pdfUvoľnovanie_opatrení.pdf

 

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v našom regióne, a na základe usmernenia nášho zriaďovateľa pristupujeme v zariadení k postupnému uvoľňovaniu opatrení od 3.5.2021:

 1. 1.sú umožnené návštevy seniorov vo vonkajších priestoroch zariadenia (za priaznivého počasia, v limitovanom počte)
 2. 2.sú umožnené návštevy na izbe seniorov, ktorí sú pripútaní na lôžko   (povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek)
 3. 3.je umožnené absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie seniora (prioritne v sprievode zamestnanca ZPS)
 4. 4.sú umožnené denné aktivity seniorov ( v obmedzenom počte – v súlade s platnými opatreniami)
 5. 5.je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb – len v sprievode zamestnancov ZPS
 6. 6.sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo v obmedzenom počte seniorov – v súlade s platnými opatreniami)
 7. 7.sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov -holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby)

PODMIENKY PRE UMOŽNENIE NÁVŠTEV:

 • telefonické objednanie návštevy vopred na konkrétny deň, konkrétnu hodinu – kontakt 032/2853811
 • maximálna dĺžka návštevy - 30 minút
 • maximálny počet osôb na jednu návštevu v rovnakom čase:

- vo vonkajších priestoroch 2 osoby

- v interiéri 1 osoba

 • v súvislosti s priestorovými a personálnymi možnosťami zariadenia môže mať jeden senior počas jedného týždňa maximálne 2 návštevy
 • návštevné hodiny:

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK   9,30 - 11,30 a od 12,15 – 15,00

STREDA                                                                 9,30 – 11,30 a od 12,15 – 16,30

 • pred vstupom do priestorov ZPS sa návšteva preukáže

-          potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 24 hodín)

-          potvrdením o vykonaní PCR testu ( nie starším ako 48 hodín)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od druhého očkovania uplynulo 14 dní)

 

 • pred vstupom do priestorov ZPS je nutná dezinfekcia rúk ( prípadne použitie jednorazových rukavíc), bezkontaktné zmeranie telesnej teploty, vyplnenie Čestného vyhlásenia súvisiaceho s ochorením COVID-19 a zaznamenanie návštevy do Dennej evidencie návštev
 • počas celej návštevy je nutné používať:

-          vo vonkajších priestoroch respirátor FFP2 alebo ochranné rúško

-          vo vnútorných priestoroch respirátor FFP2

 • návšteva sa môže zdržiavať len vo vyhradenom priestore
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup od klienta 2 m

Návštevníkov ZPS žiadame o dodržiavanie vyhradeného času návštevy, nakoľko následná návšteva môže byť umožnená až po vykonaní nevyhnutnej dezinfekcie priestoru a ostatných plôch. V prípade nedodržaní stanovených podmienok návštevy, môžu byť návštevy obmedzené pre konkrétneho návštevníka.                                                                                  

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, môžu byť súčasné opatrenia v súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vládou SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom opäť zmenené.

                                                                                                                

                                                                                                                    Riaditeľka ZPS

 

 

 

 

 

 

pdfOZNAM_Covid.pdf

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

 

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom                    je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

 ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

 ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A)  cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B)  videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 0322/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C)  prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

 

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!