Dátum

zverejňovania

  Názov výzvy Stiahnuť prílohu
23.01.2021 pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-_toaletný_papie_kuch.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_toalentý_papier_a_pod._3.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_toaletný_papier_a_pod.pdf

22.01.2021 pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-_dezinfekčné_prostriedky_1.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dezinfekcia__prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_dezinfekčné__prostriedky.pdf

19.01.2021 pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-_pracie_prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_ Pracie_prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Pracie_prostriedky.pdf

19.01.2021 pdfVýzva_na_predkaldanie_ponúk_-_čistiace.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Čistiace_prostriedky.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Čistiace_prostriedky.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-_hydina.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_hydiny.docx_3.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_hydiny_1.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-_pekárske__výrobky.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_pekárskych_výrobkov_1.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_pekárske_výrobky_1.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-_základné_potraviny.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_základných_potravín_1.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_základných_potravín_1.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-_mlieko_mliečne_výrobky_a_vajcia.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_mlieko_mliečne_výrobky_a_vajec_1.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_mlieka_mliečnych_výkrobkov_a_vajec_1.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-_mrazené_výrobky.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_mrazených_výrobkov_1.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_mrazených_výrobkov_1.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-ovocie_a_zelenina.pdf

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_ovocia_a_zeleniny_2.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_ovocia_a_zeleniny.pdf

13.12.2021 pdfVýzva_-_pekárske__výrobky.pdf 

pdfPríloha_č._1_k_výzve_-_Dodávka_pekárskych_výrobkov_1.pdf

pdfPríloha_č._2_k_výzve_-_Dodávka_pekárske_výrobky_1.pdf