Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2021/1 42 1. 1. 2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 01/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/2 1420,38 4. 1. 2021 sl- preddavok el.en. 01/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/3 90 4. 1. 2021 sl.- systém.podpora URBIS-01-03/2021 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/4 151 4. 1. 2021 sl.- prev. kábl. televízie-01/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/5 35 4. 1. 2021 sl.- prístup do siete internet - 01/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/6 326,34 4. 1. 2021 sl.- servis výťahov-paušál- 01/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/7 763,76 7. 1. 2021 sl.- plyn. - vyúčtovanie 12/2020 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2021/8 24 4. 1. 2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/9 320 8. 1. 2021 sl.- členský príspevok na r. 2021 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2021/10 20 12. 1. 2021 sl.-seminár-ako pracovať s elektronickou schránkou 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/11 38,3 1. 1. 2021 sl.- výmena rohoží 12/2020 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/12 25,13 11. 1. 2021 mat.- materiál na maľovanie izieb 36727598 FARBENA , spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/13 20 12. 1. 2021 sl.-seminár-ročné zúčtov.preddavkov na daň z príj. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/14 65,17 11. 1. 2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 12/2020 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/15 112,64 10. 1. 2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.01.-07.02.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/16 110,4 8. 1. 2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 12/20 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/17 936,46 11. 1. 2021 sl- vodné + stočné 10.12-31.12.20 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/18 792,55 14. 1. 2021 sl.- el.en. - vyúčtovanie 12/2020 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2021/19 374,49 8. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/20 426,72 8. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/21 41,8 13. 1. 2021 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/22 78,32 13. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/23 671,23 14. 1. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/24 216,94 10. 1. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/25 136,22 15. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/26 214,95 15. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/27 511,25 15. 1. 2021 mat- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/28 20 15. 1. 2021 sl.-seminár- zákonník práce - zmeny od 1.1.2021 a 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/29 504 11. 1. 2021 sl.- licencia k programu KUCHYNA- na r. 2021 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2021/30 100,5 20. 1. 2021 mat.- Primalex, tmel, štetec, plachta, valec+mriež 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2021/31 45 22. 1. 2021 sl.- školenie k informačnému syst.Urbis PaM-zmeny 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/32 512,16 25. 1. 2021 sl.- polygrafická kontrola zálož. zdroja 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2021/33 81,47 23. 1. 2021 sl.- odber a zneškodnenie odpadu 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2021/34 33 20. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/35 146,83 22. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/36 152,88 22. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/37 90,57 27. 1. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/38 128,91 27. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/39 260,42 20. 1. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/40 599,62 28. 1. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/41 352,24 29. 1. 2021 mat- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/42 347,48 29. 1. 2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/43 253,36 29. 1. 2021 mat.- potraviny-vajcia-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/44 250,16 29. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/45 203,52 20. 1. 2021 mat.- dákovač AUTO MVP- bielo-biely 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/46 97,2 29. 1. 2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/47 298,99 25. 1. 2021 sl.- odborná prehliadka -kotol Viessman -2x ,odbor 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/48 1420,38 25. 1. 2021 sl- preddavok el.en. 02/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/49 35 1. 2. 2021 sl.- prístup do siete internet - 02/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/50 151 1. 2. 2021 sl.- prev. kábl. televízie-02/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/51 42 1. 2. 2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 02/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/52 221,04 27. 1. 2021 mat.- rukavice jednorázové vinylové 20 bal. 44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce
DF2021/53 56,4 2. 2. 2021 sl.- oprava umývačky riadu NHT8 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/54 332,5 1. 2. 2021 sl.- servis výťahov-paušál- 02/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/55 83,88 3. 2. 2021 sl.- HDD SSD 256 GB 2,5"-klonovanie z HDD 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/56 24 29. 1. 2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/57 38,3 1. 2. 2021 sl.- výmena rohoží 01/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/58 100 2. 2. 2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 01/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/59 273 29. 1. 2021 sl.- inštalácia antivírusového programu 12 počítač 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/60 143,89 3. 2. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/61 43,34 3. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/62 295,76 5. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/63 207,52 5. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/64 31,92 5. 2. 2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/65 424,71 8. 2. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/66 349,55 31. 1. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/67 60 8. 2. 2021 sl.- akreditované školenie HACCP 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2021/68 737,98 31. 1. 2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 01/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/69 106,1 10. 2. 2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.02.-07.03.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/70 55,2 9. 2. 2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 1/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/71 207 9. 2. 2021 sl.- mimoriadny vývoz biolog.rozložit.kuch.odpadu 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/72 64,92 10. 2. 2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 01/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/73 2115,8 5. 2. 2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 01 2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/74 2243 5. 2. 2021 sl.- plyn-preddavková 03/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/75 12,99 12. 2. 2021 mat.- držiak na TV 35712783 Planeo Elektro FAST PLUS s.r.o. Bratislava
DF2021/76 924,42 12. 2. 2021 sl- vodné + stočné 08.01.21-04.02.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/77 319,31 15. 2. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/78 318,23 10. 2. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/79 240,16 10. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/80 195,75 10. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/81 338,83 12. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/82 477,89 12. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/83 20 17. 2. 2021 sl.-seminár- Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/84 20 17. 2. 2021 sl.-seminár- Novela Zák.práce-aktuálne informácie 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/85 516 18. 2. 2021 mat.- rukavice antimikrobiálna nepudrované modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2021/86 160 18. 2. 2021 mat.- pracovná obuv 45854491 BIBIONE s.r.o. Dvorníky-Včeláre
DF2021/87 573,04 19. 2. 2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/88 19,68 17. 2. 2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/89 147,19 17. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/90 184,18 17. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/91 133,8 19. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/92 159,04 19. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/93 14,4 19. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/94 33 19. 2. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/95 343,8 5. 2. 2021 mat.- vrecia do koša, drôtenka Cedric Jumbo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/96 164,84 5. 2. 2021 mat.- Banox, Cleamen 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/97 95,82 5. 2. 2021 mat.- Cleamen gel čistič WC, Cleamen generálny 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/98 69,36 5. 2. 2021 mat.- Aviváž Silan 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/99 38,4 23. 2. 2021 sl.-nastavenie dns, synchroniz.domény,aktualizácia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/100 166,4 24. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/101 320,17 24. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/102 372,79 20. 2. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/103 60 24. 2. 2021 sl.- školenie k informačnému systému Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/104 31,92 26. 2. 2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/105 277,93 26. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/106 324,86 26. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/107 631,2 25. 2. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/108 828,9 26. 2. 2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/109 48 25. 2. 2021 sl.- lekárske prehliadky 1 a 2 /2021 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2021/110 38,3 1. 3. 2021 sl.- výmena rohoží 02/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/111 1420,38 23. 2. 2021 sl- preddavok el.en. 03/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/112 97,2 26. 2. 2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/113 42 1. 3. 2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 03/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/114 151 1. 3. 2021 sl.- prev. kábl. televízie-03/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/115 100 1. 3. 2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 02/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/116 148,78 26. 2. 2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/117 177,87 28. 2. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/118 384 26. 2. 2021 sl.- servis AED Lifepak CRplus-SN44905379-výmena 44571747 Falck Healthcare a.s. Bratislava
DF2021/119 556,92 28. 2. 2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 02/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/120 1372 5. 3. 2021 sl.- plyn-preddavková 04/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/121 1896,5 5. 3. 2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 02/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/122 42,67 4. 3. 2021 sl.- oprava nárezového stroja GM275 v.č.110085 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/123 913,92 5. 3. 2021 mat.- rukavice vyšetrovacie nitril 47719150 Perfect Distribution a.s. Kočovce
DF2021/124 215 5. 3. 2021 mat.- respirátor FFP2- 500 kusov 48260487 Martin Kolník Nové Mesto nad Váhom
DF2021/125 24 26. 2. 2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/126 35 1. 3. 2021 sl.- prístup do siete internet - 03/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/127 332,5 1. 3. 2021 sl.- servis výťahov-paušál- 03/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/128 15 5. 3. 2021 sl.- webinár-Sociálny status prijímateľa sociálnej 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2021/129 162,34 8. 3. 2021 mat.- torta+ pannacota-koláče k MDŽ 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/130 519,1 8. 3. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/131 165,94 3. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/132 132,43 3. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/133 368,11 5. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/134 220,39 5. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/135 72,59 10. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/136 159,03 10. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/137 106,1 10. 3. 2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.03.-07.04.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/138 55,2 28. 2. 2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 2/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/139 44,15 10. 3. 2021 mat.- polystyrénové vajcia- tvorivé dilene 37138804 Ivan Huťka - Pyros Dolný Kalník
DF2021/140 1074,97 10. 3. 2021 sl- vodné + stočné 05.02.21-05.03.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/141 19,9 11. 3. 2021 mat.- baterky enegizer 35712783 Planeo Elektro FAST PLUS s.r.o. Bratislava
DF2021/142 60 11. 2. 2021 sl.- školenie k informačnému systému Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/143 138 11. 3. 2021 mat.- tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/144 696,96 15. 3. 2021 mat.- Záhradný párty stan 3x6 PROFI nožnicový 02509016 Kokiska s.r.o. Sadov
DF2021/145 1151,66 15. 3. 2021 sl.- WatchGurard Firebox T20 with-3yr Basic 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/146 61,99 10. 3. 2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 02/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/147 62,64 12. 3. 2021 mat.- potraviny-treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/148 590 18. 3. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/149 601,54 12. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/150 232,45 12. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/151 290,73 10. 3. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/152 102 18. 3. 2021 mat.-pracovná obuv 45854491 BIBIONE s.r.o. Dvorníky-Včeláre
DF2021/153 348 19. 3. 2021 sl.- inštalácia FW, update firmware, inštal. 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/154 365,7 17. 3. 2021 mat.- vrecia na odpadky, vrecia do koša, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/155 87,52 17. 3. 2021 mat.- Banox Wash, Dnekmit 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/156 420,66 17. 3. 2021 mat.- Aviváž Silan, Prací prach Bonux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/157 429,72 20. 3. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/158 98,78 19. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/159 260,36 19. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/160 292,98 19. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/161 40 23. 3. 2021 sl- webinár dňa 25.3.2021-vakcinácia a post 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2021/162 24 23. 3. 2021 sl.- nastavenie Open VPN pripojenia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/163 40 23. 3. 2021 sl.- webinár-Starostlivosť o klientov s Alzheimer. 52972275 Mgr.Zuzana Funteková Senica
DF2021/164 573,83 24. 3. 2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/165 362,34 23. 4. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/166 105,58 23. 4. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/167 361,99 18.03.2021 mat.- svetlo do stanu 2 ks 50195000 Hana Szabová STANKY HAGO Veľký Lapáš
DF2021/168 188,1 26.03.2021 mat.- RM Clean -umývací- 5 ks 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/169 226,43 26.03.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/170 85,25 26.03.2021 mat.- potraviny-Mišo -tvarohový krém 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/171 21,77 15.04.2021 mat.- fixy Decor Pen - materiál-tvorivé dielne 88646556 Mgr.Lenka Hošková Ostrava Stará Bělá
DF2021/172 11,24 30.03.2021 mat.- ventil ramienka- oprava - kuchyňa 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/173 516 30.03.2021 mat.- rukavice antimikrobiálna nepudrované modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2021/174 473,3 26.03.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/175 476,6 31.03.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/176 602,35 31.03.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/177 28,8 31.03.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/178 53,28 31.03.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/179 698,82 31.03.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/180 563,27 31.03.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/181 126,72 31.03.2021 mat- potraviny- tuniak 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/182 97,2 31.03.2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/183 90 01.04.2021 sl.- systém.podpora URBIS-04-06/2021 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/184 279 31.03.2021 sl.- služby v oblasti BOZP - za mesiac 1-3/2021 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2021/185 91,2 31.03.2021 sl.- kontrola a čistenie komínových telies 2 ks 34099301 Komínsystém s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/186 151,06 01.04.2021 mat.- potraviny-kokos.roláda, panna cotta 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/187 296,64 31.03.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/188 596,13 29.03.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/189 42 01.04.2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 04/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/190 151 01.04.2021 sl.- prev. kábl. televízie-04/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/191 1420,38 01.04.2021 sl- preddavok el.en. 04/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/192 35 01.04.2021 sl.- prístup do siete internet - 04/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/193 96 31.03.2021 sl.- lekárske prehliadky 3 /2021 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2021/194 38,3 01.04.2021 sl.- výmena rohoží 03/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/195 55,2 08.04.2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 3/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/196 815,24 31.03.2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 03/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/197 30 08.04.2021 sl.- webinár-Adaptácia a zaškolenie nového 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2021/198 332,5 01.04.2021 sl.- servis výťahov-paušál- 04/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/199 295,92 08.04.2021 mat.- mixér ručný SPEEDY-200 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/200 24 31.03.2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/201 100 06.04.2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 03/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/202 999 08.04.2021 sl.- plyn-preddavková 05/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/203 -434,66 08.04.2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 03/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/204 626,73 08.04.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/205 136,19 07.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/206 210,54 07.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/207 194,27 09.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/208 111,5 10.04.2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.04.-07.05.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/209 216 09.04.2021 sl.- preventívne prehliadky -výkon nočnej práce 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2021/210 12 31.03.2021 sl.- aktualizácia web.stránky, úprava menu, 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2021/211 432,34 10.04.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/212 53,29 12.04.2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 03/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/213 1160,14 12.04.2021 sl- vodné + stočné 06.03.21 - 07.04.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/214 29,52 14.04.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/215 242,17 14.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/216 506,15 14.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/217 24 15.04.2021 sl.- vytiahnutie súboru zo zálohy Ing. Brezováková 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/218 304,1 20.04.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/219 444 31.03.2021 sl.- revízia systému EPS a ročná odbor.revízia HSP 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2021/220 46,84 16.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/221 363,56 16.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/222 351,4 16.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/223 15,74 16.04.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/224 56,74 09.04.2021 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/225 159,12 09.04.2021 mat.- Eco One Natural utierka,Vrecia na odpadky, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/226 170,94 09.04.2021 mat.- Cleamen 410 kúpelne, Cleamen 310 gel.čistič 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/227 85,68 09.04.2021 mat.- Progi Steel lesklých a sat.povrch ocele 500 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/228 492,62 19.04.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/229 532,22 22.04.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/230 20 04.06.2021 sl.-seminár-onlineNajčastejšie problémy samosprávy 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/231 97,2 30.04.2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/232 689,09 30.04.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/233 682,32 30.04.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/234 220,49 09.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/235 219,48 23.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/236 367,33 23.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/237 231,86 28.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/238 299,27 28.04.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/239 328,79 30.04.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/240 379 30.04.2021 mat.- potraviny-vajcia +mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/241 179,7 19.04.2021 mat.-QuikRead Instrument 101-diagnostický prístroj 31713343 KONEX MEDIK ,spol.s.r.o. Košice
DF2021/242 38,3 01.05.2021 sl.- výmena rohoží 04/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/243 42 03.05.2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 05/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/244 1420,38 27.04.2021 sl- preddavok el.en. 05/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/245 379,72 30.04.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/246 151 03.05.2021 sl.- prev. kábl. televízie-05/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/247 35 03.05.2021 sl.- prístup do siete internet - 05/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/248 137,27 29.04.2021 mat.- šanóny-pre sestričky 46173641 LEONESS, s.r.o. Žlkovce
DF2021/249 140,4 04.05.2021 mat.- tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/250 604,77 29.04.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/251 638,3 30.04.2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 04/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/252 332,5 03.05.2021 sl.- servis výťahov-paušál- 05/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/253 24 30.04.2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/254 750 07.05.2021 sl.- plyn-preddavková 06/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/255 119,14 06.05.2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 04/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/256 100 05.05.2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 04/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/257 229,43 10.05.2021 mat.- čokoládová kocka+panna cota 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/258 615,04 10.05.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/259 306,38 05.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/260 142,99 05.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/261 271,35 07.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/262 577,75 07.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/263 20 10.05.2021 sl- webinár dňa 12.5.2021- "Zmluvy o poskytovaní 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2021/264 12 30.04.2021 sl.- aktualizácia web.stránky, pridanie odkazu 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2021/265 114,8 10.05.2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.05.-07.06.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/266 1066,62 10.05.2021 sl- vodné + stočné 08.04.21 - 05.05.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/267 20 11.05.2021 sl.-seminár-Vedenie pokladnice a obeh ostatných 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/268 20 11.05.2021 sl.-seminár-Finanč.výkazníctvo v RO zriad.obcou 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/269 61,63 10.05.2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 04/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/270 55,2 11.05.2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 4/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/271 498,4 10.05.2021 sl.- oprava pračky Primus , typ: FX105 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/272 305,12 10.05.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/273 31,92 12.05.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/274 607,3 12.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/275 354,53 12.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/276 354,97 11.05.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/277 67,86 14.05.2021 mat.- potraviny-treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/278 499,42 14.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/279 152,85 14.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/280 163,8 06.05.2021 mat.- vrecia do koša Eco Natural,Eco Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/281 368,64 06.05.2021 mat.- prací prach Bonux na farebné a 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/282 260,64 06.05.2021 mat.- Sidolux UNI 1l Marseillske, Isolda krém 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/283 30,78 06.05.2021 mat.- Denkmint 1,25 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/284 398,82 18.05.2021 mat.- vrecia LDPE 700X1100 čierne, Aviváž 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/285 55,4 07.05.2021 mat.-čist.prostriedky-Viakal Prof. 27709558 Professional support s.r.o. Brno
DF2021/286 351,31 20.05.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/287 139,44 21.05.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/288 336,21 21.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/289 505,16 21.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/290 491,73 21.05.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/291 225,12 21.05.2021 mat- potraviny-hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/292 436,74 17.05.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/293 55 24.05.2021 sl- webinár dňa 27.5.2021-Post-Covidové 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2021/294 355 24.05.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/295 47,2 25.05.2021 sl.- telefón Panasonic KX-TG210 44564112 TELEFAX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/296 346,81 31.05.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/297 312,37 31.05.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/298 132,48 31.05.2021 mat- potraviny- tuniak 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/299 428,01 26.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/300 175,27 26.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/301 377,18 28.05.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/302 129,13 28.05.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/303 372,87 31.05.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/304 97,2 31.05.2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/305 42 01.06.2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 06/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/306 151 01.06.2021 sl.- prev. kábl. televízie-06/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/307 1420,38 01.06.2021 sl- preddavok el.en. 06/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/308 49,68 25.05.2021 sl.- kontrola hasiacich prístojov, požiar.vodovodo 36325155 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/309 48 31.05.2021 sl.- lekárske prehliadky 5 /2021 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2021/310 620,6 31.05.2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 05/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/311 35 01.06.2021 sl.- prístup do siete internet - 06/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/312 332,5 01.06.2021 sl.- servis výťahov-paušál- 06/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/313 100 02.06.2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 05/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/314 385,85 07.06.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/315 406,11 31.05.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/316 460,44 02.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/317 1109,21 08.06.2021 sl- vodné + stočné 06.05.21 - 04.06.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/318 55,2 31.05.2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 5/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/319 24 31.05.2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/320 452,41 09.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/321 410,67 02.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/322 19,68 09.06.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/323 467,36 09.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/324 626 07.06.2021 sl.- plyn-preddavková 07/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/325 139,25 07.06.2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 05/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/326 107,9 10.06.2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.06.-07.07.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/327 60,95 10.06.2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 05/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/328 312 09.06.2021 mat.- náhradná sada k AED /dobíjač 2 sady elektród 44571747 MDclinic a.s. Bratislava
DF2021/329 38,3 01.06.2021 sl.- výmena rohoží 05/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/330 151,24 02.06.2021 mat.- Banox, Denkmit, Krystal Sanan klasik 5 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/331 427,86 02.06.2021 mat.- Eco One Natural,TP Jumbo Eco Natural 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/332 203,94 02.06.2021 mat.- Cleamen 310 gel čistič Wc, Sidolux 1 l Marse 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/333 52,02 02.06.2021 mat.- Aviváž Silan 1,85 l 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/334 229,02 11.06.2021 sl.- oprava mangla PRIMUS , typ: I30 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/335 66,23 15.06.2021 sl.- poistné soc.taxi 00585441 Kooperatíva Bratislava
DF2021/336 90,62 16.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/337 206,84 16.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/338 238,32 16.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/339 314,8 11.06.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/340 306,62 10.06.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/341 8,01 03.06.2021 mat.- plastové príbory- izolačka 44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce
DF2021/342 288 01.06.2021 sl.- kontrola a nastavenie dverí a samorozvádzačov 46093923 FIREWALL, s.r.o. Kľačno
DF2021/343 600,51 17.06.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/344 293,04 17.06.2021 mat.- rukavice NITRIL nepudr.modré L 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2021/345 38,16 18.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/346 93,14 18.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/347 283,47 21.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/348 181,17 21.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/349 304,55 18.06.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/350 285,08 18.06.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/351 530,54 18.06.2021 sl.- oprava konvektomatu ELX, typ: AOS101ETA1 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/352 406,1 20.06.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/353 25,2 23.06.2021 mat.- Novomestský spravodaj 2021 - 2 ks/mesačne 00350702 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
DF2021/354 179,24 23.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/355 129,95 23.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/356 200,84 25.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/357 372,44 25.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/358 279 30.06.2021 sl.- služby v oblasti BOZP - za mesiac 4-6/2021 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto nad Váhom
DF2021/359 107,1 28.06.2021 mat.- navlek na matrac PVC 110x220 cm- 50 ks 46717471 Kronenpharma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/360 97,2 30.06.2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/361 167,13 30.06.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/362 283,94 30.06.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/363 51,6 30.06.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/364 577,41 18.03.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/365 42 01.07.2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 07/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/366 1420,38 25.06.2021 sl- preddavok el.en. 07/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/367 90 01.07.2021 sl.- systém.podpora URBIS-07-09/2021 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/368 151 01.07.2021 sl.- prev. kábl. televízie-07/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/369 444,26 30.06.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/370 195,3 30.06.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/371 84,24 02.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/372 237,56 02.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/373 608,04 02.07.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/374 334,04 30.06.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/375 332,5 01.07.2021 sl.- servis výťahov-paušál- 07/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/376 35 01.07.2021 sl.- prístup do siete internet - 07/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/377 240 02.07.2021 sl.- lekárske prehliadky 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2021/378 38,3 01.07.2021 sl.- výmena rohoží 06/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/379 158,69 25.06.2021 mat.- Banox Wash 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/380 148,44 25.06.2021 mat.- Cleamen, Sidolux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/381 368,64 25.06.2021 mat.- praci prach Bonux 6 kg,farebné,biele 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/382 38,6 06.07.2021 mat.- pracovná obuv 45854491 BIBIONE s.r.o. Dvorníky-Včeláre
DF2021/383 620,04 30.06.2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 06/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/384 24 30.06.2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/385 502 07.07.2021 sl.- plyn-preddavková 08/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/386 -35,93 07.07.2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 06/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/387 12 30.06.2021 sl.- aktualizácia web.stránky, úprava menu, 46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou
DF2021/388 168,72 08.07.2021 mat.- RM Clean -umývací- 5 ks, soľ tabletová 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/389 100 02.07.2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 06/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/390 250,8 30.06.2021 sl.- pravidelná 1/4 ročná kontrola sys. EPS 36294781 ANTES GM, spol. s.r.o. Trenčín
DF2021/391 55,68 12.07.2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 06/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/392 1175,05 12.07.2021 sl- vodné + stočné 05.06.21 - 06.07.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/393 319,73 09.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/394 328,51 09.07.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/395 255,35 14.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/396 177,21 14.07.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/397 415,27 06.07.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/398 394,35 10.07.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/399 312 13.07.2021 sl.- serviná.prehl.zariadení práčovne 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/400 403,97 13.07.2021 sl.- oprava výť ahu 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/401 211,17 16.07.2021 mat.- potraviny-vajcia-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/402 304,49 16.07.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/403 309,6 15.07.2021 mat.- kamera HIK 2,8 mm infra vonkajšia LAN 46968369 ESS Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/404 930,1 19.07.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/405 107,18 10.07.2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.07.-07.08.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/406 302,4 09.07.2021 mat.- TP Jumbo Eco Natural, Vrecia 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/407 9,84 09.07.2021 mat.- Isolda krém na ruky 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/408 52,02 09.07.2021 mat.- Aviváž Silan 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/409 243 20.07.2021 sl.-Profesný rast zamestnancov RO, miest a obcí 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/410 7920 15.07.2021 sl.- komunálny odpad- odvoz a zneškodňovanie 2021 00350656 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
DF2021/411 376,39 23.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/412 98,78 23.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/413 59,04 23.07.2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/414 621,38 23.07.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/415 342,04 20.07.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/416 496,11 23.07.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/417 357,5 23.07.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/418 80 27.07.2021 sl.- aktualizácia programu SOCEV, úprava život. . Hudec Roman Žilina
DF2021/419 96 27.07.2021 sl.- nastavenie mailového konta- oprava Outlook 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/420 55,2 09.07.2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 6/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/421 55,2 02.08.2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 7/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/422 42 01.08.2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 08/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/423 97,2 30.07.2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/424 332,5 02.08.2021 sl.- servis výťahov-paušál- 08/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/425 38,3 01.08.2021 sl.- výmena rohoží 07/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/426 1420,38 01.08.2021 sl- preddavok el.en. 07/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/427 151 02.08.2021 sl.- prev. kábl. televízie-08/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/428 35 02.08.2021 sl.- prístup do siete internet - 08/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/429 24 30.07.2021 sl.- nastavenie aktualizácie sieť.programu 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/430 768,64 31.07.2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 07/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/431 619,81 30.07.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/432 419,42 30.07.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/433 127,72 04.08.2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/434 394,11 04.08.2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/435 569,5 30.07.2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/436 414,68 30.07.2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/437 515,28 29.07.2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/438 458,53 31.07.2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/439 100 02.08.2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 07/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom