Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2023/1 42 01.01.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 01/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/2 523,99 04.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/3 527,1 04.01.2023 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/4 104,83 05.01.2023 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/5 35 02.01.2023 sl.- prístup do siete internet- 01/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/6 174 02.01.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 01/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/7 343,15 02.01.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 01/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/8 90 03.01.2023 sl.- systémová podpora URBIS- 01-03/2023 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/9 12,6 31.12.2023 sl.- aktualizácia web stránky dopln.faktúr 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2023/10 25 09.01.2023 sl.- webinár- ako sa vyhnúť chybám pri zúčtovaní 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/11 38,3 01.01.2023 sl.- výmena rohoží 12/22 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/12 1044,42 31.12.2023 sl.- vyúčtovanie el.en- 12/22 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/13 216 05.01.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/14 119,96 10.01.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.01.-07.02.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/15 23 10.01.2023 sl.- seminár-online-Ročné zúčtovanie preddavkov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/16 55,2 11.01.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 12/22 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/17 60 11.01.2023 sl.- školenie k informačnému sys. Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/18 1022,65 11.01.2023 sl.- vodné+stočné 08.12.-31.12/22-1.1.-4.1.23 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/19 2493 10.01.2023 sl.- plyn-preddavok 02/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/20 -13,24 10.01.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 12/2022 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/21 962,36 11.01.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/22 174,76 11.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/23 559,41 11.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne + základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/24 303,57 11.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/25 56,7 10.01.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 12/22 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/26 83,05 13.01.2023 mat.-cartrige epson T551XL 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/27 60 16.01.2023 sl. - školenie k inf.sys.URBIS 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/28 504 18.01.2023 sl.- Licencia rok 2023 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2023/29 512,94 19.01.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/30 100,49 20.01.2023 mat.- potraviny-treska s majonezou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/31 352,11 18.01.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/32 41,78 13.01.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/33 469,97 13.01.2023 mat.- potraviny- základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/34 658,11 18.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/35 396,4 10.01.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/36 2033 24.01.2023 sl.- el.en- zábezpeka január 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/37 125,04 26.01.2023 sl.- výmena filtrov v zariadeniach VTS 36312363 Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/38 109,56 26.01.2023 mat.- potraviny-tvarohovy krem 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/39 531,87 31.01.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/40 58,44 31.01.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/41 376,38 31.01.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/42 564,47 31.01.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/43 464,71 31.01.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/44 1032,36 31.01.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/45 644,3 20.01.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/46 616,1 18.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/47 615,04 25.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/48 825,26 25.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/49 88,8 31.01.2023 sl.- Monitoring server 01/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/50 751,89 31.01.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/51 42 01.02.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 02/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/52 387,07 01.02.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 02/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/53 35 01.02.2023 sl.- prístup do siete internet- 02/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/54 174 01.02.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 02/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/55 120 31.01.2023 sl.- zab. prev. kotolne 01/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/56 274,99 01.02.2023 sl.- odborná prehliadka a skúš. zariad.na spotrebu 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/57 153,53 03.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/58 575,38 13.01.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/59 272,31 01.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/60 375,79 03.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/61 557,2 03.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/62 594,91 01.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/63 44,64 01.02.2023 sl.- výmena rohoží 01/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/64 355 08.02.2023 sl.- členský príspevok pre rok 2023 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/65 23 08.02.2023 sl.- seminár-online-nové postupy účtovania 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/66 48 31.01.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/67 241 06.02.2023 sl.- oprava sušičky T16 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/68 2640,77 31.01.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie január 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/69 660,75 09.02.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/70 411,78 08.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/71 53,7 08.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/72 440,02 08.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/73 4,28 08.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/74 50 09.02.2023 sl.- webinár-Myšlienkové mapy v individulálnom 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/75 55,2 09.02.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 01/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/76 570 08.02.2023 sl.- výroba a montáž 3 dverovej skrine 40749827 Radoský Peter Krakovany
DF2023/77 1364,52 09.02.2023 sl.- vodné+stočné 5.1.-6.2.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/78 2383 07.02.2023 sl.- plyn-preddavok 03/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/79 -577,78 07.02.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 01/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/80 118,27 10.02.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.02.-07.03.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/81 60,96 10.02.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 01/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/82 570,8 10.02.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/83 588,29 14.02.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/84 507,32 14.02.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/85 100 14.02.2023 sl.- školenie HACCP online-kuchyňa 55118771 HACCP Consulting s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce
DF2023/86 407,69 10.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/87 361,1 10.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/88 23,42 10.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/89 381,73 15.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/90 331,81 15.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/91 605,67 17.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/92 316,66 17.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/93 15,18 17.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/94 89,42 10.02.2023 mat.- potraviny-parizsky salat 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/95 112,2 15.02.2023 mat.- potraviny-miso tvarohovy krem 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/96 172,6 15.02.2023 sl.- oprava kotlov 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/97 50 20.02.2023 sl.- webinár- úloha sestry v ZSS a následná 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/98 25 20.02.2023 sl.- webinár- Personálne podmienky podľa nových 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/99 564,12 17.02.2023 mat.- vrecia , utierky, TP Jumbo Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/100 546,6 17.02.2023 mat.- aviváž, Denkmit, Cleamen, Jar, Sidolux, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/101 60 21.02.2023 sl.- školenie k informačnému sys. Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/102 717,59 20.02.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/103 310,32 22.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/104 338,82 22.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/105 809,36 20.02.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/106 698,32 20.02.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/107 69 22.02.2023 sl.-vzdelávacie podujatie-Inšpekcia v soc.veciach 50392701 3P - Projekt n.o. Prešov
DF2023/108 114 22.02.2023 sl.- oprava pračky- technik+ cest.náklady 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/109 2125,94 27.02.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/110 381,54 24.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/111 515,31 24.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/112 8,75 22.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/113 18,15 27.02.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/114 266,4 24.02.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/115 75,6 28.02.2023 mat.- potraviny- dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/116 156,57 28.02.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/117 460 28.02.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/118 120 28.02.2023 sl.- zab. prev. kotolne 02/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/119 35 01.03.2023 sl.- prístup do siete internet- 03/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/120 174 01.03.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 03/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/121 42 02.03.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 03/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/122 387,07 02.03.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 03/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/123 1213,22 28.02.2023 sl.- tlačiareň EPSON L15150 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/124 23 03.03.2023 sl.- seminár-online-Účtovníctvo a rozpočtovníctvov 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/125 88,8 28.02.2023 sl.- Monitoring server 02/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/126 50 03.03.2023 sl.- webinár-Alternatív.formy komunikácie s klient 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/127 221,1 03.03.2023 mat.- potraviny-miso tvarohovy krem+ DIA+ treska 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/128 1478,16 03.03.2023 sl.- náhradný zdroj- stykače, servis.práce, filtre 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2023/129 406,36 28.02.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/130 2354,18 28.02.2023 sl.- el.en- február 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/131 24 28.02.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/132 54 28.02.2023 sl.- servisný úkon - obnovenie po výpadku el.en. 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/133 117,3 09.03.2023 mat.- potraviny-Mišo krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/134 337,61 08.03.2023 mat.- potraviny -torta čokoláda , panna cotta 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/135 350,26 08.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/136 418,28 08.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/137 860,84 03.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/138 1185,54 07.03.2023 sl.- vodné+stočné 7.2..-6.3.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/139 1472 07.03.2023 sl.- plyn-preddavok 04/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/140 -574,78 07.03.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 02/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/141 55,2 10.03.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 02/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/142 44,64 01.03.2023 sl.- výmena rohoží 02/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/143 116,14 10.03.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.03..-07.04.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/144 370,32 10.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/145 263,83 10.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/146 507,01 03.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/147 1084,75 09.03.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/148 848,12 13.03.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/149 635,93 13.03.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/150 53,11 10.03.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 02/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/151 177,05 08.03.2023 sl. - ubytovanie - konferencia-Podpora a rozvoj 35735953 HOTEL SENEC a.s. Bratislava
DF2023/152 237 08.03.2023 sl. - konferencia-Podpora a rozvoj 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2023/153 91,2 13.03.2023 sl.- kontrola komínových telies v ZpS 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/154 1100 13.03.2023 sl.- odborná prehliadka a skúšky el.zariadenia 32775377 Ľubomír Vilín Nové Mesto nad Váhom
DF2023/155 120 07.03.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/156 950 15.03.2023 sl.- spracovanie kompl.dokumentácie-Štandardy 46582339 Európska Vzdelávacia Agentúra MERIDIÁN s.r.o. Bratislava
DF2023/157 35,06 15.03.2023 mat.- poťah na dvojkreslo a na kreslo 2121649761 4Home CEE s.r.o, Bratislava
DF2023/158 183,6 16.03.2023 mat.- tanier delený Bormioli Rocco Careware 25,5 c 29181747 GASTROZONE , spol. s.r.o. Brno
DF2023/159 295 16.03.2023 sl.- profesný rast zamestnancov RO 22-24.5.2023 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/160 275,17 03.03.2023 mat.- tonery 26931664 DAMEDIS, s.r.o. Brno 2
DF2023/161 138,96 20.03.2023 mat.- taniere, misky , misy a lyžice 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/162 81 31.01.2023 sl.- nastav.vzdial.pripojenia, inštalácia VPN 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/163 158,01 17.03.2023 mat.- Multielastický poťah na kreslo 10 ks 2121649761 4Home CEE s.r.o, Bratislava
DF2023/164 96,43 17.03.2023 mat.- potraviny-parizsky salat 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/165 103,9 24.03.2023 mat.- potraviny-treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/166 1165,69 20.03.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/167 478,77 10.03.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/168 597,09 20.03.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/169 572,74 20.03.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/170 558,65 20.03.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/171 411,76 15.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/172 362,18 15.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/173 524,76 17.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/174 348,65 17.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/175 790,46 22.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/176 742,97 22.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/177 85,75 22.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/178 85,54 24.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/179 228,5 20.03.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/180 46,19 22.03.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/181 183,6 16.03.2023 mat.-tanier delený Bormioli Rocco Careware 29181747 GASTROZONE , spol. s.r.o. Brno
DF2023/182 594,86 15.03.2023 sl.- oprava systému EPS v ZPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2023/183 444 15.03.2023 sl.- pravidelná ročná kontrola sys.EPS a hlasovej 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2023/184 1451,14 30.03.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/185 115,92 30.03.2023 mat.- potraviny-tvarohovy krem 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/186 267,5 29.03.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/187 399,87 29.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/188 276,4 29.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/189 88,8 30.03.2023 sl.- Monitoring server 03/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/190 39 27.03.2023 sl.-refundácia výdavkov- s testovaním sterilizač. 00610968 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
DF2023/191 38 27.03.2023 sl.-refundácia výdavkov - rozbor sterov 00610968 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
DF2023/192 279 31.03.2023 sl.- BOZP .ochrana pred požiarmi 1-3/2023 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2023/193 48 30.03.2023 mat.- samolepka 6x3 cm Zariadenie pre senioorov 34131396 Štúdio TEXO, spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/194 437,11 22.03.2023 mat.- vrecia , utierka, tašky, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/195 1103,64 22.03.2023 mat.- Cleamen, Jar, Sidolux, pen.mydlo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/196 120 31.03.2023 sl.- zab. prev. kotolne 03/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/197 42 01.04.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 04/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/198 174 03.04.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 04/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/199 101,52 03.04.2023 sl.- systémová podpora URBIS- 04-06/2023 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/200 400 01.04.2023 mat.- metodická príručka opatrov.procesu s individ 36408760 Tabita s.r.o. Štefanov
DF2023/201 35 03.04.2023 sl.- prístup do siete internet- 04/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/202 940,63 31.03.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/203 427,3 31.03.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/204 314,07 31.03.2023 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/205 384,38 31.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/206 772,4 31.03.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/207 732,89 31.03.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/208 387,07 03.04.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 04/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/209 2593,12 31.03.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie marec 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/210 24 31.03.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/211 44,64 01.04.2023 sl.- výmena rohoží 03/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/212 1082 06.04.2023 sl.- plyn-preddavok 05/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/213 -626,03 06.04.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 03/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/214 867,4 06.04.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/215 755,82 05.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/216 139,86 05.04.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/217 110,4 06.04.2023 mat.- potraviny-Mišo krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/218 115,84 10.04.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.04..-07.05.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/219 12,6 31.03.2023 sl.- aktualizácia web stránky dopln.faktúr 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2023/220 1057,54 11.04.2023 sl.- vodné+stočné 7.3..-3.4.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/221 63,43 11.04.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 03/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/222 61,2 12.04.2023 mat.- soľ tabletová 25 kg 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/223 55,2 14.04.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 03/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/224 95,26 14.04.2023 mat.- potraviny-parížsky šalát 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/225 118,68 19.04.2023 mat.- Miso-tvarohovy krem, DIA 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/226 663,94 05.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/227 238,64 12.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/228 404,59 14.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/229 314,86 19.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/230 315,71 12.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/231 628,76 10.04.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/232 436,29 14.04.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/233 440,97 17.04.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/234 23 14.04.2023 mat.- prac.zošit-Cvičenia pamäti pre seniorov II. 47372851 Socialis spol. s.r.o. Svit
DF2023/235 1049,06 17.04.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/236 28,6 19.04.2023 mat.- LED Núdzové svietidlo 3W 3H IP65 36377937 ELSPOIN, spol. s.r.o. Rajec
DF2023/237 80 19.04.2023 sl.- skupinová supervízia vykonaná 19.4.2023 412610097 Mgr.Peter Kollárovič- LIFE consult Komárno
DF2023/238 182,95 12.04.2023 mat.- vrecia , TP Jumbo Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/239 336,85 12.04.2023 mat.- aviváž silan, Denkmit, rukavice , fólia 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/240 831,05 21.04.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/241 552,94 20.04.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/242 844,63 14.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/243 390,68 19.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/244 535,88 21.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/245 601,7 21.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/246 23 25.04.2023 sl.- seminár-online-Dohody...Komplexne rok 2023 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/247 135 25.04.2023 sl.- servisný úkon - Problém s Outlookom , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/248 102 24.04.2023 sl.- deratizačné práce 32778015 ASANA - Služby DDD Nové Mesto nad Váhom
DF2023/249 88,8 27.04.2023 sl.- Monitoring server 04/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/250 120 28.04.2023 sl.- zab. prev. kotolne 04/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/251 300 15.04.2023 sl.- elektromontážne práce pripomiekované 37024752 GURIČAN Zdeno Nové Mesto nad Váhom
DF2023/252 287,33 28.04.2023 mat.- Cleamen 100/200 generálny,denný 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/253 24 29.04.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/254 42 01.05.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 05/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/255 160 27.04.2023 sl.- skupinová supervízia vykonaná 27.4.2023 412610097 Mgr.Peter Kollárovič- LIFE consult Komárno
DF2023/256 387,07 02.05.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 05/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/257 174 02.05.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 05/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/258 35 02.05.2023 sl.- prístup do siete internet- 05/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/259 44,64 01.05.2023 sl.- výmena rohoží 04/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/260 2336,87 30.04.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie apríl 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/261 210 04.05.2023 sl.- zhodnotenie 190809 zmesi tukov a olejov 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/262 23 04.05.2023 sl.- seminár-online-Praktická aplikácia Soc.fondu 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/263 294 13.04.2023 sl.- internet- montážne práce, Repeater Panasonic 44564112 TELEFAX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/264 72 04.05.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/265 1204,24 27.04.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/266 598,32 05.05.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/267 103,9 05.05.2023 mat.- potraviny- Treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/268 335,95 26.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/269 532,96 26.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/270 109,3 28.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/271 340,24 28.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/272 279,24 28.04.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/273 271,72 03.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/274 362,42 03.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/275 671,64 05.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/276 41,78 05.05.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/277 455,71 05.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/278 714,32 30.04.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/279 400,89 28.04.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/280 247,47 28.04.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/281 63 28.04.2023 mat.- potraviny- Dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/282 45 04.05.2023 met.- publikácia- "ˇÚčtovné súvzťažnosti 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2023/283 55,2 09.05.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 04/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/284 596,89 10.05.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/285 497,5 10.05.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/286 821 05.05.2023 sl.- plyn-preddavok 06/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/287 49,86 05.05.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 04/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/288 117,08 10.05.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.05..-07.06.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/289 52,13 10.05.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 04/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/290 14,4 05.05.2023 sl.- Cookies lišta 30.4.-29.4.2023 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2023/291 267 11.05.2023 sl.- kurz- Kognitívne cvičenia pre aktívnych 31821791 Centrum Memory n.o. Bratislava
DF2023/292 203,78 12.05.2023 sl.- soc.Txi-valec spojkovy, DOT 4-kvapalina 32779755 František Jankech JaKub Nové Mesto nad Váhom
DF2023/293 1722,1 12.05.2023 sl.- vodné+stočné 04.04.-09.05.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/294 1017,39 15.05.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/295 431,56 10.05.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/296 964,92 12.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/297 115,92 11.05.2023 mat.- potraviny-Mišo krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/298 200 16.05.2023 sl.- konferencia URBIS2023-hotel Patria Štrbské 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/299 1432,28 26.04.2023 sl.- oprava pračky- technik+ cest.náklady 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/300 681,5 16.05.2023 mat.- vrecia , utierky, TP Jumbo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/301 628,14 16.05.2023 mat.- Tongo avivýž, Jar, Cleamen, Banox, Sidolux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/302 660 26.05.2023 sl.-vzdelávacie podujatie "Manipulačné techniky 50392701 3P - Projekt n.o. Prešov
DF2023/303 1799,55 29.05.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/304 199,31 26.05.2023 mat.- potraviny-treska s majonezou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/305 631,42 20.05.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/306 895,97 19.05.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/307 450,68 19.05.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/308 682,16 31.05.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/309 542,55 31.05.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/310 75,6 31.05.2023 mat.- potraviny- dia slivky 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/311 921,6 17.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/312 896,24 17.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/313 37,82 19.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/314 647,52 26.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/315 506,97 26.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/316 128,3 26.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/317 298,48 31.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/318 332,88 31.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/319 491,33 12.05.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/320 88,8 31.05.2023 sl.- Monitoring server 05/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/321 174 01.06.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 06/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/322 42 01.06.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 06/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/323 447,12 26.05.2023 sl.- kontrola prenos.has.prístr.,kontrola požiar. 36325155 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/324 35 01.06.2023 sl.- prístup do siete internet- 06/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/325 915,7 31.05.2023 sl.-oprava krájača zeleniny typ:TRK 45 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/326 295,51 29.05.2023 mat.- Denkmit, jar, alobal,n rukavice, utierka 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/327 44,64 01.06.2023 sl.- výmena rohoží 05/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/328 387,07 01.06.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 06/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/329 117,3 01.06.2023 mat.- potraviny-Mišo krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/330 882,81 05.06.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/331 512,5 02.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/332 300,63 02.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/333 41,78 02.06.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/334 617,57 31.05.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/335 74,2 31.05.2023 mat.- Rukavice na suché a mokré masáže 51400294 TheraCare s.r.o. Bratislava
DF2023/336 2453,81 31.05.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie máj 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/337 24 31.05.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/338 1141,01 07.06.2023 sl.- vodné+stočné 10.05.-05.06.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/339 150 31.05.2023 sl.- aktualizácia legislavívy v dokumentácii 55118771 HACCP Consulting s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce
DF2023/340 118,8 09.06.2023 mat.- vrecia 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/341 55,2 09.06.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 05/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/342 412,57 12.06.2023 mat.- pracovná obuv -zdravotnícky úsek 43959954 KORAKO plus, s.r.o. Partizánske
DF2023/343 691 06.06.2023 sl.- plyn-preddavok 07/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/344 22,61 06.06.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 05/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/345 66,23 12.06.2023 sl.- úraz.poist.osôb prepravovaných motor.vozid. 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2023/346 303,98 08.06.2023 mat.- príbory/vidlička,nožík,lyžica, čajové lyži/ 46232184 SOLA Switzerland EU s.r.o. Ivanka pri Nitre
DF2023/347 306,72 12.06.2023 mat.- Mixér ručný SPEEDY-200 / 600024 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/348 207 13.06.2023 mat.- rukavice NITRIL nepudr.modré S a M 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2023/349 119,38 10.06.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.06..-07.07.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/350 56,72 12.06.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 05/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/351 115,92 08.06.2023 mat.- potraviny-Mišo krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/352 632,76 10.06.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/353 565,97 12.06.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/354 313,69 12.06.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/355 283,68 07.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/356 358,86 07.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/357 434,53 09.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/358 393,44 09.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/359 307,76 14.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/360 407,54 14.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/361 41,78 09.06.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/362 791,46 15.06.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/363 96,43 16.06.2023 mat.- potraviny-parizsky salat 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/364 535,26 20.06.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/365 397,46 20.06.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/366 428,32 16.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/367 283,25 16.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/368 120 15.06.2023 sl.- zab. prev. kotolne 05/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/369 250,8 16.06.2023 sl.- Štvrťročná kontrola EPS a HSP 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2023/370 279 30.06.2023 sl.- BOZP .ochrana pred požiarmi 4-6/2023 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2023/371 713,05 30.06.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/372 251,26 30.06.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/373 1364,38 29.06.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/374 38,03 21.06.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/375 883,3 21.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/376 710,47 21.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/377 29,16 28.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/378 234,2 28.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/379 430,62 28.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/380 479,62 20.06.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/381 42 01.07.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 07/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/382 24 30.06.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/383 88,8 30.06.2023 sl.- Monitoring server 06/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/384 660,48 21.06.2023 mat.- vrecia , utierky, TP Jumbo,hyg.vrecká 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/385 1231,8 21.06.2023 mat.- aviváž, Denkmit, Cleamen, Sidolux, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/386 12 29.06.2023 mat.- Novomestský spravodaj 1-12/2023 00350702 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
DF2023/387 101,52 03.07.2023 sl.- systémová podpora URBIS- 07-09/2023 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/388 31,34 03.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/389 607,99 30.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/390 137,04 30.06.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/391 722,5 30.06.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/392 35 03.07.2023 sl.- prístup do siete internet- 07/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/393 174 03.07.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 07/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/394 120 30.06.2023 sl.- zab. prev. kotolne 06/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/395 11880 30.06.2023 sl.-vývoz komun.odpad- 2x za týždeň 1100 l nádoba 00350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
DF2023/396 782,76 30.06.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne + základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/397 588,57 06.07.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/398 55,2 07.07.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 06/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/399 12,6 30.06.2023 sl.- aktualizácia web.stránky, doplnenie menu, 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2023/400 387,07 03.07.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 07/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/401 2381,63 30.06.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie jún 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/402 561 07.07.2023 sl.- plyn-preddavok 08/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/403 -17,04 07.07.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 06/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/404 121,11 10.07.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.07..-07.08.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/405 1354,02 10.07.2023 sl.- vodné+stočné 06.06.-06.07.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/406 54,01 10.07.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 06/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/407 44,64 01.07.2023 sl.- výmena rohoží 06/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/408 192 11.07.2023 sl.- poskyt.zdrav.starostlivosti 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/409 515,06 10.07.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/410 106,56 07.07.2023 mat.- potraviny- Treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/411 41,78 07.07.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/412 34,27 12.07.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/413 326,72 07.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/414 691,33 07.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/415 347,11 12.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/416 501,03 12.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/417 696,19 13.07.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/418 358,67 14.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/419 118,68 13.07.2023 mat.- potraviny-Mišo-tvrohový krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/420 100 17.07.2023 sl.- aktualiz.progr. SOCEV-úprava sumy životného . Hudec Roman Žilina
DF2023/421 13,5 18.07.2023 sl.- sprístupnenie URBIS-pridanie práv do 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/422 287,82 19.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/423 293,46 20.07.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/424 917,32 20.07.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/425 397,01 20.07.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/426 419,07 20.07.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/427 301,56 21.07.2023 mat.- Cleamen 310,gel,JAR, Sidolux,Cif 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/428 414,19 21.07.2023 mat.- TP Jumbo,vrecia,Eco One 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/429 481,66 14.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/430 384,24 21.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/431 302,47 21.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/432 90,55 21.07.2023 mat.- potraviny-parižsky šalát 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/433 539,64 20.07.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/434 637,33 20.07.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/435 105,23 28.07.2023 mat.- potraviny-treska s majonezou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/436 343,04 26.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/437 133 26.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/438 442,8 28.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/439 575,28 28.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/440 135,25 26.07.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/441 266,4 27.07.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/442 88,8 28.07.2023 sl.- Monitoring server 07/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/443 1095,16 28.07.2023 sl.- oprava pračky- technik+ cest.náklady 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/444 1318,97 31.07.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/445 120 27.07.2023 sl.- zab. prev. kotolne 07/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/446 312 27.07.2023 mat.-papier 35729040 FaxCopy a.s. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/447 42 01.08.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 08/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/448 174 01.08.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 08/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/449 586,15 31.07.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/450 610,52 31.07.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/451 75,6 31.07.2023 mat.- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/452 272,04 31.07.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/453 339,15 02.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/454 255,45 02.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/455 421,51 19.07.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/456 35 01.08.2023 sl.- prístup do siete internet- 08/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/457 44,64 01.08.2023 sl.- výmena rohoží 07/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/458 24 31.07.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/459 777,54 04.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/460 284,38 04.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/461 62,68 04.08.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/462 118,68 03.08.2023 mat.- potraviny-miso tvarohovy krem 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/463 72 31.07.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/464 118,8 07.08.2023 sl.- zverejnenie ponuky -opatrovateľka-na 35800861 Profesia,spol.s.r.o. Bratislava
DF2023/465 821 07.08.2023 sl.- plyn-preddavok 09/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/466 89,52 07.08.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 07/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/467 2740,4 31.07.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie júl 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/468 55,2 08.08.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 07/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/469 297,41 07.08.2023 mat.- vrecia , utierky, TP Jumbo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/470 237,42 07.08.2023 mat.- aviváž Silan,Denkmint 1,25l,Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/471 123,03 10.08.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.08..-07.09.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/472 51,32 10.08.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 07/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/473 1507,96 10.08.2023 sl.- vodné+stočné 07.07.-09.08.2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/474 158,02 14.08.2023 sl.- oprava pračky- technik+ cest.náklady 35901896 PRAGOPERUN SK s.r.o. Bratislava
DF2023/475 188,89 14.08.2023 sl.- oprava kotlov-kúrenárske práce 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/476 931,83 07.08.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/477 644,49 16.08.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/478 718,41 10.08.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/479 446,76 09.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/480 244,12 09.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/481 295,11 11.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/482 474,48 11.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/483 260,67 16.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/484 489,68 16.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/485 83,98 21.08.2023 mat.- čistiace prostr-White FLOWER 500 ml 51666651 Alfa Pureo s.r.o. Bošany
DF2023/486 109 22.08.2023 mat.-vysavač tyčový-ETA 1231,90000 35712783 Planeo Elektro FAST PLUS s.r.o. Bratislava
DF2023/487 518,53 20.08.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/488 568,1 21.08.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/489 648,06 21.08.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/490 1565,9 21.08.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/491 509,08 18.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/492 393,91 18.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/493 407,79 23.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/494 136,15 23.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/495 290,4 22.08.2023 sl.- oprava a výmena horizontálnych žalúzií 43074413 Peter UDVORKA-NIMESK Nové Mesto nad Váhom
DF2023/496 121,44 25.08.2023 mat.- potraviny-Mišo-tvrohový krém + dia 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/497 307,49 21.08.2023 mat.- nočné lampičky pre klientov 50 ks 51231735 MERKURY SHOP, s.r.o. Prešov
DF2023/498 88,8 31.08.2023 sl.- Monitoring server 08/2023 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/499 52,95 22.08.2023 mat.- stolové kalendáre Maxi 2024- 15 ks- kanc.pot 45503249 Martinus, s.r.o. Martin
DF2023/500 42 01.09.2023 sl.- výkon zodp.osoby za 09/2023 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2023/501 96 02.09.2023 sl.- prev. prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2023/502 35 04.09.2023 sl.- prístup do siete internet- 09/2023 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/503 174 04.09.2023 sl.- prevádzka kábl.televízie 09/2023 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/504 143,21 25.08.2023 sl.- odber a zneškodnenie odpadu 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2023/505 348,25 30.08.2023 mat.- Banox Wash, Jar, utierka 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/506 17,4 30.08.2023 mat.- drôtenka na riad kovová 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/507 327,96 30.08.2023 mat.- Eco Natural Gastro skladané, vrecia 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/508 774,2 31.08.2023 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2023/509 1060,83 31.08.2023 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2023/510 834,15 31.08.2023 mat.- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/511 468,42 31.08.2023 mat.- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/512 413 25.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/513 446,6 25.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/514 589,6 30.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/515 463,36 30.08.2023 mat.- potraviny- vajcia+mliečne+základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/516 72,86 30.08.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/517 22,85 25.08.2023 mat.- potraviny- mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2023/518 12,6 31.08.2023 sl.- aktualizácia web stránky 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2023/519 44,64 01.09.2023 sl.- výmena rohoží 08/2023 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/520 204 04.09.2023 sl.- odborná prehliadka a skúš. zariad.na spotrebu 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2023/521 120 31.08.2023 sl.- zab. prev. kotolne 08/2023 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2023/522 24 31.08.2023 sl.- Soft Altro CSP Hyper-V Backup Ultimate + VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2023/523 2693,47 20.09.2023 sl.- el.en- vyúčtovanie august 2023 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2023/524 1261,19 07.09.2023 sl.- vodné+stočné 10.08..- 06.09..2023 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2023/525 125,18 10.09.2023 sl.- tlf.poplatky ORANGE- 08.09..-07.10.2023 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2023/526 1212 07.09.2023 sl.- plyn-preddavok 10/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/527 218,6 07.09.2023 sl.- plyn-vyúčtovanie 08/2023 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2023/528 204 08.09.2023 sl.- Verejná správa Sl.republiky-ročý prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina
DF2023/529 55,2 31.08.2023 sl.- vývoz nádob 60 l kuch.odpad 08/2023 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2023/530 53,98 11.09.2023 sl.- pauš.popl. tlf- 08/23 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2023/531 387,07 04.09.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 08/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2023/532 387,07 07.09.2023 sl.- paušál -výťahy- servis- 09/2023 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina