bazoš

 

Zariadenie pre seniorov príjme do trvalého pracovného pomeru na plný úväzok:
- Opatrovateľku /opatrovateľa/prip. pomocnú silu na zdravotný úsek/: 12- hod. nepretržitá prevádzka; kvalifikačné predpoklady: 220 hodinový opatrovateľský kurz /pomocná sila: nepožaduje sa opatrovateľský kurz/; HM 800,- Eur + príplatky sobota, nedeľa, sviatok, noc
Bližšie informácie na tel.č.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm alebo osobne: Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zariadenie pre seniorov príjme do trvalého pracovného pomeru na plný úväzok:
- Pomocnú silu do kuchyne: pracovná doba od 6:00 hod. do 18:00 hod., krátky, dlhý týždeň, kvalifikačné predpoklady – nepožaduje sa, HM 697,- Eur + príplatky sobota, nedeľa, sviatok
Bližšie informácie na tel.č.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm alebo osobne: Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zariadenie pre seniorov príjme do trvalého pracovného pomeru na polovičný úväzok:
- Zdravotnú sestru (zdravotný brat): – polovičný úväzok; 12- hod. nepretržitá prevádzka, kvalifikačné predpoklady: Stredná zdravotná škola; HM 480,- Eur + príplatky sobota, nedeľa, sviatok, noc
Bližšie informácie na tel.č.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm alebo osobne: Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom