Číslo Suma Dátum daň.povin. Predmet RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2021/1 42 1. 1. 2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 01/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/2 1420,38 4. 1. 2021 sl- preddavok el.en. 01/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/3 90 4. 1. 2021 sl.- systém.podpora URBIS-01-03/2021 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/4 151 4. 1. 2021 sl.- prev. kábl. televízie-01/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/5 35 4. 1. 2021 sl.- prístup do siete internet - 01/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/6 326,34 4. 1. 2021 sl.- servis výťahov-paušál- 01/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/7 763,76 7. 1. 2021 sl.- plyn. - vyúčtovanie 12/2020 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2021/8 24 4. 1. 2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/9 320 8. 1. 2021 sl.- členský príspevok na r. 2021 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2021/10 20 12. 1. 2021 sl.-seminár-ako pracovať s elektronickou schránkou 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/11 38,3 1. 1. 2021 sl.- výmena rohoží 12/2020 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/12 25,13 11. 1. 2021 mat.- materiál na maľovanie izieb 36727598 FARBENA , spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/13 20 12. 1. 2021 sl.-seminár-ročné zúčtov.preddavkov na daň z príj. 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/14 65,17 11. 1. 2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 12/2020 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/15 112,64 10. 1. 2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.01.-07.02.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/16 110,4 8. 1. 2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 12/20 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/17 936,46 11. 1. 2021 sl- vodné + stočné 10.12-31.12.20 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/18 792,55 14. 1. 2021 sl.- el.en. - vyúčtovanie 12/2020 36314242 ELGAS,s.r.o Považská Bystrica
DF2021/19 374,49 8. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/20 426,72 8. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/21 41,8 13. 1. 2021 mat.- potraviny-vajcia 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/22 78,32 13. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/23 671,23 14. 1. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/24 216,94 10. 1. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/25 136,22 15. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/26 214,95 15. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/27 511,25 15. 1. 2021 mat- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/28 20 15. 1. 2021 sl.-seminár- zákonník práce - zmeny od 1.1.2021 a 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/29 504 11. 1. 2021 sl.- licencia k programu KUCHYNA- na r. 2021 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Myjava
DF2021/30 100,5 20. 1. 2021 mat.- Primalex, tmel, štetec, plachta, valec+mriež 22823751 Ivan Tomanec- Drogéria Nové Mesto nad Váhom
DF2021/31 45 22. 1. 2021 sl.- školenie k informačnému syst.Urbis PaM-zmeny 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/32 512,16 25. 1. 2021 sl.- polygrafická kontrola zálož. zdroja 50076213 TECHSPOJ s.r.o. Valča
DF2021/33 81,47 23. 1. 2021 sl.- odber a zneškodnenie odpadu 36325473 EKO LOG s.r.o. Trenčín
DF2021/34 33 20. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/35 146,83 22. 1. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/36 152,88 22. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/37 90,57 27. 1. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/38 128,91 27. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/39 260,42 20. 1. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/40 599,62 28. 1. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/41 352,24 29. 1. 2021 mat- potraviny 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/42 347,48 29. 1. 2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/43 253,36 29. 1. 2021 mat.- potraviny-vajcia-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/44 250,16 29. 1. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/45 203,52 20. 1. 2021 mat.- dákovač AUTO MVP- bielo-biely 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/46 97,2 29. 1. 2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/47 298,99 25. 1. 2021 sl.- odborná prehliadka -kotol Viessman -2x ,odbor 46350314 REGAS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/48 1420,38 25. 1. 2021 sl- preddavok el.en. 02/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/49 35 1. 2. 2021 sl.- prístup do siete internet - 02/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/50 151 1. 2. 2021 sl.- prev. kábl. televízie-02/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/51 42 1. 2. 2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 02/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/52 221,04 27. 1. 2021 mat.- rukavice jednorázové vinylové 20 bal. 44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce
DF2021/53 56,4 2. 2. 2021 sl.- oprava umývačky riadu NHT8 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/54 332,5 1. 2. 2021 sl.- servis výťahov-paušál- 02/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/55 83,88 3. 2. 2021 sl.- HDD SSD 256 GB 2,5"-klonovanie z HDD 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/56 24 29. 1. 2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/57 38,3 1. 2. 2021 sl.- výmena rohoží 01/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/58 100 2. 2. 2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 01/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/59 273 29. 1. 2021 sl.- inštalácia antivírusového programu 12 počítač 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/60 143,89 3. 2. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/61 43,34 3. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/62 295,76 5. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/63 207,52 5. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/64 31,92 5. 2. 2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/65 424,71 8. 2. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/66 349,55 31. 1. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/67 60 8. 2. 2021 sl.- akreditované školenie HACCP 41062191 Ing.Peter Zajác-HACCP Consulting Nitrianske Hrnčiarovce
DF2021/68 737,98 31. 1. 2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 01/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/69 106,1 10. 2. 2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.02.-07.03.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/70 55,2 9. 2. 2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 1/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/71 207 9. 2. 2021 sl.- mimoriadny vývoz biolog.rozložit.kuch.odpadu 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/72 64,92 10. 2. 2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 01/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/73 2115,8 5. 2. 2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 01 2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/74 2243 5. 2. 2021 sl.- plyn-preddavková 03/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/75 12,99 12. 2. 2021 mat.- držiak na TV 35712783 Planeo Elektro FAST PLUS s.r.o. Bratislava
DF2021/76 924,42 12. 2. 2021 sl- vodné + stočné 08.01.21-04.02.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/77 319,31 15. 2. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/78 318,23 10. 2. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/79 240,16 10. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/80 195,75 10. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/81 338,83 12. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/82 477,89 12. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/83 20 17. 2. 2021 sl.-seminár- Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/84 20 17. 2. 2021 sl.-seminár- Novela Zák.práce-aktuálne informácie 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín
DF2021/85 516 18. 2. 2021 mat.- rukavice antimikrobiálna nepudrované modré 33764956 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Bratislava – mestská časť Petr
DF2021/86 160 18. 2. 2021 mat.- pracovná obuv 45854491 BIBIONE s.r.o. Dvorníky-Včeláre
DF2021/87 573,04 19. 2. 2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/88 19,68 17. 2. 2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/89 147,19 17. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/90 184,18 17. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/91 133,8 19. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/92 159,04 19. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/93 14,4 19. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/94 33 19. 2. 2021 mat.- potraviny-mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/95 343,8 5. 2. 2021 mat.- vrecia do koša, drôtenka Cedric Jumbo 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/96 164,84 5. 2. 2021 mat.- Banox, Cleamen 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/97 95,82 5. 2. 2021 mat.- Cleamen gel čistič WC, Cleamen generálny 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/98 69,36 5. 2. 2021 mat.- Aviváž Silan 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/99 38,4 23. 2. 2021 sl.-nastavenie dns, synchroniz.domény,aktualizácia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/100 166,4 24. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/101 320,17 24. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/102 372,79 20. 2. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/103 60 24. 2. 2021 sl.- školenie k informačnému systému Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/104 31,92 26. 2. 2021 mat.- potraviny-mrazené 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/105 277,93 26. 2. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/106 324,86 26. 2. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/107 631,2 25. 2. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/108 828,9 26. 2. 2021 mat- potraviny- hydina 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/109 48 25. 2. 2021 sl.- lekárske prehliadky 1 a 2 /2021 31198651 Raclavská Renáta MUDr. Bošáca
DF2021/110 38,3 1. 3. 2021 sl.- výmena rohoží 02/2021 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/111 1420,38 23. 2. 2021 sl- preddavok el.en. 03/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/112 97,2 26. 2. 2021 sl.- Monitoring PC/NTB, monitoring server , 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/113 42 1. 3. 2021 sl.- vykon zodpov. osoby za 03/2021 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice
DF2021/114 151 1. 3. 2021 sl.- prev. kábl. televízie-03/2021 36302627 TFM , spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/115 100 1. 3. 2021 sl.- zabezp. prevádzky kotolne 02/2021 36310743 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom
DF2021/116 148,78 26. 2. 2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/117 177,87 28. 2. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/118 384 26. 2. 2021 sl.- servis AED Lifepak CRplus-SN44905379-výmena 44571747 Falck Healthcare a.s. Bratislava
DF2021/119 556,92 28. 2. 2021 sl- el.en.- vyúčtovanie- 02/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/120 1372 5. 3. 2021 sl.- plyn-preddavková 04/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/121 1896,5 5. 3. 2021 sl.- plyn-vyúčtovanie 02/2021 35815256 SPP, a.s. Bratislava
DF2021/122 42,67 4. 3. 2021 sl.- oprava nárezového stroja GM275 v.č.110085 34153004 RM Gastro -JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/123 913,92 5. 3. 2021 mat.- rukavice vyšetrovacie nitril 47719150 Perfect Distribution a.s. Kočovce
DF2021/124 215 5. 3. 2021 mat.- respirátor FFP2- 500 kusov 48260487 Martin Kolník Nové Mesto nad Váhom
DF2021/125 24 26. 2. 2021 sl.- Soft Altro CSP hYPER-V Backup Ultimate+VM 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/126 35 1. 3. 2021 sl.- prístup do siete internet - 03/2021 36336653 O-NET spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/127 332,5 1. 3. 2021 sl.- servis výťahov-paušál- 03/2021 36426661 VÝTAHY RENOVALIFT s r o Žilina
DF2021/128 15 5. 3. 2021 sl.- webinár-Sociálny status prijímateľa sociálnej 51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Skalica
DF2021/129 162,34 8. 3. 2021 mat.- torta+ pannacota-koláče k MDŽ 52182011 Svet dezertov s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/130 519,1 8. 3. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/131 165,94 3. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/132 132,43 3. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/133 368,11 5. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/134 220,39 5. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/135 72,59 10. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/136 159,03 10. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/137 106,1 10. 3. 2021 sl.- popl. za tlf hovory 08.03.-07.04.2021 35697270 Orange Slovensko Bratislava
DF2021/138 55,2 28. 2. 2021 sl.- prenájom nádoby a vývoz kuch. odpadu 2/21 34115901 Marius Pedersen , a.s. Trenčín
DF2021/139 44,15 10. 3. 2021 mat.- polystyrénové vajcia- tvorivé dilene 37138804 Ivan Huťka - Pyros Dolný Kalník
DF2021/140 1074,97 10. 3. 2021 sl- vodné + stočné 05.02.21-05.03.21 36302724 TVK a.s. Trenčín
DF2021/141 19,9 11. 3. 2021 mat.- baterky enegizer 35712783 Planeo Elektro FAST PLUS s.r.o. Bratislava
DF2021/142 60 11. 2. 2021 sl.- školenie k informačnému systému Urbis 36041688 MADE spol .s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/143 138 11. 3. 2021 mat.- tonery 44858892 GALAX Group, s.r.o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/144 696,96 15. 3. 2021 mat.- Záhradný párty stan 3x6 PROFI nožnicový 02509016 Kokiska s.r.o. Sadov
DF2021/145 1151,66 15. 3. 2021 sl.- WatchGurard Firebox T20 with-3yr Basic 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/146 61,99 10. 3. 2021 sl.- paušál.popl. za tlf. 02/2021 42372984 SLOVANET a.s. Bratislava 2
DF2021/147 62,64 12. 3. 2021 mat.- potraviny-treska s majonézou 45452628 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/148 590 18. 3. 2021 mat.- potraviny 30352096 HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna Trenčín
DF2021/149 601,54 12. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/150 232,45 12. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/151 290,73 10. 3. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/152 102 18. 3. 2021 mat.-pracovná obuv 45854491 BIBIONE s.r.o. Dvorníky-Včeláre
DF2021/153 348 19. 3. 2021 sl.- inštalácia FW, update firmware, inštal. 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/154 365,7 17. 3. 2021 mat.- vrecia na odpadky, vrecia do koša, 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/155 87,52 17. 3. 2021 mat.- Banox Wash, Dnekmit 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/156 420,66 17. 3. 2021 mat.- Aviváž Silan, Prací prach Bonux 46528911 weCare s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/157 429,72 20. 3. 2021 mat.- potraviny 47126248 DOBROTA Trenčín, s.r.o. Trenčín
DF2021/158 98,78 19. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/159 260,36 19. 3. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/160 292,98 19. 3. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/161 40 23. 3. 2021 sl- webinár dňa 25.3.2021-vakcinácia a post 42170460 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Bratislava
DF2021/162 24 23. 3. 2021 sl.- nastavenie Open VPN pripojenia 36323951 COMTEC s r o Nové Mesto nad Váhom
DF2021/163 40 23. 3. 2021 sl.- webinár-Starostlivosť o klientov s Alzheimer. 52972275 Mgr.Zuzana Funteková Senica
DF2021/164 573,83 24. 3. 2021 mat- potraviny- mäso 36337714 Jumas Trade s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2021/165 362,34 23. 4. 2021 mat.- potraviny-základné 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany
DF2021/166 105,58 23. 4. 2021 mat.- potraviny-vajcia+mliečne 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Piešťany