Podrobný cenník poskytovaných sociálnych služieb platný od  -  01.01.2022 

pdfdodatok-c-7-k-vzn-1-2011.pdf

Podrobný cenník poskytovaných sociálnych služieb platný od  -  01.01. 2020

pdfdodatok-6-vzn-1-2011.pdf