Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2023/1 42 01.01.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 01/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/2 523,99 04.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/3 527,1 04.01.2023 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/4 104,83 05.01.2023 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/5 35 02.01.2023 sl.- prístup do siete internet- 01/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/6 174 02.01.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 01/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/7 343,15 02.01.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 01/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/8 90 03.01.2023 sl.- systémová podpora URBIS- 01-03/2023 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/9 12,6 31.12.2023 sl.- aktualizácia web stránky dopln.faktúr 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2023/10 25 09.01.2023 sl.- webinár- ako sa vyhnúť chybám pri zúčtovaní 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/11 38,3 01.01.2023 sl.- výmena rohoží 12/22 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/12 1044,42 31.12.2023 sl.- vyúčtovanie el.en- 12/22 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/13 216 05.01.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/14 119,96 10.01.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.01.-07.02.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/15 23 10.01.2023 sl.- seminár-online-Ročné zúčtovanie preddavkov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/16 55,2 11.01.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 12/22 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/17 60 11.01.2023 sl.- školenie k informačnému sys. Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/18 1022,65 11.01.2023 sl.- vodné+stočné 08.12.-31.12/22-1.1.-4.1.23 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/19 2493 10.01.2023 sl.- plyn-preddavok 02/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/20 -13,24 10.01.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 12/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/21 962,36 11.01.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/22 174,76 11.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/23 559,41 11.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne + základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/24 303,57 11.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/25 56,7 10.01.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 12/22 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/26 83,05 13.01.2023 mat.-cartrige epson T551XL 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/27 60 16.01.2023 sl. - školenie k inf.sys.URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/28 504 18.01.2023 sl.- Licencia rok 2023 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2023/29 512,94 19.01.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/30 100,49 20.01.2023 mat.- potraviny-treska s majonezou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/31 352,11 18.01.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/32 41,78 13.01.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/33 469,97 13.01.2023 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/34 658,11 18.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/35 396,4 10.01.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/36 2033 24.01.2023 sl.- el.en- zábezpeka január 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/37 125,04 26.01.2023 sl.- výmena filtrov v zariadeniach VTS 36312363 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/38 109,56 26.01.2023 mat.- potraviny-tvarohovy krem 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/39 531,87 31.01.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/40 58,44 31.01.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/41 376,38 31.01.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/42 564,47 31.01.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/43 464,71 31.01.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/44 1032,36 31.01.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/45 644,3 20.01.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/46 616,1 18.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/47 615,04 25.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/48 825,26 25.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/49 88,8 31.01.2023 sl.- Monitoring server 01/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/50 751,89 31.01.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/51 42 01.02.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 02/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/52 387,07 01.02.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 02/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/53 35 01.02.2023 sl.- prístup do siete internet- 02/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/54 174 01.02.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 02/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/55 120 31.01.2023 sl.- zab. prev. kotolne 01/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/56 274,99 01.02.2023 sl.- odborná prehliadka a skúš. zariad.na spotrebu 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/57 153,53 03.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/58 575,38 13.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/59 272,31 01.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/60 375,79 03.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/61 557,2 03.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/62 594,91 01.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/63 44,64 01.02.2023 sl.- výmena rohoží 01/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/64 355 08.02.2023 sl.- členský príspevok pre rok 2023 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/65 23 08.02.2023 sl.- seminár-online-nové postupy účtovania 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/66 48 31.01.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/67 241 06.02.2023 sl.- oprava sušičky T16 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/68 2640,77 31.01.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie január 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/69 660,75 09.02.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/70 411,78 08.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/71 53,7 08.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/72 440,02 08.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/73 4,28 08.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/74 50 09.02.2023 sl.- webinár-Myšlienkové mapy v individulálnom 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/75 55,2 09.02.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 01/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/76 570 08.02.2023 sl.- výroba a montáž 3 dverovej skrine 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2023/77 1364,52 09.02.2023 sl.- vodné+stočné 5.1.-6.2.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/78 2383 07.02.2023 sl.- plyn-preddavok 03/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/79 -577,78 07.02.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 01/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/80 118,27 10.02.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.02.-07.03.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/81 60,96 10.02.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 01/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/82 570,8 10.02.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/83 588,29 14.02.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/84 507,32 14.02.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/85 100 14.02.2023 sl.- školenie HACCP online-kuchyňa 55118771 HACCP Consulting s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce
DF2023/86 407,69 10.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/87 361,1 10.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/88 23,42 10.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/89 381,73 15.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/90 331,81 15.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/91 605,67 17.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/92 316,66 17.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/93 15,18 17.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/94 89,42 10.02.2023 mat.- potraviny-parizsky salat 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/95 112,2 15.02.2023 mat.- potraviny-miso tvarohovy krem 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/96 172,6 15.02.2023 sl.- oprava kotlov 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/97 50 20.02.2023 sl.- webinár- úloha sestry v ZSS a následná 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/98 25 20.02.2023 sl.- webinár- Personálne podmienky podľa nových 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/99 564,12 17.02.2023 mat.- vrecia , utierky, TP Jumbo Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/100 546,6 17.02.2023 mat.- aviváž, Denkmit, Cleamen, Jar, Sidolux, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/101 60 21.02.2023 sl.- školenie k informačnému sys. Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/102 717,59 20.02.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/103 310,32 22.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/104 338,82 22.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/105 809,36 20.02.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/106 698,32 20.02.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/107 69 22.02.2023 sl.-vzdelávacie podujatie-Inšpekcia v soc.veciach 50392701 3P - Projekt n.o. Prešov
DF2023/108 114 22.02.2023 sl.- oprava pračky- technik+ cest.náklady 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/109 2125,94 27.02.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/110 381,54 24.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/111 515,31 24.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/112 8,75 22.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/113 18,15 27.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/114 266,4 24.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/115 75,6 28.02.2023 mat.- potraviny- dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/116 156,57 28.02.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/117 460 28.02.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/118 120 28.02.2023 sl.- zab. prev. kotolne 02/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/119 35 01.03.2023 sl.- prístup do siete internet- 03/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/120 174 01.03.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 03/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/121 42 02.03.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 03/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/122 387,07 02.03.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 03/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/123 1213,22 28.02.2023 sl.- tlačiareň EPSON L15150 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/124 23 03.03.2023 sl.- seminár-online-Účtovníctvo a rozpočtovníctvov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/125 88,8 28.02.2023 sl.- Monitoring server 02/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/126 50 03.03.2023 sl.- webinár-Alternatív.formy komunikácie s klient 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/127 221,1 03.03.2023 mat.- potraviny-miso tvarohovy krem+ DIA+ treska 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/128 1478,16 03.03.2023 sl.- náhradný zdroj- stykače, servis.práce, filtre 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2023/129 406,36 28.02.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/130 2354,18 28.02.2023 sl.- el.en- február 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/131 24 28.02.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/132 54 28.02.2023 sl.- servisný úkon - obnovenie po výpadku el.en. 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/133 117,3 09.03.2023 mat.- potraviny-Mišo krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/134 337,61 08.03.2023 mat.- potraviny -torta čokoláda , panna cotta 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/135 350,26 08.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/136 418,28 08.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/137 860,84 03.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/138 1185,54 07.03.2023 sl.- vodné+stočné 7.2..-6.3.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/139 1472 07.03.2023 sl.- plyn-preddavok 04/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/140 -574,78 07.03.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 02/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/141 55,2 10.03.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 02/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/142 44,64 01.03.2023 sl.- výmena rohoží 02/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/143 116,14 10.03.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.03..-07.04.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/144 370,32 10.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/145 263,83 10.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/146 507,01 03.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/147 1084,75 09.03.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/148 848,12 13.03.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/149 635,93 13.03.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/150 53,11 10.03.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 02/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/151 177,05 08.03.2023 sl. - ubytovanie - konferencia-Podpora a rozvoj 35735953 HOTEL SENEC a.s. Bratislava
DF2023/152 237 08.03.2023 sl. - konferencia-Podpora a rozvoj 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/153 91,2 13.03.2023 sl.- kontrola komínových telies v ZpS 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/154 1100 13.03.2023 sl.- odborná prehliadka a skúšky el.zariadenia 32775377 Ľubomír Vilín Nové Mesto nad Váhom
DF2023/155 120 07.03.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/156 950 15.03.2023 sl.- spracovanie kompl.dokumentácie-Štandardy 46582339 Európska Vzdelávacia Agentúra MERIDIÁN s.r.o. Bratislava
DF2023/157 35,06 15.03.2023 mat.- poťah na dvojkreslo a na kreslo 2121649761 4Home CEE s.r.o, Bratislava
DF2023/158 183,6 16.03.2023 mat.- tanier delený Bormioli Rocco Careware 25,5 c 29181747 GASTROZONE , spol. s.r.o. Brno
DF2023/159 295 16.03.2023 sl.- profesný rast zamestnancov RO 22-24.5.2023 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/160 275,17 03.03.2023 mat.- tonery 26931664 DAMEDIS, s.r.o. Brno 2
DF2023/161 138,96 20.03.2023 mat.- taniere, misky , misy a lyžice 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/162 81 31.01.2023 sl.- nastav.vzdial.pripojenia, inštalácia VPN 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/163 158,01 17.03.2023 mat.- Multielastický poťah na kreslo 10 ks 2121649761 4Home CEE s.r.o, Bratislava
DF2023/164 96,43 17.03.2023 mat.- potraviny-parizsky salat 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/165 103,9 24.03.2023 mat.- potraviny-treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/166 1165,69 20.03.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/167 478,77 10.03.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/168 597,09 20.03.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/169 572,74 20.03.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/170 558,65 20.03.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/171 411,76 15.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/172 362,18 15.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/173 524,76 17.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/174 348,65 17.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/175 790,46 22.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/176 742,97 22.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/177 85,75 22.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/178 85,54 24.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/179 228,5 20.03.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/180 46,19 22.03.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/181 183,6 16.03.2023 mat.-tanier delený Bormioli Rocco Careware 29181747 GASTROZONE , spol. s.r.o. Brno
DF2023/182 594,86 15.03.2023 sl.- oprava systému EPS v ZPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2023/183 444 15.03.2023 sl.- pravidelná ročná kontrola sys.EPS a hlasovej 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín