Číslo Suma Dátum daň. povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno / názov Mesto / Obec
DF2022/1 42 01.01.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 01/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/2 24 30.12.2021 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/3 90 03.01.2022 sl.- sstémova podpora URBIS- 01.-03/2022 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/4 35 03.01.2022 sl.-služby do siete internet 01/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/5 151 03.01.2022 sl.- služby káblovej televízie 01/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/6 332,5 03.01.2022 sl.- paušál za mesiac 1/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/7 1502,86 01.01.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 01/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/8 55,2 03.01.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-12/2021 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/9 107,29 10.01.2022 sl.- telefon - popl.- 8.1.2022.-7.2.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/10 880,69 31.12.2022 sl.- el. energia- vyúčtovanie 12/21 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/11 38,3 01.01.2022 sl.- výmena rohoží 12/21 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/12 2492 07.01.2022 sl.- plyn- preddavok 02/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/13 27,11 07.01.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 12/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/14 531,43 07.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/15 86,9 07.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/16 309 10.01.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/17 59,03 10.01.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 12/21 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/18 244,94 10.01.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/19 263,14 12.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/20 60 13.01.2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/21 586,4 13.01.2022 sl.- výmena čerpadla 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/22 1118,7 14.01.2022 sl.- oprava SOC.TXI-AD Blue Walker nadrzka, 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2022/23 503,73 20.01.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/24 671,46 20.01.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/25 783,76 13.01.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/26 411,9 20.01.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/27 20 20.01.2022 sl.- seminár- Novela zákona o Finanč.kontrole 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/28 377,07 14.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/29 258,98 07.01.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/30 109,7 12.01.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/31 117,31 19.01.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/32 391,77 19.01.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/33 578,06 19.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/34 11,33 19.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/35 150 18.01.2022 sl.- overenie- váhy-do 20 kg a do 500 kg 0037954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica
DF2022/36 360 17.01.2022 mat.- stôl 90x90x75 - 4 ks 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2022/37 171,6 17.01.2022 mat.- kôš z drôteného pletiva - k vozíku OTE 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/38 320 25.01.2022 sl.- členský príspevok na rok 2022 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/39 187,58 24.01.2022 sl.- aktualizácia OS, preklonovanie dát, inštaláci 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/40 394,37 20.01.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/41 298,25 21.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/42 245,71 21.01.2022 mat.- potraviny- 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/43 504 22.01.2022 sl.- licencia rok 2022- program KUCHYŇA 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2022/44 10,8 25.01.2022 sl.- nastavenie vzdialeného prístupu- Harmadyová 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/45 20 28.01.2022 sl.- seminár- účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2022 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/46 20 28.01.2022 sl.- seminár- transfery z pohľadu účtovníctva a 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/47 20 31.01.2022 sl.- seminár- Novela zákona 448/2008 Z.z.o sociál. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/48 42 01.02.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 02/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/49 1502,86 01.02.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 02/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/50 256,99 01.02.2022 sl.- odborná prehliadka -kontrola na spotr.plynu 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/51 315,42 31.01.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/52 393,97 31.01.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/53 759,53 31.01.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/54 225,33 14.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/55 493,6 26.01.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/56 105,19 26.01.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/57 188,45 26.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/58 197,94 28.01.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/59 247,6 28.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/60 116,12 28.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/61 38,02 28.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/62 97,2 31.01.2022 sl.- Monitoring Server 01/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/63 472,65 31.01.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/64 343,15 01.02.2022 sl.- paušál za mesiac 2/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/65 35 01.02.2022 sl.-služby do siete internet 02/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/66 108 31.01.2022 sl.- nastav.pripojenia na prac.počítač, oprava 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/67 151 01.02.2022 sl.- služby káblovej televízie 02/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/68 30 02.02.2022 sl.- webinár Ošetrovteľský paušál v zar.soc.služie 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/69 24 31.01.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/70 162,43 03.02.2022 mat.- tonery 2 ks 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/71 663,02 31.01.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 01/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/72 18 31.01.2022 sl.- aktualizácia web stránky doplnenie faktúr, 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2022/73 38,3 01.02.2022 sl.- výmena rohoží 01/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/74 96,41 04.02.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/75 174,09 02.02.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/76 249,33 02.02.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/77 106,85 04.02.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/78 444,1 04.02.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/79 2244 07.02.2022 sl.- plyn- preddavok 03/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/80 -638,62 07.02.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 01/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/81 20 09.02.2022 sl.- seminár- Novela zákona o verejnom obstarávaní 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/82 20 09.02.2022 sl.- seminár-Aktuálna legislatíva na ochranu osobn 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/83 319,5 09.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/84 56,7 10.02.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 01/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/85 41,4 11.02.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-01/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/86 60 10.02.2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/87 105,1 10.02.2022 sl.- telefon - popl.- 8.2.2022.-7.3.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/88 1313,93 13.01.2022 vodné+stočné- 09.12.22-10.1.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/89 735,32 09.02.2022 vodné+stočné-11.1.2022- 03.02.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/90 70,08 09.02.2022 mat.- Aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/91 38,7 09.02.2022 mat.-Denkmit 1,25 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/92 289,62 09.02.2022 mat.- TP Jumbo Eco Natural , tašky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/93 112,5 09.02.2022 mat.- Jar, Sidolux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/94 100 10.02.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 01/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/95 260,24 11.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/96 185,71 11.02.2022 sl.- oprava Konvektomat 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/97 418,42 10.02.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/98 387,48 11.02.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/99 208,02 11.02.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/100 755,85 10.02.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/101 426,9 09.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/102 32,04 16.02.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/103 201,12 16.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/104 123,16 16.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/105 68,59 16.02.2022 sl.- oprava ručného mixéra SPEEDY-200 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/106 30 18.02.2022 sl.- webinár Ako riešiť abnormálne zvýšenie cien 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/107 82,34 17.02.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/108 686,82 21.02.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/109 501,14 21.02.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/110 165,61 21.02.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/111 471,96 18.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/112 315,57 18.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/113 116,12 18.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/114 334,85 20.02.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/115 329,62 11.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/116 151,63 23.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/117 433,97 23.02.2022 mat.- potraviny - základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/118 64,58 28.01.2022 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/119 160,58 22.02.2022 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/120 151 01.03.2022 sl.- služby káblovej televízie 03/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/121 42 01.03.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 03/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/122 1502,86 01.03.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 03/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/123 97,2 28.02.2022 sl.- Monitoring Server 02/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/124 493,04 28.02.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/125 154,28 28.02.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/126 530,45 28.02.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/127 79,2 28.02.2022 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/128 116,89 25.02.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/129 339,99 25.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/130 361,51 25.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/131 48,6 28.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/132 35 01.03.2022 sl.-služby do siete internet 03/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/133 343,15 01.03.2022 sl.- paušál za mesiac 3/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/134 237,54 02.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/135 260,89 02.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/136 391,17 28.02.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/137 100 28.02.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 02/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/138 382,56 27.01.2022 sl.- servisné práce profylaktická prehliadka zálož 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2022/139 1005,06 07.03.2022 vodné+stočné- 04.02..22 - 4.3.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/140 24 28.02.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/141 255 07.03.2022 sl.- seminár-Profesný rast zamestnancov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/142 96,41 04.03.2022 mat.- potraviny-Mišo -tvarohovy krém+Dia krém 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/143 364,59 04.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/144 518 04.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/145 18,79 07.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/146 579,26 07.03.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/147 38,3 31.03.2022 sl.- výmena rohoží 02/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/148 486,64 28.02.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 02/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/149 1371 07.03.2022 sl.- plyn- preddavok 04/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/150 -803,68 07.03.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 02/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/151 346,82 08.03.2022 mat.- potraviny panna cota pohár, cheesecake 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/152 55,2 09.03.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-02/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/153 105,16 10.03.2022 sl.- telefon - popl.- 8.3.2022.-7.4.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/154 54,19 10.03.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 02/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/155 396,51 10.03.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/156 755,91 11.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/157 473,97 11.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/158 9,54 14.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/159 515,56 14.03.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/160 237,6 21.03.2022 mat.- rukavice NITRIL nepudr.modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2022/161 81,95 21.03.2022 mat.- cartridge Epson 1 ks 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/162 86,4 18.03.2022 sl.- oprava Konvektomat 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/163 84,6 18.03.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/164 768,56 17.03.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/165 210,99 16.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/166 213,53 16.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/167 318 16.03.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/168 281,4 18.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/169 163,48 18.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/170 458,91 20.03.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/171 570,95 21.03.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/172 171,89 25.03.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/173 41,52 23.03.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/174 316,88 23.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/175 347,28 23.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/176 824,24 23.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/177 343,13 25.03.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/178 12,6 25.03.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/179 19,92 25.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/180 190,19 25.03.2022 mat.- potraviny panna cota pohár,čokoládová kocka 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/181 97,48 30.03.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/182 189,19 30.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/183 19,92 30.03.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/184 135 18.03.2022 sl.- servisný úkon-kontrola mailov , vyriešenie 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/185 15 30.03.2022 sl.- webinár-Máte plán civilnej ochrany v ZSS-kách 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/186 256,8 30.03.2022 mat.- skriňa -demontovaná s medzistenou cylindr. 44413467 B2B Partner s.r.o. Bratislava
DF2022/187 20 30.03.2022 sl.- webinár-Zásady bezinfekčnosti ZSS-teória 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/188 20 30.03.2022 sl.- online seminár-Vnútorné predpisy pre oblasť 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/189 89,11 30.03.2022 mat.- potraviny -treska 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/190 1389,82 31.03.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/191 97,2 31.03.2022 sl.- Monitoring Server 03/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/192 100 01.04.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 03/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/193 151 01.04.2022 sl.- služby káblovej televízie 04/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/194 79,2 31.03.2022 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/195 664,68 31.03.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/196 685,76 31.03.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/197 1502,86 01.04.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 04/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/198 90 01.04.2022 sl.- sytémova podpora URBIS- 04.-06/2022 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/199 35 01.04.2022 sl.-služby do siete internet 04/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/200 279 31.03.2022 sl.- bezpečno-tech.sl a ochrana pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2022/201 1 30.03.2022 sl.- telefon - popl.Cat B40-zakúp.elektrozariadeni 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/202 70,08 28.03.2022 mat.- Aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/203 426,91 28.03.2022 mat.- TP Jumbo, utierka, rukavice vrecia 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/204 321,18 28.03.2022 mat.- Jar, Sidolux, Cleamen ,Krystal olejový 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/205 19,68 28.03.2022 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/206 51 01.04.2022 mat.- soľ tabletová 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/207 38,3 01.04.2022 sl.- výmena rohoží 03/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/208 525,82 31.03.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/209 129,49 01.04.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/210 284,88 01.04.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/211 89,86 01.04.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/212 30 05.04.2022 sl.- webinár-Tréning pamäte, kognitívna rehabilitá 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2022/213 20 05.04.2022 sl.- seminár- Finanč.výkazníctvo v RO zriad.obcou 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/214 343,15 01.04.2022 sl.- paušál za mesiac 4/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/215 42 01.04.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 04/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/216 706,81 06.04.2022 sl.- oprava SOC.TXI-spojka 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2022/217 290,18 06.04.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/218 109,97 06.04.2022 mat.- potraviny- vajcia +mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/219 95,04 04.04.2022 sl.- oprava Konvektomatu ELX , TYP: aos101 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/220 24 31.03.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/221 636,09 31.03.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 03/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/222 998 06.04.2022 sl.- plyn- preddavok 04/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/223 -498,07 06.04.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 03/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/224 192 07.04.2022 mat.- náhradná batéria na zdvihák 36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Prešov
DF2022/225 55,2 31. 3. 2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-03/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/226 107,32 10. 4. 2022 sl.- telefon - popl.- 8.4.2022.-7.5.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/227 188,1 12. 4. 2022 mat.- Clean umývací 12 kg 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/228 431,86 10. 4. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/229 602,61 11. 4. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/230 203,89 8. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/231 196,68 8. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/232 48 8. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/233 25,23 11. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/234 380,63 8. 4. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/235 1215,35 11. 4. 2022 vodné+stočné- 05.03..22 - 7.4.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/236 799,16 13. 4. 2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/237 682,27 13. 4. 2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/238 52,8 11. 4. 2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 03/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/239 219,91 12. 4. 2022 sl. - oprava pračky a sušičky 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2022/240 444 15. 3. 2022 sl.- previdel.ročná odborná kontrola- revízia EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2022/241 34,68 8. 4. 2022 mat. -Dávkovač L-ONE systém-MAXI 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/242 39,36 4. 4. 2022 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/243 10,56 4. 4. 2022 mat.- švéddska utierka 30x35- 10 ks 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/244 640,74 20. 4. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/245 147,48 14. 4. 2022 mat.- potraviny panna cota pohár,orechová roláda 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/246 839,73 21. 4. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/247 20 21. 4. 2022 sl.- seminár- Pohľadávky a záväzky podľa postupov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/248 455,45 22. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/249 324,02 22. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/250 537,68 20. 4. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/251 33,9 26. 4. 2022 mat.- údržbová kazeta 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/252 612,13 27. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/253 377,56 27. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/254 594,62 28. 4. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/255 97,2 28. 4. 2022 sl.- Monitoring Server 04/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/256 42 1. 5. 2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 05/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/257 1502,86 1. 5. 2022 sl.- el. energi a- preddavok- 05/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/258 60 29. 4. 2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/259 154,18 25. 4. 2022 sl.- oprava Konvektomatu ELX-ventilátor, žiarovka 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/260 196,78 29. 4. 2022 mat.- potraviny- Miso krém, treska 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/261 481,94 29. 4. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/262 605,36 29. 4. 2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/263 246,3 29. 4. 2022 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/264 259,09 29. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia +mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/265 652,52 29. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/266 100 29. 4. 2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 04/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/267 38,3 1. 5. 2022 sl.- výmena rohoží 04/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/268 151 2. 5. 2022 sl.- služby káblovej televízie 05/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/269 35 2. 5. 2022 sl.-služby do siete internet 05/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/270 72 30. 4. 2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/271 102 30. 4. 2022 sl.- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2022/272 128,51 29. 4. 2022 sl.- odber a zneškodnenie odpadu 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2022/273 147,94 4. 5. 2022 sl. - oprava pračky FX180 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2022/274 343,15 2. 5. 2022 sl.- paušál za mesiac 5/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/275 62,4 30. 4. 2022 sl.- aktualiz.web.stránky zpsnm 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2022/276 184,47 4. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/277 219,39 4. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/278 19,92 4. 5. 2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/279 466,34 30. 4. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/280 748 5. 5. 2022 sl.- plyn- preddavok 06/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/281 57,11 5. 5. 2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 04/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/282 24 30. 4. 2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/283 129,66 3. 5. 2022 mat.- antibak.penové mydlo, cif tekutý 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/284 652,56 3. 5. 2022 mat.- aviváž Silan, prací prach Bonux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/285 141,66 3. 5. 2022 mat.- Banox, Denkmit, krystal Sanan klasik 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/286 268,55 3. 5. 2022 mat.- Eco One Natural utierka, TP Jumbo Eco , 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/287 178,15 6. 5. 2022 mat.- potraviny panna cota-pohár, čokol.kocka 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/288 364,61 6. 5. 2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/289 203,18 6. 5. 2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/290 958,99 9. 5. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/291 943,52 9. 5. 2022 vodné+stočné- 08.04.22 - 03.05.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/292 55,2 10. 5. 2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-04/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/293 106,16 10. 5. 2022 sl.- telefon - popl.- 8.5.2022.-7.6.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/294 58,37 10. 5. 2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 04/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/295 675,73 30. 4. 2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 04/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/296 199,2 10. 5. 2022 mat.- kotúč- slížiovač-kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/297 181,87 11. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/298 61,14 11. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/299 544,11 10. 5. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/300 403,32 10. 5. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/301 336 4. 2. 2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/302 91,2 13. 5. 2022 sl.- kontrola a čistenie komínových telies 2 ks 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/303 40 16. 5. 2022 sl. - celoslovenské 2-dňové pracovné stretnutie 0034006656 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra Nitra
DF2022/304 239,4 10. 5. 2022 mat.- kancelársky papier A4 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/305 221,06 11. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/306 128,3 13. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/307 70,13 13. 5. 2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/308 397,74 13. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/309 902,33 13. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/310 360,34 20. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/311 340,3 20. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/312 119,27 20. 5. 2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/313 558,28 25. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/314 594,1 25. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/315 778,16 23. 5. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/316 623,06 23. 5. 2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/317 791,41 19. 5. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/318 423,97 20. 5. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/319 66,23 30. 5. 2022 sl- poistné Soc.taxi od: 22.06.2022 do 22.06.2023 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2022/320 67,78 30. 5. 2022 sl.-diagnostika, zapožič.swiftu, nahodenie swiftu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/321 100 30. 5. 2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 05/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/322 510,6 20. 5. 2022 mat.- uzamykateľná skriňa s presklenými dverami 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2022/323 1502,86 1. 6. 2022 sl.- el. energi a- preddavok- 06/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/324 97,2 31. 5. 2022 sl.- Monitoring Server 05/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/325 151 1. 6. 2022 sl.- služby káblovej televízie 06/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/326 35 1. 6. 2022 sl.-služby do siete internet 06/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/327 42 1. 6. 2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 06/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/328 15 20. 5. 2022   46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom