pdfOZNAM_Covid.pdf

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

 

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom                    je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

 ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

 ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A)  cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B)  videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 0322/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C)  prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

 

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!