Číslo Suma Dátum daň. povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno / názov Mesto / Obec
DF2022/1 42 01.01.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 01/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/2 24 30.12.2021 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/3 90 03.01.2022 sl.- sstémova podpora URBIS- 01.-03/2022 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/4 35 03.01.2022 sl.-služby do siete internet 01/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/5 151 03.01.2022 sl.- služby káblovej televízie 01/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/6 332,5 03.01.2022 sl.- paušál za mesiac 1/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/7 1502,86 01.01.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 01/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/8 55,2 03.01.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-12/2021 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/9 107,29 10.01.2022 sl.- telefon - popl.- 8.1.2022.-7.2.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/10 880,69 31.12.2022 sl.- el. energia- vyúčtovanie 12/21 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/11 38,3 01.01.2022 sl.- výmena rohoží 12/21 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/12 2492 07.01.2022 sl.- plyn- preddavok 02/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/13 27,11 07.01.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 12/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/14 531,43 07.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/15 86,9 07.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/16 309 10.01.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/17 59,03 10.01.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 12/21 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/18 244,94 10.01.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/19 263,14 12.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/20 60 13.01.2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/21 586,4 13.01.2022 sl.- výmena čerpadla 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/22 1118,7 14.01.2022 sl.- oprava SOC.TXI-AD Blue Walker nadrzka, 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2022/23 503,73 20.01.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/24 671,46 20.01.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/25 783,76 13.01.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/26 411,9 20.01.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/27 20 20.01.2022 sl.- seminár- Novela zákona o Finanč.kontrole 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/28 377,07 14.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/29 258,98 07.01.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/30 109,7 12.01.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/31 117,31 19.01.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/32 391,77 19.01.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/33 578,06 19.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/34 11,33 19.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/35 150 18.01.2022 sl.- overenie- váhy-do 20 kg a do 500 kg 0037954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica
DF2022/36 360 17.01.2022 mat.- stôl 90x90x75 - 4 ks 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2022/37 171,6 17.01.2022 mat.- kôš z drôteného pletiva - k vozíku OTE 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/38 320 25.01.2022 sl.- členský príspevok na rok 2022 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/39 187,58 24.01.2022 sl.- aktualizácia OS, preklonovanie dát, inštaláci 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/40 394,37 20.01.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/41 298,25 21.01.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/42 245,71 21.01.2022 mat.- potraviny- 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/43 504 22.01.2022 sl.- licencia rok 2022- program KUCHYŇA 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2022/44 10,8 25.01.2022 sl.- nastavenie vzdialeného prístupu- Harmadyová 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/45 20 28.01.2022 sl.- seminár- účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2022 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/46 20 28.01.2022 sl.- seminár- transfery z pohľadu účtovníctva a 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/47 20 31.01.2022 sl.- seminár- Novela zákona 448/2008 Z.z.o sociál. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/48 42 01.02.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 02/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/49 1502,86 01.02.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 02/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/50 256,99 01.02.2022 sl.- odborná prehliadka -kontrola na spotr.plynu 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/51 315,42 31.01.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/52 393,97 31.01.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/53 759,53 31.01.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/54 225,33 14.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/55 493,6 26.01.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/56 105,19 26.01.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/57 188,45 26.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/58 197,94 28.01.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/59 247,6 28.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/60 116,12 28.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/61 38,02 28.01.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/62 97,2 31.01.2022 sl.- Monitoring Server 01/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/63 472,65 31.01.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/64 343,15 01.02.2022 sl.- paušál za mesiac 2/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/65 35 01.02.2022 sl.-služby do siete internet 02/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/66 108 31.01.2022 sl.- nastav.pripojenia na prac.počítač, oprava 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/67 151 01.02.2022 sl.- služby káblovej televízie 02/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/68 30 02.02.2022 sl.- webinár Ošetrovteľský paušál v zar.soc.služie 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/69 24 31.01.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/70 162,43 03.02.2022 mat.- tonery 2 ks 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/71 663,02 31.01.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 01/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/72 18 31.01.2022 sl.- aktualizácia web stránky doplnenie faktúr, 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2022/73 38,3 01.02.2022 sl.- výmena rohoží 01/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/74 96,41 04.02.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/75 174,09 02.02.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/76 249,33 02.02.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/77 106,85 04.02.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/78 444,1 04.02.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/79 2244 07.02.2022 sl.- plyn- preddavok 03/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/80 -638,62 07.02.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 01/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/81 20 09.02.2022 sl.- seminár- Novela zákona o verejnom obstarávaní 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/82 20 09.02.2022 sl.- seminár-Aktuálna legislatíva na ochranu osobn 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/83 319,5 09.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/84 56,7 10.02.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 01/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/85 41,4 11.02.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-01/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/86 60 10.02.2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/87 105,1 10.02.2022 sl.- telefon - popl.- 8.2.2022.-7.3.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/88 1313,93 13.01.2022 vodné+stočné- 09.12.22-10.1.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/89 735,32 09.02.2022 vodné+stočné-11.1.2022- 03.02.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/90 70,08 09.02.2022 mat.- Aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/91 38,7 09.02.2022 mat.-Denkmit 1,25 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/92 289,62 09.02.2022 mat.- TP Jumbo Eco Natural , tašky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/93 112,5 09.02.2022 mat.- Jar, Sidolux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/94 100 10.02.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 01/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/95 260,24 11.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/96 185,71 11.02.2022 sl.- oprava Konvektomat 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/97 418,42 10.02.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/98 387,48 11.02.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/99 208,02 11.02.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/100 755,85 10.02.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/101 426,9 09.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/102 32,04 16.02.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/103 201,12 16.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/104 123,16 16.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/105 68,59 16.02.2022 sl.- oprava ručného mixéra SPEEDY-200 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/106 30 18.02.2022 sl.- webinár Ako riešiť abnormálne zvýšenie cien 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/107 82,34 17.02.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/108 686,82 21.02.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/109 501,14 21.02.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/110 165,61 21.02.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/111 471,96 18.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/112 315,57 18.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/113 116,12 18.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/114 334,85 20.02.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/115 329,62 11.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/116 151,63 23.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/117 433,97 23.02.2022 mat.- potraviny - základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/118 64,58 28.01.2022 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/119 160,58 22.02.2022 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/120 151 01.03.2022 sl.- služby káblovej televízie 03/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/121 42 01.03.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 03/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/122 1502,86 01.03.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 03/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/123 97,2 28.02.2022 sl.- Monitoring Server 02/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/124 493,04 28.02.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/125 154,28 28.02.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/126 530,45 28.02.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/127 79,2 28.02.2022 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/128 116,89 25.02.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/129 339,99 25.02.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/130 361,51 25.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/131 48,6 28.02.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/132 35 01.03.2022 sl.-služby do siete internet 03/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/133 343,15 01.03.2022 sl.- paušál za mesiac 3/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/134 237,54 02.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/135 260,89 02.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/136 391,17 28.02.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/137 100 28.02.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 02/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/138 382,56 27.01.2022 sl.- servisné práce profylaktická prehliadka zálož 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2022/139 1005,06 07.03.2022 vodné+stočné- 04.02..22 - 4.3.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/140 24 28.02.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/141 255 07.03.2022 sl.- seminár-Profesný rast zamestnancov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/142 96,41 04.03.2022 mat.- potraviny-Mišo -tvarohovy krém+Dia krém 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/143 364,59 04.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/144 518 04.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/145 18,79 07.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/146 579,26 07.03.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/147 38,3 31.03.2022 sl.- výmena rohoží 02/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/148 486,64 28.02.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 02/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/149 1371 07.03.2022 sl.- plyn- preddavok 04/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/150 -803,68 07.03.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 02/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/151 346,82 08.03.2022 mat.- potraviny panna cota pohár, cheesecake 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/152 55,2 09.03.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-02/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/153 105,16 10.03.2022 sl.- telefon - popl.- 8.3.2022.-7.4.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/154 54,19 10.03.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 02/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/155 396,51 10.03.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/156 755,91 11.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/157 473,97 11.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/158 9,54 14.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/159 515,56 14.03.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/160 237,6 21.03.2022 mat.- rukavice NITRIL nepudr.modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2022/161 81,95 21.03.2022 mat.- cartridge Epson 1 ks 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/162 86,4 18.03.2022 sl.- oprava Konvektomat 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/163 84,6 18.03.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/164 768,56 17.03.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/165 210,99 16.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/166 213,53 16.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/167 318 16.03.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/168 281,4 18.03.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/169 163,48 18.03.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/170 458,91 20.03.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/171 570,95 21.03.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/172 171,89 25.03.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/173 41,52 23.03.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/174 316,88 23.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/175 347,28 23.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/176 824,24 23.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/177 343,13 25.03.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/178 12,6 25.03.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/179 19,92 25.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/180 190,19 25.03.2022 mat.- potraviny panna cota pohár,čokoládová kocka 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/181 97,48 30.03.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/182 189,19 30.03.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/183 19,92 30.03.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/184 135 18.03.2022 sl.- servisný úkon-kontrola mailov , vyriešenie 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/185 15 30.03.2022 sl.- webinár-Máte plán civilnej ochrany v ZSS-kách 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/186 256,8 30.03.2022 mat.- skriňa -demontovaná s medzistenou cylindr. 44413467 B2B Partner s.r.o. Bratislava
DF2022/187 20 30.03.2022 sl.- webinár-Zásady bezinfekčnosti ZSS-teória 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2022/188 20 30.03.2022 sl.- online seminár-Vnútorné predpisy pre oblasť 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/189 89,11 30.03.2022 mat.- potraviny -treska 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/190 1389,82 31.03.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/191 97,2 31.03.2022 sl.- Monitoring Server 03/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/192 100 01.04.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 03/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/193 151 01.04.2022 sl.- služby káblovej televízie 04/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/194 79,2 31.03.2022 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/195 664,68 31.03.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/196 685,76 31.03.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/197 1502,86 01.04.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 04/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/198 90 01.04.2022 sl.- sytémova podpora URBIS- 04.-06/2022 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/199 35 01.04.2022 sl.-služby do siete internet 04/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/200 279 31.03.2022 sl.- bezpečno-tech.sl a ochrana pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2022/201 1 30.03.2022 sl.- telefon - popl.Cat B40-zakúp.elektrozariadeni 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/202 70,08 28.03.2022 mat.- Aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/203 426,91 28.03.2022 mat.- TP Jumbo, utierka, rukavice vrecia 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/204 321,18 28.03.2022 mat.- Jar, Sidolux, Cleamen ,Krystal olejový 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/205 19,68 28.03.2022 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/206 51 01.04.2022 mat.- soľ tabletová 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/207 38,3 01.04.2022 sl.- výmena rohoží 03/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/208 525,82 31.03.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/209 129,49 01.04.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/210 284,88 01.04.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/211 89,86 01.04.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/212 30 05.04.2022 sl.- webinár-Tréning pamäte, kognitívna rehabilitá 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2022/213 20 05.04.2022 sl.- seminár- Finanč.výkazníctvo v RO zriad.obcou 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/214 343,15 01.04.2022 sl.- paušál za mesiac 4/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/215 42 01.04.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 04/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/216 706,81 06.04.2022 sl.- oprava SOC.TXI-spojka 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2022/217 290,18 06.04.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/218 109,97 06.04.2022 mat.- potraviny- vajcia +mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/219 95,04 04.04.2022 sl.- oprava Konvektomatu ELX , TYP: aos101 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/220 24 31.03.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/221 636,09 31.03.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 03/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/222 998 06.04.2022 sl.- plyn- preddavok 04/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/223 -498,07 06.04.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 03/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/224 192 07.04.2022 mat.- náhradná batéria na zdvihák 36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Prešov
DF2022/225 55,2 31. 3. 2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-03/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/226 107,32 10. 4. 2022 sl.- telefon - popl.- 8.4.2022.-7.5.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/227 188,1 12. 4. 2022 mat.- Clean umývací 12 kg 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/228 431,86 10. 4. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/229 602,61 11. 4. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/230 203,89 8. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/231 196,68 8. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/232 48 8. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/233 25,23 11. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/234 380,63 8. 4. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/235 1215,35 11. 4. 2022 vodné+stočné- 05.03..22 - 7.4.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/236 799,16 13. 4. 2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/237 682,27 13. 4. 2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/238 52,8 11. 4. 2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 03/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/239 219,91 12. 4. 2022 sl. - oprava pračky a sušičky 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2022/240 444 15. 3. 2022 sl.- previdel.ročná odborná kontrola- revízia EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2022/241 34,68 8. 4. 2022 mat. -Dávkovač L-ONE systém-MAXI 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/242 39,36 4. 4. 2022 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/243 10,56 4. 4. 2022 mat.- švéddska utierka 30x35- 10 ks 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/244 640,74 20. 4. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/245 147,48 14. 4. 2022 mat.- potraviny panna cota pohár,orechová roláda 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/246 839,73 21. 4. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/247 20 21. 4. 2022 sl.- seminár- Pohľadávky a záväzky podľa postupov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/248 455,45 22. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/249 324,02 22. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/250 537,68 20. 4. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/251 33,9 26. 4. 2022 mat.- údržbová kazeta 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/252 612,13 27. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/253 377,56 27. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/254 594,62 28. 4. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/255 97,2 28. 4. 2022 sl.- Monitoring Server 04/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/256 42 1. 5. 2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 05/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/257 1502,86 1. 5. 2022 sl.- el. energi a- preddavok- 05/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/258 60 29. 4. 2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/259 154,18 25. 4. 2022 sl.- oprava Konvektomatu ELX-ventilátor, žiarovka 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/260 196,78 29. 4. 2022 mat.- potraviny- Miso krém, treska 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/261 481,94 29. 4. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/262 605,36 29. 4. 2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/263 246,3 29. 4. 2022 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/264 259,09 29. 4. 2022 mat.- potraviny- vajcia +mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/265 652,52 29. 4. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/266 100 29. 4. 2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 04/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/267 38,3 1. 5. 2022 sl.- výmena rohoží 04/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/268 151 2. 5. 2022 sl.- služby káblovej televízie 05/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/269 35 2. 5. 2022 sl.-služby do siete internet 05/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/270 72 30. 4. 2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/271 102 30. 4. 2022 sl.- deratizačné práce 37024035 INSEKTA - služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2022/272 128,51 29. 4. 2022 sl.- odber a zneškodnenie odpadu 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2022/273 147,94 4. 5. 2022 sl. - oprava pračky FX180 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2022/274 343,15 2. 5. 2022 sl.- paušál za mesiac 5/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/275 62,4 30. 4. 2022 sl.- aktualiz.web.stránky zpsnm 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2022/276 184,47 4. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/277 219,39 4. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/278 19,92 4. 5. 2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/279 466,34 30. 4. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/280 748 5. 5. 2022 sl.- plyn- preddavok 06/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/281 57,11 5. 5. 2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 04/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/282 24 30. 4. 2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/283 129,66 3. 5. 2022 mat.- antibak.penové mydlo, cif tekutý 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/284 652,56 3. 5. 2022 mat.- aviváž Silan, prací prach Bonux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/285 141,66 3. 5. 2022 mat.- Banox, Denkmit, krystal Sanan klasik 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/286 268,55 3. 5. 2022 mat.- Eco One Natural utierka, TP Jumbo Eco , 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/287 178,15 6. 5. 2022 mat.- potraviny panna cota-pohár, čokol.kocka 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/288 364,61 6. 5. 2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/289 203,18 6. 5. 2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/290 958,99 9. 5. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/291 943,52 9. 5. 2022 vodné+stočné- 08.04.22 - 03.05.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/292 55,2 10. 5. 2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-04/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/293 106,16 10. 5. 2022 sl.- telefon - popl.- 8.5.2022.-7.6.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/294 58,37 10. 5. 2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 04/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/295 675,73 30. 4. 2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 04/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/296 199,2 10. 5. 2022 mat.- kotúč- slížiovač-kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/297 181,87 11. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/298 61,14 11. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/299 544,11 10. 5. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/300 403,32 10. 5. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/301 336 4. 2. 2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/302 91,2 13. 5. 2022 sl.- kontrola a čistenie komínových telies 2 ks 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/303 40 16. 5. 2022 sl. - celoslovenské 2-dňové pracovné stretnutie 0034006656 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra Nitra
DF2022/304 239,4 10. 5. 2022 mat.- kancelársky papier A4 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/305 221,06 11. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/306 128,3 13. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/307 70,13 13. 5. 2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/308 397,74 13. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/309 902,33 13. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/310 360,34 20. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/311 340,3 20. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/312 119,27 20. 5. 2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/313 558,28 25. 5. 2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/314 594,1 25. 5. 2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/315 778,16 23. 5. 2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/316 623,06 23. 5. 2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/317 791,41 19. 5. 2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/318 423,97 20. 5. 2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/319 66,23 30. 5. 2022 sl- poistné Soc.taxi od: 22.06.2022 do 22.06.2023 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2022/320 67,78 30. 5. 2022 sl.-diagnostika, zapožič.swiftu, nahodenie swiftu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/321 100 30. 5. 2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 05/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/322 510,6 20. 5. 2022 mat.- uzamykateľná skriňa s presklenými dverami 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2022/323 1502,86 1. 6. 2022 sl.- el. energi a- preddavok- 06/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/324 97,2 31. 5. 2022 sl.- Monitoring Server 05/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/325 151 1. 6. 2022 sl.- služby káblovej televízie 06/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/326 35 1. 6. 2022 sl.-služby do siete internet 06/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/327 42 1. 6. 2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 06/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/328 15 20. 5. 2022   46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

 

Číslo Číslo ext. Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2022/329 OF2202636 498,97 31.05.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/330 670217331 306,83 01.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/331 670217332 391,49 01.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/332 670217336 19,92 01.06.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/333 12200808 318,27 31.05.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/334 12200809 314,02 31.05.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/335 2022376 1013,1 30.05.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/336 22060003 119,4 03.06.2022 sl.- kontrola požiar.vodovodov, meranie tlaku 36325155 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/337 VF222230 24 31.05.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/338 OF20220222 343,15 02.06.2022 sl.- paušál za mesiac 6/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/339 220284 38,3 01.06.2022 sl.- výmena rohoží 05/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/340 1052229702 699,31 31.05.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 05/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/341 VF222350 379 07.06.2022 mat.- Toner HP CF280XD - dvojbalenie 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/342 222032619 1300,67 07.06.2022 vodné+stočné- 04.05.22 - 06.06.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/343 004207501092 624 31.05.2022 sl.- plyn- preddavok 07/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/344 8417215186 -83,71 07.06.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 05/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/345 670217706 244,04 03.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/346 670217707 240,26 03.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/347 670218242 174,16 08.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/348 670218243 68,06 08.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/349 670218251 13,1 08.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/350 12204266 30,6 09.06.2022 mat.- soľ tabletová 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/351 2022410 645,2 09.06.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/352 3125222360 55,2 10.06.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-05/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/353 1102022 60 09.06.2022 sl.- webinár-Individuálne plánovanie 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2022/354 220290 180 03.06.2022 mat.- vrecia do koša 60x70 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/355 670218580 480,51 10.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/356 670218581 232,16 10.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/357 670218582 54 10.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/358 2669756810 109,76 10.06.2022 sl.- telefon - popl.- 8.6.2022.-7.7.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/359 12200907 633,83 13.06.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/360 12200908 455,37 13.06.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/361 8064231083 47,6 09.06.2022 mat.-Bonaparte maxi človeče nehnevaj sa 2x, 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2022/362 21622 20 14.06.2022 sl.- seminár-Mzdová a personálna agenda -aktuálne 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/363 23622 20 14.06.2022 sl.- seminár-Praktická aplikácia cestovných náhrad 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/364 OF2202831 512,82 10.06.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/365 6220367433 56,96 10.06.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 05/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/366 20221005 180 15.06.2022 sl.- Urbis-konferencia Štrbské Pleso 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/367 22010745 49 15.06.2022 sl.-odborný seminár "Komplexná správa dokumentov" 37922190 Asociácia správcov registratúry Nováky
DF2022/368 220217 356,4 20.06.2022 mat.- rukavice NITRIL nepudr.modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2022/369 2022127 19,8 16.06.2022 mat.- Novomestský spravodaj 24 ks 00350702 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
DF2022/370 220305 70,08 15.06.2022 mat.- aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/371 220306 38,7 15.06.2022 mat.- Denkmint 1,25 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/372 220307 628,96 15.06.2022 mat.-toal.papier, utierky , alobal, folia , potrav 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/373 220308 439,08 15.06.2022 mat.-Cleamen, Jar, Sidolux, Krystal olej, penové 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/374 220309 26,4 15.06.2022 mat.- náhrada na mop SUPER-wet 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/375 2022444 762,29 20.06.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/376 12200944 460,91 20.06.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/377 670219348 277,95 17.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/378 670219349 198 17.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/379 670219032 245,5 15.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/380 670219033 182,48 15.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/381 VF222393 278,3 21.06.2022 sl.- servisný úkon-diagnostika siete , zap.sieťove 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/382 670219797 168,43 22.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/383 670219801 84,76 22.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/384 670219806 105,19 22.06.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/385 OF2203019 414,92 20.06.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/386 20222832 60 23.06.2022 sl.- školenie k informačnému systému URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/387 OF20220236 299,35 23.06.2022 sl.- oprava výťahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/388 220346 112,75 28.06.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/389 670220054 310,15 24.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/390 670220055 490,15 24.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/391 12204866 31,96 29.06.2022 mat.- kryt ochranný - kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/392 220112291 19,8 28.06.2022 mat.- vodná hmla ochladzovač vzduchu-15M 47816775 TM Net s.r.o. Topoľčany
DF2022/393 OF20221131 250,8 20.06.2022 sl.- previdel.1/4ročná odbor,kontrola- revízia EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2022/394 VF222591 97,2 30.06.2022 sl.- Monitoring Server 06/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/395 54/2022 279 30.06.2022 sl.- bezpečno-tech.sl a ochrana pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2022/396 2200014521 151 01.07.2022 sl.- služby káblovej televízie 07/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/397 20223588 90 01.07.2022 sl.- sytémova podpora URBIS- 07.-09/2022 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/398 2200022555 35 01.07.2022 sl.-služby do siete internet 07/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/399 1012251514 1502,86 01.07.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 07/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/400 22VF039 50 01.07.2022 sl. - Online školenie HACCP 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2022/401 12201047 21,6 30.06.2022 mat.- potraviny- dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/402 12201048 453,84 30.06.2022 mat.- potraviny -hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/403 12201049 777,38 30.06.2022 mat.- potraviny -mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/404 220347 100,37 29.06.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/405 670220472 235,68 29.06.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/406 670220473 234,24 29.06.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/407 2022470 992,3 30.06.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/408 OF2203213 421,32 30.06.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/409 220333 38,3 01.07.2022 sl.- výmena rohoží 06/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/410 20220604 12 30.06.2022 sl.- aktualizácia web stránky doplnenie faktúr 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2022/411 OF20220262 343,15 01.07.2022 sl.- paušál za mesiac 7/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/412 12205003 20,75 04.07.2022 sl.- oprava nárezového stroja typ: GM275 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/413 VF222787 75 06.07.2022 mat.- tonery 1 ks 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/414 7100220063 100 30.06.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 06/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/415 1052236747 788,96 30.06.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 06/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/416 8414785018 -23,86 07.07.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 06/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/417 004206300892 499 07.07.2022 sl.- plyn- preddavok 08/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/418 542022 264 07.07.2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/419 222040018 1195,16 11.07.2022 vodné+stočné- 07.06.22 - 07.07.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/420 2674487451 108,74 10.07.2022 sl.- telefon - popl.- 8.6.2022.-7.7.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/421 670220796 19,92 01.07.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/422 670220858 306,22 01.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/423 670220859 544,57 01.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/424 670220886 124,42 04.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/425 670220937 125,35 04.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/426 670221126 612,51 08.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/427 670221127 527,61 08.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/428 670221135 15,05 08.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/429 670221178 20,76 08.07.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/430 VF222824 24 30.06.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/431 3125222852 55,2 11.07.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-06/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/432 OF2203367 514,59 10.07.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/433 62204444592 55,55 11.07.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 06/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/434 220800108 50,8 12.07.2022 mat.- pasparta, taška, výkresy- materiál- tvorivé 36731684 ARTMIE, s.r.o. Snina
DF2022/435 12201099 623,03 13.07.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/436 12201100 292,3 13.07.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/437 670221129 232,18 13.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/438 670221358 65,63 13.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/439 20221462 7920 30.06.2022 sl.- odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho 00350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
DF2022/440 670221496 446,23 15.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/441 670221497 128,3 15.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/442 670221506 24,72 15.07.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/443 2022495 1240,88 14.07.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/444 1022070721 42 01.07.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 07/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/445 12205458 51 21.07.2022 mat.- soľ tabletová 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/446 12201142 469,87 22.07.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/447 12201143 414,73 22.07.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/448 670221553 310,39 15.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/449 670221763 70,13 20.07.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/450 670221783 233,12 20.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/451 670221790 164,22 20.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/452 670221857 128,52 22.07.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/453 670221869 295,7 22.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/454 670221887 263,92 22.07.2022 mat.- potraviny- záladné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/455 OF2203543 534,57 20.07.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/456 220367 88,56 22.07.2022 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/457 220368 476,66 22.07.2022 mat.- Eco One Natural utierka, TP Jumbo Eco 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/458 220369 179,1 22.07.2022 mat.- Cleamen 410, 310 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/459 220370 70,08 22.07.2022 mat.- aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/460 670222042 244,01 27.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/461 670222069 497,86 27.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/462 VF222986 97,2 28.07.2022 sl.- Monitoring Server 07/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/463 12201190 436,39 29.07.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/464 12201191 511 29.07.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/465 12201192 68,4 29.07.2022 mat.- potraviny- dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/466 2022525 1253,59 28.07.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/467 6702222144 133,51 29.07.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/468 6702222158 25,78 29.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/469 1012256103 1502,86 01.08.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 08/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/470 2200016514 151 01.08.2022 sl.- služby káblovej televízie 08/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/471 OF2203703 467,44 31.07.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/472 2200026074 35 01.08.2022 sl.-služby do siete internet 08/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/473 220392 38,3 01.08.2022 sl.- výmena rohoží 07/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/474 1022080692 42 01.08.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 08/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/475 12205573 237,65 27.07.2022 sl.- oprava umývačky ZANUSSI v.č.5058071 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/476 OF20220294 343,15 01.08.2022 sl.- paušál za mesiac 8/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/477 12205714 113,32 02.08.2022 sl.- oprava umývačky riadu ELX,typ:NHT8 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/478 OF20220300 921,62 02.08.2022 sl.- oprava velkého výťahu-HAVARIJNÝ STAV 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/479 22090705 440 05.08.2022 sl.- seminár-Celoslovenský seminár -aktuálne 31938434 Reg.zdr.miest a obcí MARTIN Martin
DF2022/480 004205500944 748 05.08.2022 sl.- plyn- preddavok 09/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/481 8407483132 67,57 05.08.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 07/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/482 2022015 65,6 15.08.2022 mat.- knihy: Moje nervy 47575756 Ing.Matej Lehotský Liptovský Peter
DF2022/483 6220505303 42 10.08.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 07/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/484 222048182 1319,95 10.08.2022 vodné+stočné- 08.07.22 - 08.08.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/485 VF223200 24 31.07.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/486 670222154 474,54 29.07.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/487 670222461 226,59 03.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/488 670222465 316,42 03.08.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/489 670222534 434,18 05.08.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/490 670222535 391,22 05.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/491 670222859 618,03 12.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/492 670222886 344,71 12.08.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/493 670222955 54 12.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/494 2022532 812,86 08.08.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/495 12201250 593,72 10.08.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/496 12201251 397,68 10.08.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/497 OF2203868 493,92 11.08.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/498 7100220074 100 15.08.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 07/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/499 2022551 963,51 18.08.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/500 670223102 304,83 17.08.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
Číslo Suma Dátum daň. povin. Predmet RČ/IČO Meno / názov Mesto / Obec
DF2022/501 77,68 04.08.2022 mat.-Denkmit 1,25 l, Krystal Sanan klasik 5l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/502 706,24 04.08.2022 mat.-Jumbo Eco Natural, Eco natural Gastro, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/503 275,34 04.08.2022 mat.-Cleamen, Jar, Krystal olejový, Cif 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/504 670,08 19.08.2022 mat.-Aviváž Silan, Bonux farebné, Bonux biele 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/505 89,78 19.08.2022 mat.-Krystal Sanan, Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/506 189 19.08.2022 mat.-vrecia do koša 25 ks, tašky 3 kg 250 ks 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/507 57 19.08.2022 mat.-Sidolux 1 l -25 ks 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/508 150 22.08.2022 sl. - Online školenie HACCP-3 ks 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2022/509 58,45 23.08.2022 mat.- Kalendár stolový pracovný MAXI 35843136 OfficeLand, s.r.o. Bratislava
DF2022/510 759,69 22.08.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/511 286,81 24.08.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/512 554,81 20.08.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/513 258,65 17.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/514 125,95 19.08.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/515 319,85 19.08.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/516 398,28 19.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/517 204 25.08.2022 sl.-Vejná správa SR-ročný prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina
DF2022/518 274,49 26.08.2022 mat.- taniere , misa, lyžica, vidlička, nôž, 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/519 360 31.08.2022 sl.- seminár-Manažér zariad.soc.služieb-Náročné 50392701 3P - Projekt n.o. Prešov
DF2022/520 117,24 10.08.2022 sl.- telefon - popl.- 8.8.2022.-7.9.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/521 97,2 31.08.2022 sl.- Monitoring Server 08/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/522 1502,86 30.09.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 09/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/523 42 01.09.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 09/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/524 151 02.09.2022 sl.- služby káblovej televízie 09/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/525 35 02.09.2022 sl.-služby do siete internet 09/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/526 100 31.08.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 08/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/527 12,6 30.08.2022 sl.- aktualizácia web stránky doplnenie faktúr 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2022/528 511,64 31.08.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/529 957,83 26.08.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/530 435 26.08.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/531 415,78 02.09.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/532 513,22 02.09.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/533 815,41 31.08.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/534 239,34 31.08.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/535 947,11 30.08.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/536 14,29 10.08.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 07/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/537 297,18 07.09.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/538 19,92 07.09.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/539 1389,34 31.08.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 08/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/540 343,15 02.09.2022 sl.- paušál za mesiac 9/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/541 1105,1 31.07.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 07/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/542 38,3 01.09.2022 sl.- výmena rohoží 08/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/543 193,06 07.09.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 08/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/544 1122 07.09.2022 sl.- plyn- preddavok 10/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/545 120,05 09.09.2022 sl.- telefon - popl.- 8.9.2022.-7.10.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/546 279 09.09.2022 sl. - oprava pračky a sušičky 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2022/547 223,47 07.09.2022 mat.- potraviny - základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/548 513,45 07.09.2022 mat.- potraviny - vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/549 41,52 09.09.2022 mat.- potraviny - mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/550 668,57 09.09.2022 mat.- potraviny - základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/551 24,84 12.09.2022 mat.- potraviny - základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/552 41,4 31.07.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-07/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/553 24 31.08.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/554 55,2 12.09.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-08/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/555 1157,14 12.09.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/556 474,28 10.09.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/557 1281,17 14.09.2022 vodné+stočné- 09.08.22 - 09.09.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/558 54,42 12.09.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 08/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/559 20 19.09.2022 sl.- seminár-Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/560 50 12.09.2022 sl. - Online školenie HACCP 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2022/561 557,32 16.09.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/562 334,15 16.09.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/563 335,76 16.09.2022 mat.- potraviny - základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/564 20 20.09.2022 sl.- seminár- Inventarizácia majetku, záväzkov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/565 48 31.08.2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/566 152,04 20.09.2022 sl.- lapač tukov- čistenie a vývoz odpadu 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/567 497,92 21.09.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/568 407,52 16.09.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/569 477,22 21.09.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/570 237,51 21.09.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/571 71,71 21.09.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/572 105,19 21.09.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/573 150 19.10.2022 sl.- revízia aktívneho bleskozvodu 36964867 MOVIS Pavol Vydarený Krajné
DF2022/574 430,53 20.09.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/575 935,57 22.09.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/576 107,57 22.09.2022 mat.- potraviny-Mišo -tvarohovy krém+Dia krém 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/577 128,8 28.09.2022 mat.- soľ tabletová, RM Clean-umývací 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/578 242,76 27.09.2022 mat.- tonery 4 ks 26931664 DAMEDIS, s.r.o. Brno 2
DF2022/579 667,57 29.09.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/580 362,57 23.09.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/581 269,01 23.09.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/582 139,8 23.09.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/583 198,18 26.09.2022 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/584 201,39 28.09.2022 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/585 386,24 28.09.2022 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/586 97,92 30.09.2022 mat.- potraviny 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/587 450,86 30.09.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/588 920,07 30.09.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/589 412,42 30.09.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/590 170,45 30.09.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/591 55,2 30.09.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-09/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/592 42 01.10.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 10/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/593 90 03.10.2022 sl.- sytémova podpora URBIS- 10.-12/2022 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/594 1502,86 01.10.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 10/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/595 151 01.10.2022 sl.- služby káblovej televízie 10/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/596 35 01.10.2022 sl.-služby do siete internet 10/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/597 88,8 30.09.2022 sl.- Monitoring Server 09/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/598 100 04.10.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 09/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/599 153,08 05.10.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/600 170,83 05.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/601 439,08 30.09.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/602 887,44 30.09.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 09/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/603 343,15 03.10.2022 sl.- paušál za mesiac 10/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/604 285 06.10.2022 sl.- profesný rast zamestnancov RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/605 290,34 06.10.2022 sl.- poistné - Sociálny taxík 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2022/606 24 30.09.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/607 124,57 10.10.2022 sl.- telefon - popl.- 8.10.2022.-7.11.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/608 38,3 01.10.2022 sl.- výmena rohoží 09/2022 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/609 380 18.10.2022 sl.- reminisenčná aktivizácia klientov 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2022/610 250,8 30.09.2022 sl.- previdel.1/4ročná odbor,kontrola- revízia EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2022/611 57,16 30.09.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.- 09/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/612 333,02 11.10.2022 sl.- oprava-kotla RM-G typ:ELR-782 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/613 982,31 11.10.2022 vodné+stočné- 10.09.2022- 05.10.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/614 1496 07.10.2022 sl.- plyn- preddavok 11/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/615 175,6 07.10.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 09/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/616 141,76 06.10.2022 sl.- poistné - Citroen Berlingo 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2022/617 740,16 10.10.2022 mat.- Aviváž Silan, Bonux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/618 213,6 10.10.2022 mat.- Banox, Denkmit, Krystal Sanan klasik 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/619 933,24 10.10.2022 mat.- Eco One Natural, vrecia, Strong One 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/620 666,08 10.10.2022 mat.- Cleamen 410 kupelne, gel.čistič, Sidolux, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/621 241,2 10.10.2022 mat.- kancelársky papier 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/622 288 13.10.2022 sl.- revízia, kontrola nastav.dverí 46093923 FIREWALL, s.r.o. Kľačno
DF2022/623 30 19.10.2022 mat.- keramická hlina 52540880 Ing.Zita Košíková-Zitkina keramická dielňa Čachtice
DF2022/624 180 19.10.2022 mat.- výpal keramických výrobkov vyrob.z 10 kg 52540880 Ing.Zita Košíková-Zitkina keramická dielňa Čachtice
DF2022/625 89,6 19.10.2022 mat.- glazúra na keramiku 52540880 Ing.Zita Košíková-Zitkina keramická dielňa Čachtice
DF2022/626 279 30.09.2022 sl.- bezpečno-tech.sl a ochrana pred požiarmi 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2022/627 222 19.10.2022 mat.- kamera HIK dome OP 2CD infra 3,6 mm 46968369 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/628 14,65 20.10.2022 mat.- materiál na tvorivé dielne 46350322 JUKAN, s.r.o. Prešov
DF2022/629 460,95 10.10.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/630 527,07 20.10.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/631 405,82 10.10.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/632 685,69 21.10.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/633 566,13 21.10.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/634 656,63 20.10.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/635 1043,16 10.10.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/636 311,61 07.10.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/637 630,64 07.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/638 377,21 12.10.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/639 129,36 12.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/640 613,61 14.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/641 704,8 14.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/642 739,65 21.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/643 396,98 21.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/644 296,16 14.10.2022 mat.- Cleamen, dezinf.prostr.Kvart Plus 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/645 194,72 27.10.2022 mat.- potraviny panna cota pohár, Torta banán, 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/646 2,23 14.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/647 319,18 14.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/648 350,37 14.10.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/649 150,86 14.10.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/650 102 31.10.2022 sl.- deratizačné prácce 32778015 ASANA - Služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2022/651 42 01.11.2022 sl.- výkon zodpovednej osoba za 11/2022 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2022/652 88,8 14.11.2022 sl.- Monitoring Server 10/2022 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/653 100 31.10.2022 sl.- zab. prev.kotolne - revízie- 10/2022 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2022/654 1502,86 01.11.2022 sl.- el. energi a- preddavok- 11/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/655 35 01.11.2022 sl.-služby do siete internet 11/2022 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/656 87,94 20.10.2022 mat.- skladateľný prepravný vozík modrý 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/657 289,64 28.10.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/658 804,6 28.10.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/659 75,6 31.10.2022 mat.- potraviny- dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/660 343,47 31.10.2022 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/661 889,76 31.10.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/662 563,96 31.10.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/663 534,82 31.10.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/664 24 31.10.2022 sl.- Soft Altro CSPHyper-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/665 151 01.11.2022 sl.- služby káblovej televízie 11/2022 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/666 834 04.11.2022 mat.- plachty Domino 100 ks 34117598 UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Trenčín
DF2022/667 160,4 03.11.2022 sl.- Soc.txi-výmena oleja filter oleja -servis 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2022/668 405 04.11.2022 sl. - oprava pračiek 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2022/669 472,51 31.10.2022 sl.- Antivirus ESET PROTECT 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/670 110,28 27.10.2022 mat.- kancelárske potreby, zásobník na záves.obaly 50149318 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Bratislava -mestská časť
DF2022/671 42,7 04.11.2022 mat.- USB klúče- spotreba 27082440 Alza-cz. a.s. Praha
DF2022/672 48 28.10.2022 sl.- prev.prehliadka 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2022/673 343,15 02.11.2022 sl.- paušál za mesiac 11/2022 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2022/674 690,97 31.10.2022 sl.- el. energi a- vyúčtovanie- 10/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/675 124,7 03.11.2022 sl.- oprava el.kotla GASTRO METAL, typ:ELR 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/676 1995 07.11.2022 sl.- plyn- preddavok 12/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/677 127,25 07.11.2022 sl.- plyn- vyúčtovanie 10/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2022/678 662,54 10.11.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/679 363,04 10.11.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/680 740,47 04.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/681 373,3 04.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/682 309,11 09.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/683 366,86 09.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/684 193,92 10.11.2022 sl.- Doména, Hosting pre doménu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/685 1246,37 10.11.2022 vodné+stočné- 06.10.2022- 08.11.2022 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2022/686 120,46 10.11.2022 sl.- telefon - popl.- 8.11.2022.-7.12.2022 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2022/687 103,34 03.11.2022 mat.- brezová preglejka, nože, univerzálne a kuchy 05031711 ČistéDřevo s.r.o. Albrechtice
DF2022/688 20 11.11.2022 sl.- seminár- Účtovná závieka k 31.12.2022 pre RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/689 60,72 08.11.2022 sl.- oprava el.kotla ELR 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/690 231,84 11.11.2022 mat.- rukavice NITRIL nepudr.modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2022/691 24,57 07.11.2022 mat.- knihy Vianočná pošta 2.vyd., Snehová sestra 31443923 Panta Rhei s.r.o.  
DF2022/692 57,34 10.11.2022 sl.- paušálny poplatok za tlf.10/2022 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2022/693 882,04 11.11.2022 mat.- kancelárske potreby 50149318 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Bratislava -mestská časť
DF2022/694 279 16.11.2022 sl.- kurz : Odborná činnosť rozvoj pracovných 46106723 VaV Akademy , s.r.o. Prešov
DF2022/695 924 15.11.2022 mat.- Pager Sirius kompletne zdroj 46968369 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/696 288 15.11.2022 sl.- jednorázový ročný poplatok 52695352 Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o. Košice
DF2022/697 115,42 16.11.2022 mat.- lyžice, vidličky, lyžička kávová , servítky 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/698 215,23 10.11.2022 sl.- oprava Konvektomatu AOS101ETA, v.č.ML003294 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/699 180 18.11.2022 mat.- vrecia do koša 60x70 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/700 204 14.11.2022 sl.- servisná prehliadka plynového kotla Viessmann 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/701 323,35 10.11.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/702 250,09 11.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/703 754 11.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/704 150,86 11.11.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/705 812,35 16.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/706 681,94 16.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/707 75,06 18.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/708 30,31 16.11.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/709 700,39 21.11.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2022/710 55,2 11.11.2022 sl.- prenáj. a vývoz nád. 60 l kuch.odpad-10/2022 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2022/711 80 21.11.2022 mat.- dámska pracovná obuv 2x 45854491 BIBIONE s.r.o. Dvorníky-Včeláre
DF2022/712 463,72 20.11.2022 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2022/713 529,7 22.11.2022 mat.- potraviny -mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/714 586,33 22.11.2022 mat.- potraviny -hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/715 20 22.11.2022 sl.- seminár-Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2022/716 91,2 22.11.2022 sl.- kontrola a čistenie komínových telies 2 ks 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/717 200,55 25.11.2022 sl.- Citroen- servis-výmena oleja 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2022/718 44,4 21.11.2022 mat.- sada kolečiek 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/719 856,91 21.11.2022 mat.- taniere, lyžičky, soľ tabletová clean-umývac 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/720 237,6 16.11.2022 mat.- náhrada na mop 40 ka 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/721 1047,89 25.11.2022 mat.- Big Tower Silver-2 ks-difuzér Big Tower 1 ks 51666651 Alfa Pureo s.r.o. Bošany
DF2022/722 65 24.11.2022 sl.- seminár Komplexná správa dokumentov 37922190 Asociácia správcov registratúry Nováky
DF2022/723 16,2 29.11.2022 sl.- servisný úkon-nastavenie pripojenie prístupu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/724 223,6 25.11.2022 mat.- tlakomer OMRON M6 Comfort-2 ks, Manometrický 36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Prešov
DF2022/725 1889,7 30.11.2022 mat.- počítač-DELL Optiplex 3090, LCD 27" 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/726 255 30.11.2022 sl.- preklopenie dvoch PC na nové DELL, inštalácia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2022/727 277,89 23.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/728 381,3 23.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/729 16,38 25.11.2022 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/730 444,17 25.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/731 714,35 25.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/732 280,28 30.11.2022 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/733 351,92 30.11.2022 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2022/734 531,08 30.11.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/735 219,26 30.11.2022 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2022/736 454,42 28.11.2022 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín