Podrobný cenník poskytovaných sociálnych služieb platný od  -  01.01. 2020  pdfdodatok-6-vzn-1-2011.pdf