Dátum

zverejnenia

Názov 

zmluvy

Predmet

zmluvy

Partner IČO

Stiahnuť

prílohu

21.05.2024 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je žehliaci lis DESEP s.r.o. 54132932 pdfKÚPNA_ZMLUVA_Lis.pdf
26.04.2024 Darovacia zmluva č. 1 Peňažný dar Kronenpharma, s.r.o. 46717471 pdfDarovacia_zmluv_č._1-2024.pdf
12.04.2024 Zmluva o dielo Predmetom zmluvy je montáž  ističu SPIRS s.r.o. 53747259 pdfZmluva_č._11_-_2024.pdf
10.04.2024 Zmluva o dielo Predmetom zmluvy sú stavebné úpravy Marián Beluška, inštalatér 37511432 pdfZmluva_č._10_-_2024.pdf
10.04.2024 Zmluva o dielo Predmetom zmluvy sú stavebné úpravy Róbert Masár - EXPERT, stavebno-montážne práce 34551361 pdfZmluva_č._9_-_2024_.pdf
09.04.2024 Zmluva o dodávke plynu Predmetom zmluvy je dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 pdfZmluva_č._8_-_2024.pdf
05.04.2024 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností pri spracovaní osobných údajov Zariadenie pre seniorov 55605702 pdfZmluva_č._7_-_2024.pdf
28.03.2024 Zmluva o poskytovani verejne dostupných služieb Predmetom zmluvy je pridelená SIM karta Orange Slovensko, a.s. 35697270  pdfZmluva_č._6_-_2024.pdf
27.03.2024 Dodatok k zmluve Predmetom dodatku je dohoda účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s. 35697270 pdfDodatok_č._5_-_2024_.pdf
26.03.2024 Kúpna Zmluva Predmetom  zmluvy je neupotrebiteľný majetok Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 47572973 pdfKÚPNA_ZMLUVA.pdf
14.03.2024 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodanie a montáž klimatizačnej jednotky KlimaPlus Slovakia, s.r.o. 46571493 pdfKúUPNA_ZMLUVA.pdf
11.03.2024 Zmluva o poskytovaní sližieb Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán

Mgr. Andrea Ostrenková

55605702 pdfZmluva_o_poskytovaní_služieb.pdf
05.03.2024 Kúpna Zmluva Predmetom zmluvy je priemyselný žehlič PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 pdfKZ_-_ZpS_Nové_Mesto_nad_Váhom.pdf
29.02.2024 Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve Počitačový program kuchyňa PROMYS soft, s.r.o. 36276847 pdfDodatok_1_2024_LZ_ZpS_Nové_Mesto_nad_Váhom_1.pdf
31.01.2024 Rámcová dohoda Dodávka čistiacich, dezinfekčných pracích prostriedkov, toaletný papier a ostatný drogistický tovar weCare s.r.o. 465528911

pdfZmluva_weCare_s.r.pdf

pdfPríloha_č._1__k_rámcovej_dohode__-Čistiace_dezinfekčnépracie__prostriedky_toalentý_a_ostatný_drogistický_tovar_2024.pdf

           
29.12.2023 Zmluva o dodávke elektriny Dodávať elektrinu do odberných miest MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 pdfZmluva_č._13-2023.pdf
29.12.2023 Rámcová dohoda Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, základných potravýn a surovín a ostatných doplnkových tovarov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 pdfzmluva_č_12_2023.pdf
29.12.2023 Rámcová dohoda Dodávka mrazených výrobkov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o 31428819 pdfzmluva_č_11_2023.pdf
29.12.2023 Rámcová dohoda Dodávka ovocia a zeleniny Ing. Lazhar Hassouna - Halimex 30352096 pdfzmluva_č_10_2023.pdf
29.12.2023 Rámcová dohoda Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfzmluva_č_9_2023.pdf
29.12.2023 Rámcová dohoda Dodávka hydiny Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfzmluva_č_8_2023.pdf
29.12.2023   Rámcová dohoda Dodávka pekárskych výrobkov PENAM SLOVAKIA, a.s.  36283576 pdfZmluva_č_7_2023.pdf
20.12.2023 Licenčná zmluva Počítačový program  PROMYS soft, s.r.o. 36276847 pdfZmluv_č._6-2023.pdf
22.11.2023 Poistná zmluva Havarijné poistenie motorových vozidiel - auto komplet KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 42372984 pdfZmluva_č._4-2023.pdf
16.11.2023 Poistná zmluva Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOOPERATIVA poiťovňa, a.s.  42372984  pdfZmluva_č._3 - 2023.pdf
08.06.2023 Darovacia zmluva č.1 Peňažný dar EkoCredit, s.r.o. 50524585 pdfDarovacia_Zmluva_č._1-2023.pdf
07.03.2023 Dodatok č.1 k zmluve  Dodatok o servisnom prenájme rohoží weCare s.r.o. 465528911 pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_č._42-2015.pdf
09.02.2023 Rámcová dohoda Dodávka čistiacich,dezinfekčných a pracích prostriedkov

weCare s.r.o.

465528911

pdfZmluva_č._2-2023.pdf

pdfPríloha_k_Zmluve_č._2-2023.pdf

09.02.2023 Rámcová dohoda Dodávka toaletného papiera, kuchynských utierok a ostatných čistiacich výrobkov weCare s.r.o. 465528911

pdfZmluva_č._1-2023.pdf

pdfPríloha_k_Zmluve_č._1-2023.pdf

           
29.12.2022 Rámcová dohoda Dodávka pekárskych výrobkov DOBROTA Trenčín, s.r.o. 47126248

pdfZmluva_č._17_-_2022.pdf

 pdfPríloha_k_Zmluve_č._17_-_2022.pdf

28.12.2022 Rámcová dohoda Dodávka ovocia a zeleniny Ing. Lazhar Hassouna - Halimex 30352096

pdfZmluva_č._16__-_2022.pdf

 pdfPríloha_k_Zmluve_č._16_-_2022.pdf

28.12.2022 Rámcová dohoda Dodávka mrazených výrobkov MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819

pdfZmluva_č._15_-_2022.pdf

pdfPríloha_k_Zmluve_č._15_-_2022.pdf

28.12.2022 Rámcová dohoda Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Jumäs TRADE 36337714

pdfZmluva_č._14_-2022.pdf

 pdfPríloha_k_Zmluve_č._14_-_2022.pdf

28.12.2022 Rámcová dohoda Dodávka hydiny Jumäs TRADE s.r.o. 36337714

pdfZmluva_č._13_-2022.pdf

 pdfPríloha_k_Zmluve_č._13_-_2022.pdf

 20.12.2022  Rámcová dohoda Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec,základných potravín a surovín a ostatných doplnkových tovarov  MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.  31428819

pdfZmluva_č._12_-2022.pdf

pdfPríloha_k_Zmluve_č._12_-_2022.pdf

20.12.2022 Dodatok č.1  k dohode Predmetom  dodatku je zabezpečenie prevádzky kotolne Mestský bytový podnik 36310743 pdfDodatok_k_zmluve_č.11-2022.pdf
20.12.2022 Zmluva o dodávke elektriny Predmetom zmluvy je dodávať elektrinu  MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 pdfZmluva_č._10-2022.pdf
06.12.2022 Dodatok k zmluve Predmetom zmluvy je prevádzkovanie televýznych káblových rozvodov T.F.M., spol. s.r.o. 36302627 pdfDodatok_k_ zmluve_Scan0165.pdf
19.10.2022 Zmluva o poskytnutí technickej služby Predmetom zmluvy je oprava CCTV ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 pdfZmluva_č._9-2022.pdf
11.10.2022 Dodatok č.1 k rámcovej dohode Predmetom dodatku je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 pdfDodatok_č._1_k_rámcovej_dohode_Mlieko_mliečne_výrobky_a_vajcia.pdf
11.10.2022 Dodatok č.1 k rámcovej dohode Predemeto dodatku je dodávka Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol, s r.o. 31428819 pdfDodatok_č._1_k_rámcovej_dohode_Potraviny.pdf
11.10.2022 Dodatok č.1 k rámcovej dohode  Predmetom dodatku je dodávka Mrazených výrobkopv  MABONEX SLOVAKIA spol, s r.o. 31428819 pdfDodatok_č._1_k_rámcovej_dohode_Mrazené_výrobky.pdf
31.08.2022 Darovacia zmluva č.1 Peňažný dar Morávková Helena  pdfZmluva_č.8-2022.pdf
23.05.2022 Zmluva na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov Predmetom tejto zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov Marius Pedersen, a.s. 34115901 pdfZmluva_č._7-2022.pdf
29.04.2022 Dodatok č. 1 k rámcovej dohode Dodávka ovocia a zeleniny Predmetom tejto dohody sa mení finančný limit Ing.Lazhar Hassouna - Halimex Trenčín 30352096

pdfDodatok_č_1_ovocie_a_zelenina.pdf

pdfPríloha_č._1_k_Dodatku_č._1_-_Dodávka_ovocia_a_zeleniny.pdf

29.04.2022 Dodatok č.1 k rámcovej dohode Dodávka potravín-mäsa a mäsových výrobkov Predmetom tejto dohody sa mení finančný limit Jumäs Trade s.r.o. 36337714

pdfDodatok_č._1_-_mäso.pdf

pdfPríloha_č._1_k_Dodatku_č._1_Rámcovej_zmluve__-_Dodávka_mäsa_a_mäsových_výrobkov_Jumas.pdf

29.04.2022 Dodatok č. 1 k rámcovej dohode Dodávka potravín -hydiny Predmetom tejto dohody sa mení finančný limit Jumäs Trade s.r.o. 36337714

pdfDodatok_č_1_hydina_1.pdf

pdfPríloha_č._1_k_Dodatku_k_Rámcovej_zmluve__č._1_Dodávka_potravín__hydina.pdf

29.03.2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Predmetom tejto zmluvy je prevzatie SIM kariet v počte 1ks Orange Slovensko, a.s. 35697270 pdfZmluva_č._6-2022_1.pdf
23.03.2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Predmetom tohto dodatku je dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Orange Slovensko, a.s. 35697270 pdfZmluva_č._5-2022.pdf
31.01.2022 Rámcová dohoda Dodávka toaletného papiera, kuchynských utierok a ostatných čistiacich výrobkov weCare s.r.o. 465528911 pdfZmluva_č._4-2022.pdf
31.01.2022 Rámcová dohoda Dodávka dezinfekčných prostriedkov weCare s.r.o. 465528911 pdfZmluva_č._3-2022.pdf
31.01.2022 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka pracích prostriedkov weCare s.r.o. 465528911 pdfZmluva_č._2-2022.pdf
31.01.2022 Rámcová dohoda

Predmetom tejto dohody je dodávka čistiacich prostriedkov a ostatných doplnkových tovarov

weCare s.r.o. 465528911 pdfZmluva_č._1-2022.pdf
           
31.12.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka ovocia a zeleniny Ing. Lazhar Hassouna-Helimex Trenčín 30352096 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._17-2021.pdf
31.12.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka základných potravín a surovín a ostatných doplnkových tovarov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._16-2021.pdf
31.12.2021   Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mäso a mäsové výrobky  Jumäs trade  36337714  pdfzmluva_na_zverejnenie_č._15-2021.pdf
31.12.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka hydiny Jumäs trade 36337714 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._14-2021_1.pdf
31.12.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka pekárskych výrobkov Dobrota Trenčín, s.r.o. 47126248 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._13-2021.pdf
31.12.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._12-2021.pdf
31.12.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mrazených výrobkov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 42372984 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._11-2021.pdf
30.11.2021 Darovacia zmluva č. 1 Peňažný dar Kolektív pedagogických zamestnancov   pdfDarovacia _ zmluva_ č._ 01_2021_scan0153
15.07.2021 Zmluva o poskytnutí technickej služby Predmetom tejto zmluvy je oprava CCTV ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 pdfZmluva_na_zverejnenie_č._10_-_2021.pdf
01.07.2021 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb Predmetom Dodatku je dohoda stán na aktivácii účastníckeho prpgramu Orange Slovensko 35697270 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._09-2021.pdf
10.6.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie  Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny  00681156 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._08-2021_1.pdf
19.5.2021 Zmluva o dielo Predmetom tejto zmluvy je výmena frekvenčného meniča VÝŤAHY RENOVALIFT 36426661 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._07-2021_1.pdf
23.04.2021 Zmluva o praktickej výučbe Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné zabezpečenie  odbornej letnej praxe  Fakulta zdravotníckych vied  36078913 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._06- 2021_3.pdf
01.02.2021 Ráncová dohoda Predmetom tejto  dohody je dodávka čistiacich prostriedkov a ostatných doplnkových tovarov weCare s.r.o. 46528911 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._05-2021.pdf
01.02.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka pracích prostriedkov weCare s.r.o. 46528911 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._04-2021.pdf
01.02.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka toaletného papiera, kuchynských utierok a ostatných čistiacich výrobkov weCare s.r.o. 46528911 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._03-2021.pdf
01.02.2021 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka dezinfekčných prostriedkov weCare s.r.o. 46528911 pdfzmluva_na_zverejnenie_č._02-2021_5.pdf
04.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Predmetom tejto zmluvy je poskytnúť finančný príspevok Nadácia SPP 31818625 pdfZmluva_č._01_-_2021.pdf
           
28.12.2020 Darovacia zmluva č. 3

Darca daruje obdarovanému ZpS elektrické polohovacie lôžko

Ivan Šagát, Pobedím 421

37024671 pdfDarovacia_zmluva_č._3-2020.pdf
28.12.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mäsa a mäsových výrobkov Jumäs Trade s.r.o.
36337714 pdfZmluva_č._15_-_2020.pdf
28.12.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárenských výrobkov  DOBROTA Trenčín,s.r.o 47126248 pdfZmluva_č._14_-_2020.pdf
28.12.2020  Zmluva o verejných službách  Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie verejných služieb  Slovanet, a.s  35765143  pdfZmluva_č._13_-_2020.pdf
28.12.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 pdfZmluva_č._12_-_2020.pdf
28.12.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka základných potravín MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  pdfZmluva_č._11_-_2020.pdf
28.12.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny HALIMEX 30352096  pdfZmluva_č._10_-_2020_1.pdf
28.12.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mrazených výrobkov MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 pdfZmluva_č._9_-_2020.pdf
28.12.2020  Rámcová dohoda  Predmetom tejto dohody je dodávka hydiny Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfZmluva_č._8_-_2020.pdf
08.12.2020 Zmluva o dodávke elektriny Predmetom tejto zmlvy je dodávať elektrinu do odberných miest MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  pdfZmluva_č._7-_2020.pdf
02.12.2020 Zmluva o dodávke plynu Predmetom tejto zmluvy je dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 pdfZmluva_č._6_-_2020.pdf
15.10.2020 Zmluva o poskytnutí technickej služby Zmluva č. 2020054 ESS Slovakia, s.r.o. 46968369 pdfZmluva_o_poskytnutí_technickej_služby.pdf
06.05.2020

Dodatok č. 1

Licenčná zmluva č. U1901/2014 MADE spol. s r.o. 36041688 pdfDodatok_k_zmluve_č._3-2014.pdf
31.01.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka toaletného papiera, kuchynských utierok a ostatných čistiacich výrobkov  weCare s.r.o.  42372984 pdfRámcová_dohoda_č._4-2020_1.pdf
31.01.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka čistiacich prostriedkov a ostatných doplnkových tovarov weCare s.r.o. 42372984 pdfRámcová_dohoda_č._3_-2020.pdf
31.01.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka dezinfekčných prostriedkov weCare s.r.o. 42372984 pdfRámcová_dohoda_č._2-2020.pdf
31.01.2020 Rámcová dohoda Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka pracích prostriedkov weCare s.r.o. 42372984 pdfRámcová_dohoda_č._1-2020.pdf
           
31.12.2019 Dohoda Predmetom Dohody je zabezpečenie podmienok vykonávania odbornej praxe VaV Akademy PLUS, s.r.o. 46916229 pdfDohoda_č_15-2019.pdf
31.12.2019 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819 pdfRámcová_dohoda_č._14-2019.pdf
31.12.2019 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka vajec MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819 pdfRámcová_dohoda_č._13-2019.pdf
31.12.2019 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka základných potravín a surovín a ostatných doplnkových tovarov MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819  pdfRámcová_dohoda_č._12-2019.pdf 
31.12.2019 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárskych výrobkov COOP TRENPEK, s.r.o. 47126248 pdfRámcová_dohoda_č._11-2019.pdf
31.12.2019 Rámcová dohoda Predmetom tejto zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny Ing.Lazhar Hassouna - Halimex 30352096 pdfRámcová_dohoda_č._10-2019.pdf
31.12.2019 Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mrazených výrobkov MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819  pdfRámcová_dohoda_č._9-2019.pdf
31.12.2019  Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka hydiny Jumäs Trade s.r.o.  36337714 pdfRámcová_dohoda_č._8-2019.pdf
31.12.2019   Rámcová dohoda Predmetom tejto dohody je dodávka mäsa a mäsových výrobkov Jumäs Trade s.r.o.  36337714 pdfRámcová_dohoda_č._7-2019.pdf 
02.12.2019 Navzájom zadarmo vo firme Predmetom zmluvy je  poskytovať Účastníkovi služby uvedené v prílohe Orange Slovensko, a.s. 35697270 pdfZmluva_č._6__orange_2019.pdf
28.10.2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Predmetom zmluvy je úprava postupu práv a povinností zmluvných strán Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 pdfZmluva_č._5_-2019.pdf
03.09.2019 Zmluva o podmienkach spolupráce Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce medzi VaV  a  ZpS VaV akademy, s.r.o. 46106723 pdfZmluva_č._4_-2019.pdf
03.09.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Predmetom zmluvy o SOÚ-PZS je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov MUDr. Renáta Ráclavská 31198651 pdfZmluva_č._3_2019_Scan0139.pdf
16.07.2019 Zmluva o poskytovaní služieb predajných automatov Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností predajných automatov ASO VENDING s.r.o. 45851221 pdfZmluva_č._2_2019.pdf
25.06.2019 Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb - PZS Predmetom tejto zmluvy je odplatné zabezpečenie zdravotného dohľadu nad zamestnancami MUDr. Renáta Ráclavská 31198651 pdfZmluva_č._1_2019.pdf
03.04.2019 Darovacia Zmluva č. 3 Darca daruje obdarovanému ZpS peňažný dar.

Dušan Melicher

916 23  Pobedím č.30

   pdfDarovacia_zmluva_č_3-2019.pdf
21.03.2019 Darovacia Zmluva č. 2 Darca daruje obdarovanému ZpS peňažný dar.

Ing.Ľubomír Vacek

Brezová 895/11

911 01 Trenčín

   pdfDarovacia_zmluva_č_2-2019.pdf
14.02.2019  Darovacia Zmluva č. 1 Darca daruje obdarovanému ZpS peňažný dar.

Danica Dvorštiaková

Tematínska 4

915 01 Nové Mesto nad váhom 

   pdfDarovacia_zmluva_č_1-2019.pdf
           

10.06.2018

Zmluva o poskytovaní praktickéko vyučovania žiakov Zabezpečenie praktického vyučovania žiaka tretieho ročníka učebného odboru obchodná prevádzka Odborné učilište 30841801 pdfZmluva_č._14__2018.pdf

18.06.2018 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje MADE spol. s.r.o. 36041688 pdfZmluva_č._13__2018.pdf 
25.05.2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Chrániť dôverné informácie pred neoprávneným prístupom PROMYS soft, s.r.o. 36276847 pdfZmluva_č._12__2018.pdf
25.05.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Predmetom spolupráce sú činnosti,ktoré Prijímateľ informácií vykonáva pre poskytovateľa Roman Hudec    pdfZmluva_č._11__2018.pdf
24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií

Zmluva o SOÚ - IT je úprava vzájomných práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov COMTEC s.r.o. 36323951 pdfZmluva_č._10__2018.pdf
24.05.2018

 

Zmluva o spracúvaí osobných údajov pre služby ochrany pred požiarmi

 

Zmluva o spracúvani osobných údajov pre služby ochrany pred požiarmi Bc.Rudolf Rzavský 43480624 pdfZmluva_č._9__2018.pdf
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Predmetom zmluvy o SOÚ  BOZP je spracúvanie osobných údajov Bc.Rudolf Rzavský 43480624
 pdfZmluva_č._8__2018.pdf
22.05.2018  Zmluva na spracúvanie osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ uzatvorili zmluvu s ktorou je nevyhnutne spojené spracúvanie osobných údajov Poliklinika MarMedico, s.r.o.  46443878  pdfZmluva_č._7__2018.pdf
23.04.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Ochrana osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa osobnyudaj.sk, s.r.o. 42372984 pdfZmluva_č._6_ 2018_Scan0131.pdf
06.03.2018 Zmluva o prevádzkovaní stravovacieho automatu Prevádzka predajných automatov na predaj horúcich nápojov CELFIA s.r.o. 31385397 pdfZmluva_č._5_2018_Scan0125.pdf
02.01.2018 Kúpna zmluva-rámcová
Dodávka čistiacich prostriedkov a ostatných doplnkových tovarov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č._4__2018.pdf
02.01.2018 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka dezinfekčných prostriedkov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č._3__2017.pdf
02.01.2018 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka pracích prostriedkov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č._2__2018.pdf
02.01.2018 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka toaletného papiera, kuchynských utierok a ostatných čistiacich výrobkov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č._1__2018.pdf
 
29.12.2017 Rámcová kúpna zmluva   Zásobovanie mrazených výrobkov MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819  pdfZmluva_č._11_2017.pdf
29.12.2017 Rámcová kúpna zmluva   Zásobovanie základných surovín MABONEX Slovakia spol.s.r.o   31428819  pdfZmluva_č._10_-2017.pdf
29.12.2017  Rámcová kúpna zmluva Zásobovanie vajec MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819   pdfZmluva_č._9_-2017.pdf
29.12.2017 Rámcová kúpna zmluva Zásobovanie mlieka a mliečnych výrobkov MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819 pdfZmluva_č._8-2017.pdf
29.12.2017 Rámcova dohoda na dodanie potravín Dodávka hydiny Jumäs Trade s.r.o. 36337714  pdfZmluva_č._7-2017.pdf
29.12.2017 Rámcova dohoda na dodanie potravín Dodávka mäsových výrobkov a mäsa Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfZmluva_č._6-2017.pdf
29.12.2017 Rámcova dohoda Dodávka pekárskych výobkov COOP TRENPEK, s.r.o. 47126248  pdfZmluva_č._5-2017.pdf
29.12.2017 Rámcova dohoda Dodávka ovocia a zeleniny Ing.Lazhar Hassouna - Halimex 30352096 pdfZmluva_č._4-2017.pdf
02.09.2017 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Poskytovanie praktického vyučovania Stredná obchodná škola obchodu a služieb 00893111  pdfZmluva_č._3_Scan0124.pdf
23.8.2017 Darovacia zmluva č. 1 Peňažný dar pre ZpS Milan Struhárik, Hálova 10, Bratislava pdfDarovacia_zmluva_č._1-2017.pdf
09.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 Mesto Nové Mesto nad Váhom 00311863 pdfZmluva_č._2_ -_Scan0099_1.pdf
01.03.2017 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie STABILITA, d.d.s., a.s. 36718556 pdfZmluva_č.1_-_Scan0102.pdf
28.12.2016 Zmluva o dodávke elektriny Dodávka elektriny ELGAS, s.r.o. 36314242 pdfZmluva_č._10_-_Elgas_s.r.o._-_elektrina.pdf
28.12.2016 Zmluva o združenej dodávke plynu Dodávka plynu ELGAS, s.r.o. 36314242 pdfZmluva_č.9_-_Elgas_s.r.o._-_plyn.pdf
12.12.2016 Darovacia zmluva č. 4 Na vianočný večierok zamestnancov ZpS Oľga Milošovičová, Soblahovská 49, Trenčín pdfDarovacia_zmluva_č._4-2016.pdf
02.12.2016 Dodatok k zmluve Pripojenie televíznych káblových rozvodov T.F.M., spol.s.r.o. 36302627  pdfZmluva_č._8_Scan0100.pdf
30.09.2016 Darovacia zmluva č. 3 Pre prijímateľov soc.služieb v ZpS Vlasta Škarková, Považská 5, Nové mesto nad Váhom pdfDarovacia_zmluva_č._3-2016.pdf
 28.06.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný telefón + paušál Orange Slovensko, a.s. 35697270 pdfZmluva_č_7_Scan0047.pdf
21.06.2016 Poistná zmluva Poistenie motorového vozidla - osôb Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00586441 pdfZmluva_č_6_Scan0053.pdf
30.03.2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2016 Mesto Nové Mesto nad Váhom 00311863 pdfZmluva__č__5__Scan0027.pdf
23.03.2016 Servisná zmluva Komplexný pozáručný servis elektrického záložného zdroja TECHSPOJ s.r.o. 50076213 pdfZmluva__č__4__Scan0023.pdf
22.03.2016 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravitnej služby Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poliklinika MarMedico, s.r.o 46443878 pdfZmluva__č__3__Scan0024.pdf
17.03.2017  Darovacia zmluva č. 2 Pre prijímateľov soc.služieb v ZpS

Milan Horňáček, Krivosúd - Bodovka 82

pdfDarovacia_zmluva_č._2-2016.pdf
19.02.2016 Darovacia zmluva č. 1 Pre prijímateľov soc.služieb v ZpS

Katarína Skovajsová, Nové Mesto nad Váhom

 

pdfDarovacia_zmluva_č._1-2016.pdf
08.01.2016 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka osviežovačov vzduchu, saponátov, mydiel a krémov na ruky weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č__2_-_weCare__003.pdf 
08.01.2016 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka toaletného papiera, kuchynských utierok a ostatných čistiacich výrobkov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č__1_-_weCare__003.pdf
           
31.12.2015 Kúpna zmluva-rámcová Dodávať rohože na výmenu 2ks weCare s.r.o. 46528911

pdfZmluva_č_42_weCare_s_r_o_1.pdf

31.12.2015 Kúpna zmluva Dodávka tovaru uvedeného v Ponukovom liste COOP TRENPEK, s.r.o 47126248 pdfZmluva_č_41_COOP_TRENPEK.pdf 
31.12.2015 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfZmluva_č_40_Jumas_Trade_pdf
31.12.2015  Rámcová kúpna zmluva Zásobovanie základných potravín a ostatnéhodoplnkového tovaru MABONEX Slovakia spol.s.r.o 31428819  pdfZmluva_č_39_Mabonex__pdf
31.12.2015  Rámcová kúpna zmluva   Zásobovanie mlieka a mliečnych výrobkov  MABONEX Slovakia spol.s.r.o  31428819  pdfZmluva_č_38__Mabonex__pdf
31.12.2015  Rámcová kúpna zmluva Zásobovanie mrazených výrobkov MABONEX Slovakia spol.s.r.o  31428819  pdfZmluva_č__37_Mabonex_003.pdf
31.12.2015  Rámcová kúpna zmluva Zásobovanie vajec  MABONEX Slovakia spol.s.r.o. 31428819  pdfZmluva_č_36_Mabonex_.pdf
31.12.2015  Kúpna zmluva-rámcová   Dodávka dezinfekčných prostriedkov weCare s.r.o. 46528911  pdfZmluva _č_35_weCare_s_r_o 1.pdf
31.12.2015  Kúpna zmluva-rámcová Dodávka hydiny Jumäs Trade s.r.o. 36337714  pdfZmluva_č __34__Jumäs_Trade.pdf 
30.12.2015 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka ovocia a zeleniny Ing.Lazhar Hassouna - Halimex 30352096 pdfZmluva__č.__33__Halimex.pdf
30.12.2015 Kúpna zmluva-rámcová Dodávka pracích prostriedkov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č._32_weCare_s.r.o._1.pdf 
29.12.2015 Kúpna zmluva-rámcová  Dodávka čistiacich prostriedkov weCare s.r.o. 46528911 pdfZmluva_č._31_weCare_s.r.o._1.pdf
14.12.2015 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia   Zabezpečovať údržbu a servis na plynovom odbernom zariadení  REGAS s.r.o. 46350314  pdfZmluva_č_30_REGAS_s.r.o_1.pdf
04.12.2015 Dohoda o zabezpečení prevádzky kotolne Zabezpečovať služby potrebné pre prevádzku plynovej kotolne

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

36310743 pdfZmluva_č._29_Mestský_byt_pod pdf
14.07.2015 Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti Vykonávanie technických kontrol,odborných prehliadok/revízií/

ANTES GM,spol.s r.o.

42372984 pdfzmluva__ 28 __  Antes _ GM __ pdf
21.05.2015  Zmluva o   poverení spracúvaním osobných údajov Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov

Roman Hudec, Labutia 120/66, Žilina

pdfZmluva_27__Hudec _Roman__pdf
21.05.2015  Zmluva o   poverení spracúvaním osobných údajov Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Bc.Rudolf Rzavský, Bernolákova 608/1, Nové Mesto nad Váhom 43480624 pdfZMLUVA __č.__26__2015.pdf
21.05.2015  Zmluva o   poverení spracúvaním osobných údajov Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Bc.Rudolf Rzavský, Bernolákova 608/1, Nové Mesto nad Váhom 43480624  pdfZMLUVA__č.__25__2015.pdf
20.05.2015 Darovacia zmluva č. 2 Spoločenské a kultúrne podujatia  Benechová E. P.Matejku 8, Nové Mesto nad Váhom  pdfDarovacia_zmluva__č.__2.pdf
20.05.2015 Darovacia zmluva č. 1 Projekt Stretnutie generácií Nadácia Orange 42129559 pdfDarovacia_zmluva__č.__1.pdf
07.04.2015 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Zabezpečovanie podmienok vykonávania odbornej praxe BM WORK AGENCY 36840084 pdfZmluva_č._24_2015_BM Work .pdf
25.03.2015  Zmluva o združenej dodávke zemného plynu   Záväzok dodávateľa dodať dohodnuté množstvo plynu MET Slovakia,a.s. 45860637  pdfZmluva_č._23_2015_MET_Slovakia.pdf
18.03.2015 Zmluva o finančnon príspevku Poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 Mesto Nové Mesto nad Váhom 00311863 pdfZmluva_č._22_2015__NMnV.pdf
10.03.2015 Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie
Dodávka elektriny ELGAS, s.r.o. 36314242 pdfZmluva_č._21_2015_Elgas.pdf
06.03.2015 Zamestnávateľská zmluva o
doplnkovom dôchodkovom sporení
Úprava práv a povinností
Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
ING TATRY - SYMPATIA 35976853 pdfZmluva_č_20_2015_ING_TATRY.pdf
05.03.2015 Zmluva o dielo Cena za dielo podľa rozpočtu Jozef Oprchal 34552847 pdfZmluva_č._19_2015_J.Oprchal.pdf
03.03.2015 Zmluva o zabepečovaní
poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
Prevádzkovanie predajných
automatov dodávateľa nebytových priestoroch odberateľa
Soňa Korčeková - ASO VENDING 32016247 pdfZmluva_č_18_2015_ASO_VENDING.pdf
 01.03.2015 Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb elektronických komunikácii   Poskytovanie služby do siete internetu  O-Net, s.r.o.  36336653 pdfZmluva_č._17_2015_O_NET.pdf
16.02.2015 Zmluva o dielo Vypracovanie bezpečnostného
projektu
SOMI Consulting s.r.o. 36041726 pdfZmluva_č._16__2015__SOMI.pdf
10.02.2015 Kúpna zmluva Inštalácia núdzových tlačidiel
pre klientov
ESS Slovakia s.r.o. 46968369 pdfZmluva_č_15_2015_ESS_Slovakia.pdf
04.02.2015 Zmluva o dodávke vody z
verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Dodávka vody z verejného
vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
TVK, a.s. 36302724  pdfZmluva_č._14_-2015_-_TVK.pdf
16.01.2015 Zmluva o pripojení na
zariadenie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov (TKR) systém MVDS 42
GHz
Zriadenie a prevádzkovanie
bytovej prípojky TKR - zásuvky
T.F.M., spol. s r.o. 36302627 pdfZmluva_c_13_2015_TFM.pdf 
15.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Odoberanie biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky
Marius Pedersen, a.s. 34115901 pdfZmluva_č_12_2015_Marius_Pedersen.pdf 
12.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejných
služieb
Poskytovanie elektronickej
komunikačnej služby
Slovanet, a.s. 35765143 pdfZmluva_č._11_2015_Slovanet.pdf 
09.01.2015 Kúpno-predajná zmluva Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Halimex - Ing. Lazhar Hassouna 30352096 pdfZmluva_č.__10__2015__Halimex.pdf
09.01.2015 Kúpna zmluva Dodávka vajec Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfZmluva_č._9_-2015_Jumäs_Trade.pdf 
09.01.2015 Kúpna zmluva Dodávka pekárskych výrobkov COOP TRENPEK, s.r.o. 47126248 pdfZmluva_č_8_2015_COOP_TREN.pdf 
09.01.2015 Rámcová kúpna zmluva Dodávka mlieka, mliečných
výrobkov
MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 pdfZmluva__č.__7_2015_MABONEX.pdf 
09.01.2015 Kúpna zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov PD Vrbové, družstvo 31433855 pdfZmluva__č._6_2015__PD_Vrbové.pdf
09.01.2015 Kúpna zmluva Dodávka mrazených výrobkov Jumäs Trade s.r.o. 36337714 pdfZmluva_č._5_2015_Jumäs_Trade.pdf 
09.01.2015 Rámcová kúpna zmluva Dodávka základných potravín MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 pdfZmluva_č__4__2015__MABONEX.pdf 
09.01.2015 Rámcová kúpna zmluva Dodávka mrazenej zeleniny MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 pdfZmluva_č__3__2015__MABONEX.pdf 
05.01.2015 Zmluva o dielo typ
"IBS"
Servis, údržba a revízie
výťahov
VÝŤAHY RENOVALIFT, s.r.o. 36426661 pdfZmluva_č.__2__2015__Výťahy.pdf 
02.01.2015 Zmluva na čistenie a kontrolu komínov Čistenie a kontrola komínov Komínsystém s.r.o. 34099301 pdfZmluva_č._1_2015_Komínsystém.pdf
           
31.12.2014 Zmluva o vykonávaní prác   D D D Deratizačné práce ASANA, služby  D D D 32778015 pdfZmluva_č.11_2014_Insekta.pdf
31.12.2014 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zasielanie elektornických faktúr MADE spol. s r.o. 36041688 pdfZmluva_č_10_2014_MADE_spol_sro.pdf
31.12.2014 Servisná zmluva Zabezpečenie servisných služieb SERVER/PC COMTEC s.r.o.  36323951 pdfZmluva_č._9_2014_COMTEC_sro.pdf 
31.12.2014 Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby a služby v oblasti ochrany pred požiarmi Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci výkonom bezpečnostno-technickej služby a poskytovanie služieb na predchádzanie vzniku požiaru Bc. Rudolf Rzavský 43480624 pdfzmluva_č._8_2014__Rudolf_Rzavsky.pdf 
31.12.2014 Zmluva o zabezpečení dohľadu nad pracovnými podmienkami Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií prác 1,2 Bc. Rudolf Rzavský 43480624 pdfzmluva_č._7_2015_Rudolf_Rzavsky.pdf 
31.12.2014 Kúpna zmluva Dodávka čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a ostatného doplnkového tovaru Zariadenie pre seniorov na 1 rok weCare, s.r.o.  46528911  pdfzmluva_č._6_2014_weCare_sro.pdf 
16.12.2014 Licenčná zmluva Počítačový program KUCHYŇA  PROMYS soft, s.r.o. 36276847 

pdfZmluva__č.__5__2014_Promys.pdf

10.12.2014 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta Zabezpečovanie stravovania prostredníctvom stravných lístkov DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 pdf Zmluva__č.__4.1__Doxx_2014.pdf
10.12.2014 Poistná zmluva Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  pdfZmluva_č._4_2014_Kooperativa.pdf
02.12.2014 Licenčná zmluva Počítačový informačný systém pre obce a mestá URBIS MADE spol. s r.o. 36041688 pdfzmluva__č._3_2014_Made_spol.pdf 
01.12.2014 Zmluva o poskytnutí verejných služieb mobilné telefóny + paušál Orange Slovensko a.s. 35697270 pdfZmluva__č.__2__2014__Orange.pdf
01.12.2014 Zmluva o poskytnutí verejných služieb mobilný telefón + paušál Orange Slovensko a.s. 35697270  pdfZmluva__č__1_2014_Orange.pdf