Dátum zverejňovania

Názov výzvy Stiahnuť prílohu
04.12.2020 pdfVýzva_Dodávka_základných_potravín.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_základných_potravín.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_základných_potravín.pdf

04.12.2020 pdfVýzva_Dodávka_pekárskych_výrobkov.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_pekárskych_výrobkov.pdf

 pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_pekárske_výrobky.pdf

04.12.2020 pdfVýzva_Dodávka_mlieka_mliečne_výrobky_a_vajec.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_mlieko_mliečne_výrobky_a_vajec.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_mlieka_mliečnych_výkrobkov_a_vajec.pdf

04.12.2020 pdfVýzva_Dodávka_mäsa_a_mäsových_výrobkov.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_mäsa_a_mäsových_výrobkov_1.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_mäso_a_mäsové_výrobky.pdf

04.12.2020 pdfVýzva_Dodávka_hydiny.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_hydiny.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_hydiny.pdf

03.12.2020 pdfVýzva_Dodávka_mrazených_výrobkov.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_mrazených_výrobkov.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve__-_Dodávka_mrazených_výrobkov.pdf

02.12.2020 pdfVýzva_ovocie_a_zelenina_1.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve__-_Dodávka_ovocia_a_zeleniny.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve__-_Dodávka_ovocia_a_zeleniny_1.pdf

 27.01.2020 pdfKópia_-_Príloha_č._1_k_výzve__-Čistiace_prostriedky.pdf 

pdfKópia_-_Príloha_č._1_k_výzve__-Čistiace_prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Čistiace_prostriedky.pdf

27.01.2020  pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-__pracie_prostriedky.pdf

pdfKópia_-_Príloha_č._1_k_výzve__-Pracie_prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Pracie_prostriedky.pdf

 

27.01.2020  pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-__dezinfekčné_prostriedky.pdf

pdfKópia_-_Príloha_č._1_k_výzve__Dezinfekcia__prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_dezinfekčné__prostriedky.pdf

 

27.01.2020 pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-__toaletný_papie_kuch.pdf

 pdfKópia_-_Príloha_č_1_k_výzve__Toaletný__papier__kuch.pdf

 pdfPríloha_č._2_k_výzve__Toaletný __papier__kuch.pdf