zpsnmvybavenie 001 mZariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Nové Mesto nad Váhom. Zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

budova 001 mSvoje miesto tu nájde 92 seniorov ubytovaných v jedno a dvojlôžkových izbách, o ktorých sa postará kvalifikovaný a empatický personál zariadenia. „Deň u nás je taký, akým ho práve chcete mať. Môžete ho prežívať v súkromí svojej izby, alebo s priateľmi v spoločenskej miestnosti, v okolitom parku, v záhrade zariadenia. Zároveň je tu pre vás pripravený spoločenský a vitalizujúci program, ktorý spočíva v tréningu pamäti, rehabilitačnom cvičení, tvorivých dielňach, spomienkovej terapii a ďalších činnostiach navodzujúcich stav radosti a spokojnosti."