bazoš

Zariadenie pre seniorov príjme do trvalého pracovného pomeru na plný úväzok:

- Opatrovateľku prip. pomocnú silu na zdravotný úsek: 12- hod. nepretržitá prevádzka; kvalifikačné predpoklady: 220 hodinový opatrovateľský kurz /pomocná sila: nepožaduje sa opatrovateľský kurz/; HM 820,- Eur + príplatky sobota, nedeľa, sviatok, noc

Bližšie informácie na tel.č.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm alebo osobne: Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom