12.2019 sl.- oprava chladničky 34490787 Pavol Žucha - OCHZ Nové Mesto nad Váhom
DF2019/828 2019007 167 11.12.2019 mat.- potraviny- zákusky 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/829 900679 82,66 06.12.2019 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/830 2019103923 200,13 10.12.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK , s.r.o. Trenčín
DF2019/831 670940195 107,64 11.12.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/832 670940260 288,35 11.12.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/833 670940309 384,28 11.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/834 670940310 10,22 11.12.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/835 7100190116 100 05.12.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 11/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/836 11902004 367,42 10.12.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/837 2019014911 793,62 10.12.2019 sl.-el.energia- vyúčtovanie 11/2019 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2019/838 20190195 884,19 11.12.2019 mat.-pulzny oximeter, fazzini neroid.tlak, manžeta 46717471 Kronenpharma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/839 11910192 84,24 11.12.2019 sl.-servisné prehliadky sušičiek PRIMUS, typ:T16 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/840 219092092 940,99 12.12.2019 vodne + stocne- 07.11.- 04.12.2019 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2019/841 1081900306 1590 12.12.2019 mat.- plachta Domino 150x260-biela 250 - ks 34117598 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/842 1081900309 492 12.12.2019 mat.- PAV vankúš PRIMA 70X90 50 ks 34117598 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/843 1081900308 834 12.12.2019 mat.- PAV paplón PRIMA 140x200 50 ks 34117598 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/844 393518 78,06 16.12.2019 mat.-Ako to bolo kedysi-2x, Tréning mozgu- pomocou 01909517 Babičkařství s.r.o. Černošice
DF2019/845 1900734 493,88 12.12.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/846 670940570 39,17 13.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/847 670940186 7,2 11.12.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/848 1019126 132,12 04.12.2019 mat.- magnetické menovka na odev 36274381 ghstudio s.r.o. Senica
DF2019/849 0190010371 204 17.12.2019 mat.- pracovná obuv- zdravotná 69479950 Leons Praha
DF2019/850 20190329 461 13.12.2019 mat.-tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/851 0190010378 238 20.12.2019 mat.- pracovná obuv- zdravotná 69479950 Leons Praha
DF2019/852 20190157 423,15 20.12.2019 mat.- zdravotnícke pomôcky 44880979 ZDRAV-TECH NM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/853 6192724 318,4 20.12.2019 mat.- žiarivky 36324116 ELEKTROINŠTALA spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/854 VF195500 96,19 18.12.2019 sl.- servisné práce pre Mgr.Pristachovú 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/855 7100190125 100 05.12.2019 sl.- zabezpečenie prev.kotolne Zps- 12/2019 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2019/856 20190393 176 19.12.2019 mat.- podložka protišmyková 32 ks 34115668 TILIA v.o.s. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/857 1900759 525,55 19.12.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/858 1190664 90,44 23.12.2019 mat- čistiace- RM Scale-vodný kameň 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/859 670941066 18,72 18.12.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/860 670941083 707 18.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/861 670941142 262,91 18.12.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/862 670941149 160,53 18.12.2019 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/863 670941266 32,76 20.12.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/864 670941267 574,58 20.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/865 670941285 537,11 20.12.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/866 670941392 293,45 27.12.2019 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/867 670941393 101,72 27.12.2019 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/868 670941394 56,16 27.12.2019 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2019/869 11900952 733,8 20.12.2019 mat.- čist.porstriedky-utierky, vrecia, rukavice 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/870 2019104058 348,75 20.12.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK , s.r.o. Trenčín
DF2019/871 20190165 244 27.12.2019 mat.- LED LCD 27" C27F396 -VA 45993751 Data Elcom s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/872 OF20192267 250,8 17.12.2019 sl.- 1/4 odborná kontrola /revízia/ EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2019/873 11900954 38,3 01.12.2019 sl.- výmena rohoží 12 2019 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/874 2019053 136,8 27.12.2019 mat.-potraviny-cheesecake 47925639 Kukanova,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/875 9855083105 115,96 18.12.2019 mat.- tehotenský vankúš sivý-40x170-4 ks 09188362 VIDA XL Europe B.V. Venlo
DF2019/876 9855083209 197,94 18.12.2019 mat.- tehotenský vankúš sivý-90x145 -6 ks 09188362 VIDA XL Europe B.V. Venlo
DF2019/877 11902101 631,81 30.12.2019 mat.- potraviny-mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/878 11902102 655,97 30.12.2019 mat.- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/879 11902103 549,84 30.12.2019 mat.- potraviny-tuniak,med,kompot 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/880 1900764 561,11 30.12.2019 mat.-potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2019/881 VF195714 79,2 30.12.2019 sl.-Remote Management 12/2019, licencia-KerioMa 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/882 20190167 288,79 30.12.2019 mat.- tlačiareň - HP LaseJET Pro MFP M130 Fw 45993751 Data Elcom s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2019/883 VF195747 24 30.12.2019 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2019/884 2019104075 279,55 31.12.2019 mat.- potraviny 47126248 COOP TRENPEK , s.r.o. Trenčín
DF2019/885 20191107 24 30.12.2019 sl.- aktualizácia web stránky zpsnm 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou

 

Odoslané faktúry

Číslo Číslo ext. Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
OF2019/1 20191 65 03.07.2019 prenájom miesta - kávomat 35730625 VERY GOODIES SK s.r.o. Bratislava
OF2019/2 20192 65 17.07.2019 prenájom miesta - kávomat 45851221 ASO VENDING s.r.o. Banská Bystrica