Snímka obrazovky 6-4-2024 144330 dc-server

 

 

 

PS 12.122023 

soc.taxík nepremáva

 

Oznam PS dovolenka

 

 

 

 

 

 

 

  OZNAM

 

Milí príbuzní a priatelia našich klientov, dovoľujeme si Vás informovať, že od

15.03.2023 sú v našom zariadení povolené návštevy v plnom rozsahu podľa

odporúčaných návštevných hodín. Naďalej však platí povinnosť

jednorázového rúška / respirátora /. Veríme, že zodpovedným správaním

prispejeme k tomu, aby súčastný stav platil čo najdlhšie.

 

Vedenie ZPS

 

Oznam na 11.2.202

img20230123 10363470 1

26.07.2022 Opatrenia

 

 

 

opatrenia od 27.5.2022

27.5.20220 .2

img20220506 14200059

 25.4.2022 opatrenia

 25.4.2022 opatrenia 2

Navstevy VN

 navstevy VN

 

 278374730 2384808991661123 4139085325080768126 n

 

img20220323 09041413

 

img20220323 09023713 1

 

 

 

 

OZNÁMENIE

pre príbuzných a priateľov seniorov žijúcich v ZPS v Novom Meste nad Váhom

 

Od 13.1.2022 sú návštevy v zariadení pre seniorov, ktoré boli mimoriadne povolené počas Vianočných sviatkov zakázané.

Klientom je naďalej umožnené opustiť ZPS do domáceho prostredia (za dodržania určených podmienok)

Pri opustení zariadenia klienta do domáceho prostredia platí:

 • klient môže opustiť zriadenie minimálne na 72 hodín (3 dni) mimo dňa odchodu a návratu
 • vyplnenie Čestného vyhlásenia
 • otestovanie Ag testom pred odchodom

Po návrate klienta do zariadenia platí:

 • otestovanie Ag testom ihneď pri príchode do zariadenia
 • 3 dňová izolácia plne zaočkovaných klientov
 • 3 dňová izolácia klientov, ktorí prekonali Covid-19 (do 90 dní)
 • 5 dňová izolácia neočkovaných klientov
 • po ukončení izolácie bude klient opätovne otestovaný Ag testom
 • vyplnenie Čestného vyhlásenia klienta a osôb, s ktorými bol v styku.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie pokynov pri opustení klientov do domáceho prostredia.

                                                                                                              

                                                                                                                    Riaditeľka ZPS

20.12. opatrenia 1

20.12. opatrenia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfOpatrenia_od_8.11.2021.pdf

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19 v našom regióne, pristupujeme v súlade s usmernením nášho zriaďovateľa – mesto Nové Mesto nad Váhom od 8.11.2021 k nasledovným opatreniam:

 1. sú zrušené návštevy v interiéri aj v exteriéri zariadenia
 2. po dohode s poskytovateľom sú povolené mimoriadne návštevy na izbe seniora, bez prítomnosti ďalšej osoby- ( urgentná návšteva príbuzných v terminálnom štádiu klienta, vstup možný len s aktuálnym negatívnym Ag testom – možnosť testovania v ZPS)
 3. seniori majú umožnené:
  1. absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenia (len v sprievode zamestnanca ZPS)
  2. vykonávať denné aktivity (v prípustnom počte v súlade s platnými opatreniami)
  3. opustiť krátkodobo naše zariadenie počas dňa (v sprievode personálu ZPS )
  4. opustiť zariadenie do domáceho prostredia - bez časového obmedzenia, s povinnosťou vykonania Ag testu po návrate a povinnej 5 dňovej izolácie
 4. sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo v súlade s platnými opatreniami, vstup duchovných možný len s aktuálnym negatívnym  Ag testom - možnosť testovania v ZPS)
 5. sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov - holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby, vstup pracovníkov externých služieb možný len s aktuálnym negatívnym Ag testom - možnosť testovania v ZPS)
 6. je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom - len do rúk informátora.

V prípade zmeny epidemiologickej situácie budú súčasné opatrenia aktualizované v súlade s opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vlády SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení. Veríme, že vďaka svojmu zodpovednému prístupu ich budeme môcť čoskoro zmierniť.

                                                                                                                

                                                                                                                    Riaditeľka ZPS

 

 

 

 

 

 

pdfOpatrenia_ZPS_1.11.2021.pdf

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS 

v Novom Meste nad Váhom!

Vzhľadom k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19, chceme Vás, Vašich blízkych a personál nášho zariadenia chrániť. Preto v súlade s usmernením nášho zriaďovateľa – mesto Nové Mesto nad Váhom, pristupujeme od 1.11.2021 k nasledovným opatreniam:

 1.  návšteva mobilného seniora (resp. na vozíčku) len vo vonkajších priestoroch zariadenia a vo vyhradenom vnútornom priestore (v limitovanom počte )
 2.  návšteva na izbe je možná len pre seniora pripútaného na lôžko (povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek po dohode s poskytovateľom služby)
 3.  seniori majú umožnené:
  1. absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenia (v sprievode zamestnanca ZPS alebo príbuzných)
  2. vykonávať denné aktivity (v prípustnom počte – v súlade s platnými opatreniami)
  3. opustiť krátkodobo, maximálne na 1 hodinu naše zariadenie počas dňa (prechádzka v exteriéri )
  4. opustiť zariadenie do domáceho prostredia - bez časového obmedzenia, s povinnosťou vykonania Ag testu po návrate, takto: 
   1. zaočkovaní seniori a zaočkovaní členovia domácnosti - bez povinnosti izolácie po návrate
   2. nezaočkovaní resp. zaočkovaní seniori jednou dávkou vakcíny a v prípade nezaočkovaných členov rodiny v domácom prostredí - s povinnosťou 5 dňovej izolácie
 4.  sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo – v súlade s platnými opatreniami)
 5.  sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov - holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby)

PODMIENKY UMOŽNENIA NÁVŠTEV SENIOROV - PONDELOK až PIATOK:

Každá návšteva musí mať dohodnutý termín a čas návštevy so zamestnancami zariadenia, minimálne deň vopred!

 • maximálna dĺžka návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia, alebo na izbe imobilného seniora – max. 30 minút.

         Čas vyhradený na návštevu: 10,00 – 16,30.

 • maximálna dĺžka návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia – max. 30 minút.

         Čas vyhradený na návštevu: 10,00 – 18,00.

 • maximálny počet osôb na jednu návštevu vo vonkajších a vnútorných priestoroch - 2 osoby
 • návšteva nie je umožnená osobám mladším ako 15 rokov

Pri vstupe do priestorov ZPS je návšteva povinná:

-          preukázať sa potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 48 hodín), alebo

-          potvrdením o vykonaní PCR testu (nie starším ako 72 hodín), alebo

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 2. očkovania látkou Pfizer/Moderna uplynulo 14 dní), alebo

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 1. očkovania látkou Astra Zeneca uplynuli 4 týždne), alebo

-          potvrdením o prekonaní ochorenia COVID do 180 dní od jeho prekonania

-          vykonať dezinfekciu rúk (prípadne použitie jednorazových rukavíc),

-          absolvovať bezkontaktné meranie telesnej teploty

-          vyplniť Čestné vyhlásenie súvisiace s ochorením COVID-19

-          zaznamenať návštevu do Dennej evidencie návštev

 • návšteva je povinná počas celej doby návštevy v exteriéri aj v interiéri mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2
 • návšteva imobilného seniora sa môže zdržiavať len na tejto izbe
 • návšteva vo vyhradených vnútorných priestoroch sa zdržiava len vo vyhradenom priestore
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup

V prípade nedodržania stanovených podmienok, môže byť pre konkrétneho návštevníka návšteva obmedzená.                                                                                  

V prípade zmeny epidemiologickej situácie budú súčasné opatrenia aktualizované v súlade s opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vlády SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie pokynov pre umožnenie návštev. Veríme, že svojím zodpovedným prístupom budeme môcť opatrenia čo najskôr opäť uvoľniť.

                                                                                                                

                                                                                                                   Riaditeľka ZPS

 

 

 

 

OZNÁMENIE

Vzhľadom k zmene COVID automatu pre náš okres od 6.9.2021 upravujeme návštevy v zariadení. S vašimi blízkymi sa môžete stretnúť vo vonkajších priestoroch nášho zariadenia. Návštevu k imobilnému/čiastočne imobilnému klientovi je potrebné nahlásiť deň vopred informátorovi na tel. č. 032/285 38 11. Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia je možná iba k ležiacemu klientovi, a je potrebné ju tiež nahlásiť informátorovi deň vopred.

  

 

pdfuvoľnenie_2.pdf

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v našom regióne, a v súlade s usmernením nášho zriaďovateľa pristupujeme v zariadení k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení od 15.6.2021

 1. sú umožnené návštevy seniorov vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia (v limitovanom počte / preferuje sa návšteva vo vonkajších priestoroch)
 2. je umožnené seniorom absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie ( v sprievode zamestnanca ZPS alebo príbuzných)
 3. sú umožnené denné aktivity seniorov ( v prípustnom počte – v súlade s platnými opatreniami)
 4. je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa          (nákupy, prechádzka...)
 5. je umožnené seniorom opustiť zariadenie do domáceho prostredia – bez časového obmedzenia (bez povinnosti izolácie po návrate / s povinnosťou Ag testu po návrate)
 6. sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo – v súlade s platnými opatreniami)
 7. sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov -holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby)

PODMIENKY PRE UMOŽNENIE NÁVŠTEV:

 • maximálna dĺžka návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia – 1 hodina

Čas vyhradený na návštevu: 10,00 – 16,30

 • maximálna dĺžka návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia – bez časového obmedzenia

Čas vyhradený na návštevu:   9,00 – 19,00

 • maximálny počet osôb na jednu návštevu vo vonkajších a vnútorných priestoroch - 2 osoby
 • pred vstupom do priestorov ZPS sa návšteva preukáže

-          potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 48 hodín)

-          potvrdením o vykonaní PCR testu ( nie starším ako 72 hodín)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 2. očkovania látkou Pfizer/Moderna uplynulo 14 dní)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 1. očkovania látkou Astra Zeneca uplynulo 4 týždne)

-          potvrdením o prekonaní ochorenia COVID do 180 dní od jeho prekonania

 • pred vstupom do priestorov ZPS je nutná dezinfekcia rúk ( prípadne použitie jednorazových rukavíc), bezkontaktné zmeranie telesnej teploty, vyplnenie Čestného vyhlásenia súvisiaceho s ochorením COVID-19 a zaznamenanie návštevy do Dennej evidencie návštev
 • počas celej návštevy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, resp. rúškom
 • návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia sa môže zdržiavať len na izbe navštíveného
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup

V prípade nedodržania stanovených podmienok návštevy, môžu byť návštevy obmedzené pre konkrétneho návštevníka.                                                                                  

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, môžu byť súčasné opatrenia v súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vládou SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom opäť zmenené.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie Pokynov pre umožnenie návštev. Veríme, že svojím zodpovedným prístupom si súčasné uvoľnené opatrenia udržíme!

                                                                                                                

                                                                                                                    Riaditeľka ZPS

 

 

 

 

 

 pdfUvoľnovanie_opatrení.pdf

 

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v našom regióne, a na základe usmernenia nášho zriaďovateľa pristupujeme v zariadení k postupnému uvoľňovaniu opatrení od 3.5.2021:

 1. sú umožnené návštevy seniorov vo vonkajších priestoroch zariadenia (za priaznivého počasia, v limitovanom počte)
 2. sú umožnené návštevy na izbe seniorov, ktorí sú pripútaní na lôžko   (povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek)
 3. je umožnené absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie seniora (prioritne v sprievode zamestnanca ZPS)
 4. sú umožnené denné aktivity seniorov ( v obmedzenom počte – v súlade s platnými opatreniami)
 5. je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb – len v sprievode zamestnancov ZPS
 6. sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo v obmedzenom počte seniorov – v súlade s platnými opatreniami)
 7. sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov -holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby)

PODMIENKY PRE UMOŽNENIE NÁVŠTEV:

 • telefonické objednanie návštevy vopred na konkrétny deň, konkrétnu hodinu – kontakt 032/2853811
 • maximálna dĺžka návštevy - 30 minút
 • maximálny počet osôb na jednu návštevu v rovnakom čase:

- vo vonkajších priestoroch 2 osoby

- v interiéri 1 osoba

 • v súvislosti s priestorovými a personálnymi možnosťami zariadenia môže mať jeden senior počas jedného týždňa maximálne 2 návštevy
 • návštevné hodiny:

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK   9,30 - 11,30 a od 12,15 – 15,00

STREDA                                                                 9,30 – 11,30 a od 12,15 – 16,30

 • pred vstupom do priestorov ZPS sa návšteva preukáže

-          potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 24 hodín)

-          potvrdením o vykonaní PCR testu ( nie starším ako 48 hodín)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od druhého očkovania uplynulo 14 dní)

 

 • pred vstupom do priestorov ZPS je nutná dezinfekcia rúk ( prípadne použitie jednorazových rukavíc), bezkontaktné zmeranie telesnej teploty, vyplnenie Čestného vyhlásenia súvisiaceho s ochorením COVID-19 a zaznamenanie návštevy do Dennej evidencie návštev
 • počas celej návštevy je nutné používať:

-          vo vonkajších priestoroch respirátor FFP2 alebo ochranné rúško

-          vo vnútorných priestoroch respirátor FFP2

 • návšteva sa môže zdržiavať len vo vyhradenom priestore
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup od klienta 2 m

Návštevníkov ZPS žiadame o dodržiavanie vyhradeného času návštevy, nakoľko následná návšteva môže byť umožnená až po vykonaní nevyhnutnej dezinfekcie priestoru a ostatných plôch. V prípade nedodržaní stanovených podmienok návštevy, môžu byť návštevy obmedzené pre konkrétneho návštevníka.                                                                                  

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, môžu byť súčasné opatrenia v súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vládou SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom opäť zmenené.

                                                                                                                

                                                                                                                    Riaditeľka ZPS

 

 

 

 

 

 

pdfOZNAM_Covid.pdf

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

 

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom                    je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

 ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

 ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A)  cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B)  videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 0322/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C)  prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

 

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!