Opis fotky nie je k dispozícii.

 

 

Na obrázku môže byť text

OZNÁMENIE

Vzhľadom k zmene COVID automatu pre náš okres od 6.9.2021 upravujeme návštevy v zariadení. S vašimi blízkymi sa môžete stretnúť vo vonkajších priestoroch nášho zariadenia. Návštevu k imobilnému/čiastočne imobilnému klientovi je potrebné nahlásiť deň vopred informátorovi na tel. č. 032/285 38 11. Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia je možná iba k ležiacemu klientovi, a je potrebné ju tiež nahlásiť informátorovi deň vopred.

 

 

 

 

  

pdfuvoľnenie_2.pdf

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v našom regióne, a v súlade s usmernením nášho zriaďovateľa pristupujeme v zariadení k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení od 15.6.2021

 1. sú umožnené návštevy seniorov vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia (v limitovanom počte / preferuje sa návšteva vo vonkajších priestoroch)
 2. je umožnené seniorom absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie ( v sprievode zamestnanca ZPS alebo príbuzných)
 3. sú umožnené denné aktivity seniorov ( v prípustnom počte – v súlade s platnými opatreniami)
 4. je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa          (nákupy, prechádzka...)
 5. je umožnené seniorom opustiť zariadenie do domáceho prostredia – bez časového obmedzenia (bez povinnosti izolácie po návrate / s povinnosťou Ag testu po návrate)
 6. sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo – v súlade s platnými opatreniami)
 7. sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov -holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby)

PODMIENKY PRE UMOŽNENIE NÁVŠTEV:

 • maximálna dĺžka návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia – 1 hodina

Čas vyhradený na návštevu: 10,00 – 16,30

 • maximálna dĺžka návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia – bez časového obmedzenia

Čas vyhradený na návštevu:   9,00 – 19,00

 • maximálny počet osôb na jednu návštevu vo vonkajších a vnútorných priestoroch - 2 osoby
 • pred vstupom do priestorov ZPS sa návšteva preukáže

-          potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 48 hodín)

-          potvrdením o vykonaní PCR testu ( nie starším ako 72 hodín)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 2. očkovania látkou Pfizer/Moderna uplynulo 14 dní)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 1. očkovania látkou Astra Zeneca uplynulo 4 týždne)

-          potvrdením o prekonaní ochorenia COVID do 180 dní od jeho prekonania

 • pred vstupom do priestorov ZPS je nutná dezinfekcia rúk ( prípadne použitie jednorazových rukavíc), bezkontaktné zmeranie telesnej teploty, vyplnenie Čestného vyhlásenia súvisiaceho s ochorením COVID-19 a zaznamenanie návštevy do Dennej evidencie návštev
 • počas celej návštevy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, resp. rúškom
 • návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia sa môže zdržiavať len na izbe navštíveného
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup

V prípade nedodržania stanovených podmienok návštevy, môžu byť návštevy obmedzené pre konkrétneho návštevníka.                                                                                  

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, môžu byť súčasné opatrenia v súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vládou SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom opäť zmenené.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie Pokynov pre umožnenie návštev. Veríme, že svojím zodpovedným prístupom si súčasné uvoľnené opatrenia udržíme!

                                                                                                                

                                                                                                                    Riaditeľka ZPS

 

 

 

  

 

 

 

 pdfUvoľnenie_opatrenia_máj_21.pdf

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS

v Novom Meste nad Váhom!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v našom regióne, a  na základe usmernenia  nášho  zriaďovateľa  pripravujeme v zariadení k  postupnému  uvoľňovaniu  opatrení  od 3.5.2021:

 

1.   sú umožnené návštevy seniorov vo vonkajších priestoroch zariadenia (za priaznivého počasia, v limitovanom počte)

2.   sú umožnené návštevy na izbe seniorov, ktorí sú pripútaní na lôžko   (povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek)

3.   je umožnené absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie seniora (prioritne v sprievode zamestnanca ZPS)

4.   sú umožnené denné aktivity seniorov ( v obmedzenom počte – v súlade s platnými opatreniami)

5.   je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou                      koncentráciou osôb – len v sprievode zamestnancov ZPS

6.   sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo v obmedzenom počte seniorov – v súlade s platnými opatreniami)

7.   sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov -holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych                           hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby )

 

PODMIENKY PRE UMOŽNENIE NÁVŠTEV:

 • telefonické objednanie návštevy minimálne deň vopred na konkrétny deň, konkrétnu hodinu – objednávanie návštev v čase od 8,00 – 18,00 na tel. číslo 032/2853811
 • maximálna dĺžka návštevy - 30 minút
 • maximálny počet osôb na jednu návštevu v rovnakom čase:

      - vo vonkajších priestoroch 2 osoby

      - v interiéri 1 osoba

 • v súvislosti s priestorovými a personálnymi možnosťami zariadenia môže mať jeden senior počas jedného týždňa maximálne 2 návštevy
 • návštevné hodiny:

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK   9,30 - 11,30 a od 12,15 – 15,00

STREDA                                                                9,30 – 11,30 a od 12,15 – 16,30

 • pred vstupom do priestorov ZPS sa návšteva preukáže

-          potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 24 hodín)

-          potvrdením o vykonaní PCR testu ( nie starším ako 48 hodín)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 2. očkovania látkou Pfizer/Moderna uplynulo 14 dní)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 1. očkovania látkou Astra Zeneca uplynulo 4 týždne)

 • pred vstupom do priestorov ZPS je nutná dezinfekcia rúk ( prípadne použitie jednorazových rukavíc), bezkontaktné zmeranie telesnej teploty, vyplnenie Čestného vyhlásenia súvisiaceho s ochorením COVID-19 a zaznamenanie návštevy do Dennej evidencie návštev
 • počas celej návštevy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2
 • návšteva sa môže zdržiavať len vo vyhradenom priestore
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup od klienta 2 m

Návštevníkov ZPS žiadame o dodržiavanie vyhradeného času návštevy, nakoľko následná návšteva môže byť umožnená až po vykonaní nevyhnutnej dezinfekcie priestoru a ostatných plôch. V prípade nedodržania stanovených podmienok návštevy, môžu byť návštevy obmedzené pre konkrétneho návštevníka.                                                                                  

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, môžu byť súčasné opatrenia v súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vládou SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom opäť zmenené.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie Pokynov pre umožnenie návštev. Veríme, že spoločným úsilím a svedomitým prístupom môžeme prispieť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení v zariadení.

                                                                                                                

                                                                                                                  Riaditeľka ZPS

 

 

  

 

 

 

 

 

    PLATNÉ PODMIENKY V ZPS NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

    ZABRÁNENIE RIZIKA OCHORENIA COVID -19  

    POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 2020

 

 1. Bezpečný pobyt klientov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečný návrat
 • Klienti, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10 dňového testovania negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, je však nutné, aby sa pri návrate do zariadenia preukázali negatívnym výsledkom z PCR testu (nie starší ako 24 hodín). Následne budú izolovaní po dobu 5 dní. Na piaty deň izolácie im bude vykonaný kontrolný antigénový test a ukončená izolácia.
 • S cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka (klienta) počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov po jeho návrate do zariadenia pred ochorením COVID -19 a dôsledkami šírenia tohto ochorenia vyžadujeme od rodinných príslušníkov klienta (všetkých zo spoločnej domácnosti), aby pred tým ako klient opustí zariadenie a príde do ich domácnosti, absolvovali test ( antigénový, PCR) a preukázali sa nám ich negatívnym výsledkom, nie starším ako 48 hodín.
 • V prípade, že budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia, sú povinní klienti a rodinní príslušníci dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia, čo písomne potvrdia vypísaním čestného prehlásenia:

-         nosenie rúška mimo domácnosti

-         odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti

-         dôsledná a pravidelná hygiena, vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka (klienta nášho zariadenia).

 • Vyplývajúc z priestorových možností zariadenia (počet karanténnych miestností) ho môžu opustiť klienti, ktorí obývajú jednolôžkovú izbu a ďalších 6, so zohľadnením a uprednostnením tých klientov, ktorí odlúčenie psychicky nepriaznivo znášajú.

 1. Bezpečné návštevy v ZPS
 • Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom regióne sa môžu návštevy v zariadení realizovať len cez „sklo“. Stretnutie v maximálnej dĺžke 30 minút, je nutné vopred dohodnúť na konkrétnu hodinu prostredníctvom linky: 032/2853811, 032/2853815, 0908886973.
 • Nie je povolené stretávanie sa cez oplotenie zariadenia! V prípade, že sa takéto stretnutie príbuzných a klientov uskutoční, môže byť považované za dopustenie sa trestného činu verejného ohrozenia šírenia nákazlivého ochorenia.
 • Je povolené priniesť klientom potrebné veci a nákupy, ktoré sú v originálnom balení (kupované veci). Nie je povolená donáška domácej stravy, koláčikov...

 1. Bezpečný vstup iných osôb do ZPS za účelom výkonu odbornej a inej činnosti
 • Kňazi, psychológ, servisná služba... môžu vstúpiť do ZPS za dodržania veľmi prísnych hygienických opatrení, len v prípade, že predložia negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu (nie staršieho ako 48 hodín)

Veríme, že napriek vyššie uvedeným prísnym opatreniam, ktoré vyplývajú z veľmi vážnej situácie v našom regióne, nám ide o jeden spoločný cieľ – a to ochrániť „našich“ seniorov pred nebezpečným vírusovým ochorením, ktoré by mohlo mať pre nich nepriaznivý dopad.

Uvedomujeme si, že sa všetci nachádzame v neľahkej situácii a prichádzajúce sviatky nebudeme môcť prežívať v kruhu svojich blízkych, preto ich prijmime s pokorou a s myšlienkami na svojich najbližších. Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov naplnené zdravím, vzájomným porozumením a vierou v lepší a šťastnejší nový rok.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

 

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A) cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B) videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 032/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C) prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!