Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

 

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A) cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B) videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 032/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C) prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!